Illum previous editions

illum 26 August 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1019060

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

2 Aħbarijiet illum | Il-Ħadd 26 ta' Awwissu 2018 SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is- soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda 26 81 57 22 78 64 62 73 Tlugħ Nru. 738 Regent Pharmacy, 70, Triq Merkanti, Valletta Lister Pharmacy, 678, Triq il-Kbi- ra San Guzepp, Ħamrun St. George's Pharmacy, 21, Triq il-Kbira, Qormi Brown's Pharmacy, 32, Triq Fleur-de-Lys (previously "Fleur de Lys Pharmacy"), Birkirkara O'Hea Pharmacy, 115, Triq Manoel De Vilhena, Gżira Potter Chemists, Triq Wilġa, Paceville, San Ġiljan Stella Maris Pharmacy, 34, Milner Street, Sliema St. Joseph Pharmacy, 164, Annibale Preca Street, Lija Victory Pharmacy, 16, Triq il- Vitorja, Naxxar Parkes Pharmacy, 582, Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar Brown's Paola Square Pharmacy, 64/65, Pjazza Antoine De Paule (previously "Agius Pharmacy"), Paola Brown's Pharmacy, No. 8, Misraħ l-Arċisqof Gonzi (previously "Kalkara Pharmacy"), Kalkara Bellavista Pharmacy, Triq Salvu Buhagiar, Marsascala St. Catherine Pharmacy, Plot 3, Triq il-Qadi, Żejtun Milia's Pharmacy, 42, Vjal il-Blue Grotto, Żurrieq Menelo Pharmacy, Triq it-Tabib Nikol Zammit, Siġġiewi Make Over Pharmacy, BLK A, Town Centre HOS, Mtarfa Castle Pharmacy, 2, Misraħ l-Indipendenza, Victoria St. Joseph Pharmacy, 28, Pjazza San Ġużepp, Qala Airport Pharmacy, Ground Floor Arrivals Lounge, MIA Terminal, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 31˚Ċ L-INQAS: 24˚Ċ TEMP: Ftit imsaħħab VIŻIBILITÀ: Tajba RIĦ: Punent Majjistru forza 5 li jsir Majjistral BAĦAR Moderat għal qawwi L-OGĦLA: 30˚Ċ L-INQAS: 24˚Ċ TEMP: Ftit imsaħħab VIŻIBILITÀ: Tajba RIĦ: Majjistral forza 5 BAĦAR Moderat għal qawwi Każin ġdid f 'Tas-Sliema mis- Soċjetà Mużikali San Girgor Minn Hosè Borg WARA li s-Soċjetà kellha każin fi triq Nazzarenu u ħasset l-ħtieġa sabiex ikollha sede eqreb lejn l-knisja u ġie trasferit viċin l-knisja, u wara żmien twil ta' xogħol billi twaqqa' l-każin l-antik u nxtara l-ħanut ta' maġenb il-każin fi triq Nicolo Isouard, saret il-kostruzzjoni fis-sede l-ġdida. Din s-sena ser jiġi inawgurat uffiċjalment nhar is-27 t'Awwissu 2018 fit-8pm wara li fis-7.15pm toħroġ il-vara titulari fuq z-zuntier akkumpanjata bid-daqq tal-innu popolari "Bniedem Kbir" miktub mill-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila fuq mużika tas-surmast Giuseppe Casapinta, mill-banda San Girgor fejn wara tesegwixxi programm mużikali speċjali fl-okkażjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-każin il-ġdid fost tant mistednin distinti, membri u parruċċani. Waqt dan l-kunċert ser jintwera filmat storiku dwar l-istorja tas-soċjetà kif ukoll hekk kif jintemm l-programm mużikali ser jinkixef il-każin il-ġdid uffiċjalment mill- Eċċellenza tagħha l-President Marie Louise Coleiro Preca filwaqt li ser tinkixef irħama kommemorattiva tal-okkażjoni tal-ftuħ u l-inawgurazzjoni tal-każin ġdid rispettivament. Din ser tkun okkażjoni speċjali għal din is- Soċjetà li sa mit-twaqqif tagħha lura fl-1987, qatt ma ħarset lura u dejjem rat kif għamlet sabiex tkompli tkabbar l-festa f 'ġieħ il-patrun tagħha San Girgor l-Kbir kif fuq kollox kien l-għan kollu li twaqqfet għalih din is-Soċjetà fejn ħadet fuq spallitha parti kbira mir- responsabbiltà tal-organizzazzjoni sħiħa ta' din il-festa titulari li tiġi ċċelebrata u hija l-aħħar festa li ssir fl-akkwati nhar kull l-ewwel Ħadd ta' Settembru b'mod annwali. Nagħlaq dan l-artiklu billi nħeġġeġ lid-dilettanti tal-festi jattendu għal dan il-programm mużikali speċjali u jaraw is-sala l-ġdida tal-każin kif ukoll jattendu għall-festa u l-attivitajiet li għandna mħejjija matul l-ġimgħa li jilħqu l-qofol tagħhom lejlet u nhar il-festa.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 26 August 2018