Illum previous editions

illum 22 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1006799

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 22 ta' Lulju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Harbour Life 10:00 Il-Progett 11:00 Ghanafest 2017 12:00 News 12:15 Promotional Content 13:00 St Mary 15:30 Tertuqa 35 16:00 News16:05 It-Triq 16:20 Malta u lil hinn minnha 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Fil- Gnien ta' Melo 19:15 Mill Imhazen tal-festi 19:45 Pagni minn Ktieb 20:00 News 20:50 DOC 21:00 Unplugged Malta 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Skjetti 23:10 NEWS TVM 2 06:00 Euronews 07:00 Maratona Ohloq Tbissima 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Mara- tona Ohloq Tbissima 12:45 Mill-imhazen tal-Festa 13:15 Maratona Ohloq Tbissima 15:00 European Waterpolo Championship-Final Classification 16:00 Maratona Ohloq Tbissima 19:15 News for the Hear- ing Impaired 19:20 Maratona Ohloq Tbissima NET 06:30 Net News 07:00 Telebejgh 08:00 Analiżi 08:30 Telebejgh 09:30 Forcina – San Guzepp L- Imsida 11:30 Fejn Ghexna – Msida 12:00 NET News 12:05 Telebejgh 13:35 Drama - It-tfal jiġu bil-vapuri (It-tieni episodju) 14:20 Maratona Oħloq Tbissima 2018 15:00 NET News 15:05 Maratona Oħloq Tbis- sima 2018 17:00 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Maratona Oħloq Tbissima 2018 18:45 Forcina - San Guzepp L-Imsida 19:30 NET NEWS 20:15 Forci- na - San Guzepp L-Imsida 21:45 NET News 21:50 Forcina - San Guzepp L-Imsida 23:30 NET News ONE 06:30 ONE News 06:45 Pink Panther 07:25 Pro- mozzjonijiet u Reklami 07:30 ONE News 07:45 Hinek Twiegeb 08:30 Popcorn 09:00 Paperscan 10:30 Joes Kitchen 11:00 Ohloq Tbissima 12:30 ONE News 12:35 Ohloq Tbissima 14:00 Telebejgh 15:00 Tul il-Kosta Maltij 15:30 ONE News 15:35 Arani Issa 18:00 Ohloq Tbissima 19:30 ONE News 20:15 Bomba 20:40 Ohloq Tbissima 23:30 ONE News CANALE 5 06:00 Tg5 Prima pagina 07:59 Tg5 mattina 08:45 Speciale TG510:05 Documentario 11:00 I menu di Giallo Zafferano 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 Larca di Noe 14:05 La regina di Palermo 16:32 Quando meno te lo aspetti 17:30 Quando meno te lo aspetti 18:45 Il segreto 20:00 Tg5 20:40 Paperis- sima Sprint 21:28 Poldark 23:40 Hit the road man RETE 4 07:23 Media Shopping 07:55 Super partes 08:35 Hello Goodbye 09:20 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa 10:50 I viaggi del cuore 11:30 Tg4 Telegior- nale 12:00 Anni 50 14:00 Il tenente dei Carabinieri 14:44 Il tenente dei Carabinieri 16:34 Insieme per forza 17:18 Insieme per forza 18:55 Tg4 Telegior- nale 19:30 Ieri e oggi in TV 19:50 Tempesta d'amore 21:15 Maurizio Costanzo Show 23:00 Confessione reporter ITALIA UNO 06:05 Media Shopping 06:20 Finalmente soli 06:40 Media Shopping 07:00 Super partes 07:30 Zig and Sharko 07:37 Taz-Mania08:00 Whats New Scooby-Doo? 08:45 I Flintstones 09:45 Mr. Bean 10:20 AandF: Ale e Franz Show 11:25 Tutta colpa di Einstein: Quelli del CERN 12:15 Giffoni Festival 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 Futurama 14:10 Mi fido di te 16:25 Buona la prima 17:20 Buona la prima 18:30 Studio Aperto 19:00 Due uomini e mez- zo19:31 Law and Order: Unita vittime speciali 21:20 Come ti rovino le vacanze 22:56 Come ti rovino le vacanze 23:25 Lo scherzo perfetto RAI UNO 06:00 Rai News 06:30 A sua imagine 07:05 Over- land 18: Le strade dellIslam 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua im- agine 12:00 Recita dellAngelus da Piazza San Pi- etro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea Verde Estate 13:30 Tg1 14:00 Il restauratore 15:55 I migliori de I migliori anni 17:05 I migliori de I migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechete 21:25 I bastardi di Pizzofalcone 23:30 Speciale Tg1 RAI DUE 06:00 Il commissario Heldt 06:45 Memex: Speri- mentiamo! 07:15 Good Witch 09:15 Tg2 Dossier 10:00 Heartland 11:20 Un ciclone in convent 12:07 Un ciclone in convent 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Sereno Variabile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 15:30 Il commissario Lanz 16:30 Squadra Speciale 18:05 Madam Secretary 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 20:30 21:07 Il gioco del tradimento 22:45 Blue Bloods 23:30 Domenica sportiva estate RAI TRE 06:00 Rai News 06:30 Rassegna stampa 08:00 Tutti Frutti 08:30 Zorro 08:55 La ragazza del secolo 10:20 Doc Martin 11:05 Italian Beauty 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori linea estate 12:25 Quante storie 13:00 Radici, laltra faccia dellimmigrazione 14:00 Tg Regione 14:09 Tg Regione meteo 14:15 Tg3 14:30 Tour de France 2018 Millau – Carcassonne 18:10 Non ho leta 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione meteo 20:00 Blob 20:30 Storie del genere 21:20 Dick and Jane: Operazione furto 23:00 Tg3 23:14 Meteo 3 23:25 Ieri e oggi Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Deadpool 2 (15) 20:30 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 11:15, 14:20, 17:10, 20:10, 23:05 Show Dogs (PG) 14:00, 16:10, 18:20 Ocean's 8 (12A) 14:00, 16:20, 18:40, 21:05 Hereditary (15) 20:35 Adrift 14:05, 16:20, 18:35, 20:55 In The Fade (18) 14:10 The Bookshop (12A) 21:10 Ideal Home (15) 16:20, 18:25 The Little Vampire (U) 14:10, 16:10, 18:15 Skyscraper (12A) 14:05, 18:45, 23:20 Skyscraper 3D (12A) 16:25, 21:05 Incredibles 2 (subtitles) (U) 17:15 Incredibles 2 (U) 11:20, 14:05, 20:10, 23:00 Incredibles 2 3D(U) 11:50, 14:30, 18:00, 20:55, 23:30 Tag 11:40, 14:10, 16:20, 18:35, 20:50, 23:05 The First Purge (R) 11:25, 14:15, 16:25, 18:40, 20:55, 23:15 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:35, 14:20, 15:30, 17:00, 18:15, 20:15, 21:15, 22:50 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Incredibles 2 3D (U) 10:10, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:00, 12:45, 15:30, 18:15, 21:00 Skyscraper (12A) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Adrift (12A) 14:30, 18:40, 20:50 Ocean's 8 (12A) 10:30, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Adrift (12A) 20:45 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:20, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Show Dogs (PG) 11:00, 14:00, 16:20, 18:40 Ocean's 8 (12A) 10:50, 13:50, 16:15, 18:40, 21:05 Skyscraper 3D (12A) 13:50, 18:30 Skyscraper (12A) 10:50, 16:10, 20:50 Incredibles 2 3D(U) 13:00, 18:25 Incredibles 2 (U) 10:20, 15:45, 21:05 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Tag (15) 11:00, 14:00, 16:20, 18:35, 20:55 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Il-Vendriżi jiċċelebraw festa doppja Minn Yendrick Cioffi NHAR il-Ħadd li ġej, ir-raħal ta' Santa Venera se jkun qed jiċċelebra festa doppja. Dan hekk kif apparti l-festa titulari ddedikata lill-verġni u martri li r-raħal iġib isimha se jkunu qed jilħqu wkoll il-qofol tagħhom il-festi speċjali f 'għeluq l-ewwel ċentinarju minn meta Santa Venera saret parroċċa. Fil-fatt, dan ir-raħal sar parroċċa fl-4 ta' Settembru 1918 u minn dejjem kienet immexxija b'tant għożża mill-Patrijiet Karmelitani. Santa Venera tista' tgħid li huwa raħal antik ħafna. Mal-gazzetta ILLUM, l-istoriku Vendriż Mario Coleiro spjega kif l-eqdem fdalijiet li nstabu f 'dawn l-inħawi jmorru lura għaż-Żmien Puniku. Dawn kienu oqbra mħaffrin fil- blat tal-perjodu Feniċu u Kartaġiniż li fihom instabu diversi iġsma. Kompla jirrakkonta kif ħafna qabel ma bdiet tinbena l-Belt Valletta, fil- kampanja bdew jiżviluppaw diversi rħula, tant li b'kollox, fil-kampanja, kien hawn 10 parroċċi, fostom Birkirkara u Ħal Qormi. Dawn kellom territorji kbar u prattikament Malta kollha kienet tinqasam f 'żoni li kollha kienu jagħmlu parti minn dawn l-10 parroċċi. Fil-fatt, ikompli jispjega Coleiro, ir-raħal ta' Santa Venera kif jifforma parti mill-parroċċi ta' Birkirkara u Ħal Qormi. Kien propju wara l-1463 li għall-ewwel darba, tissemma knisja ddedikata lil Santa Venera f 'dawn l-inħawi. Ftit snijn qabel l-Assedju l-Kbir, din il-knisja tkabbret. Dan kien għall- ħabta tal-1550 iżda waqt l-Assedju din ġarrbet bosta ħsarat. Maġenbha kien hemm ċimiterju ċkejken li fih, wara l-Assedju, indifnu bost suldati merċenarji li l-Gran Mastru kien ġab minn barra minn Malta biex jiddefendu l-Birgu. Coleiro jkompli jispjega kif għaxar snin wara l-Assedju, jiġifieri fl-1575 Monsinjur Duzina għamel viżta pastorali fid-Djocesi ta' Malta u meta kien qed iżur il-parroċċa ta' Birkirkara innota din il- knisja ta' Santa Venera u li f 'dak iż-żmien kienet qed tiffunzjona. Fl-1659, il-knisja bdiet tinħatt biex minflokha tinbena waħda ikbar u aħjar, bix-xogħol ikun lest fl-1688. Fis-sena 1901 l-Isqof Pietru Pace nnomina lil Dun Xand Cortis bħala rettur ta' din il-knisja u biex jieħu ħsieb lir-residenti li kienu jgħixu fil-viċinazi li issa kienu saru numerużi mhux ħażin. Kien fit-30 ta' Lulju tal-1912 li l-knisja u l-kunvent ingħataw f 'idejn il-Patrijiet Karmelitani. Dawn ħadmu qatigħ biex fil-11 ta' Marzu tal-1913 l-Isqof Mons. Pietru Pace ddikjara l-knisja ta' Santa Venera bħala Viċi Parroċċa u nhar l-4 ta' Settembru tal-1918 l-Isqof Mawro Caruana ddikjara l-knisja ta' Santa Venera bħala parroċċa indipendenti. Il-ħidma qatt ma waqfet u tant kibret li fl-1947 il- Patrijiet ħasbu biex maħżen kbir li kien jifforma parti mill-bini msejjaħ Chateau Lonz jinbidel fi knisja proviżorja biex b'hekk ikunu jistgħu jaqdu aħjar lill-poplu kollu ta' Santa Venera. Fl-1959 beda x-xogħol fuq il-bini tal-knisja l-ġdida ta' Santa Venera li l-kripta tagħha nfetħet fil-1969. Il- bini propju tal-knisja beda fis-sena 1992 u tbierket u nfetħet għall-pubbliku fis- sena 2005. Illum Santa Venera huwa raħal b'popolazjoni ta' madwar 10,000 ruħ.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 22 July 2018