Illum previous editions

ILLUM 23 September 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1031060

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 23 ta' Settembru 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 8:30 Hadt L-Ahbar 9:30 Harbour Life 10:00 Il-Proget t 11:00 Ghanafest 12:00 News 12:15 Teleshopping 1:00 Lucia di Lam- mermoor 3:30 Ter tuqa 35 4:00 News 4:05 It-Triq 4:20 Malta U Lil Hinn Minnha 6:00 News 6:15 Ghawdex Illum 6:45 Fil- Gnien Ma' Melo 7:15 Mill-Imhazen tal-Festa 7:45 Pagna Minn Ktieb 8:00 News 8:50 DOC - Doc tor On Call 9:00 Unplugged Malta 10:00 Headline News 10:10 Skjet ti 11:10 News TVM 2 7:00 T VAM 7:30 Paq Paq On Test 7:45 X'Kien Gara Tassew 8:45 Ahbar Tajba 9:00 Il- Qud- diesa tal-Hadd 9:45 Teledrammi - Nos- talgija u Tif kiriet 10:15 X'Jof fri l-Kunvent 10:45 Maf kar 11:00 Maratona Bis-Sahha ta' Kulhadd 7:00 Ter tuqa 35 7:30 News for the Hearing Impaired 7:45 Maf kar 8:00 BOV Premier League 8:45 News In English 9:00 BOV Premier League 10:00 Vigilante 11:00 Spor ts News NET 8:00 Analizi 8:30 Telebejgh 9:30 20 Sena Net Television 10:45 Maratona Bis-Sahha ta' Kulhadd 12:00 NET News 12:05 Telebe- jgh 1:35 Il-Festi tal-Indipendenza - Diskor s tal-Kap tal-PN 2:30 It-Tfal jigu bil-vapuri 3:00 NET News 3:05 It-Tfal jigu bil-vapuri 4:45 Candid - Week & More 5:00 Il-Festi tal-Indipendenza - Diskor s tal-Kap tal-PN 5:30 Flusek 6:00 NET News 6:05 Maratona Bis-Sahha ta' Kulhadd 7:00 Fejn Ghexna 7:30 NET News 8:20 Santa Monika 9:45 NET News 9:55 Santa Monika 11:00 NET News One 9:00 Paper scan 10:30 Joe's Kitchen 11:00 Maratona b'risq Dar Nazareth 12:30 ONE News 12:35 Maratona b'risq Dar Nazareth 3:30 ONE News 3:35 6:00 Sajf ma' Gaf f iero 7:30 ONE News 8:15 Maratona b'risq Dar Nazareth 11:30 ONE News Rete 4 8:4 0 Microcosmi 10:00 Santa Messa 11:00 I viaggi del cuore 12:00 Tg4 Telegiornale 12:28 Meteo.it 1:30 Donnav ventura 3:30 Life on the Reef 4:10 Cuori ribelli 6:55 Tg4 Telegiornale 7:32 Tempesta d'amore 8:30 Stasera Italia 9:27 Baciato dalla for tuna 11:19 L'amico del cuore Canale 5 8:4 6 Baby Animals 11:00 Le storie di Mel- averde 12:00 Melaverde 1:00 Tg5 1:4 0 L'arca di Noè 2:00 Domenica Live 6:45 Caduta libera 8:00 Tg5 8:4 0 Paperissima Sprint 9:23 Vic toria 10:22 Vic toria Italia 1 8:45 The Looney Tunes Show 9:35 Futura- ma 10:25 Beethoven 4 12:25 Studio Aper to 1:00 Spor t Mediaset 2:00 Futurama 2:25 Missione Mercurio 4:20 Un'estate da cani: Il ritorno di Zeus 6:10 Tom & Jerr y 6:30 Stu- dio Aper to 7:00 Spor t Mediaset 7:30 CSI: New York 8:30 CSI: Miami 9:20 Edge of To- morrow: Senza domani 11:35 E x Machina Rai Uno 8:55 Santa Messa 11:00 A sua immagine 11:35 Nostra madre terra 12:20 Linea verde 1:30 Tg1 2:00 Domenica In 5:35 La prima volta 6:45 Reazione a catena 8:00 Tg1 8:35 Che tempo che fa 12:05 Speciale Tg1 Rai Due 8:29 La nostra amica Robbie 9:15 Tg2 Dos- sier 10:00 Hear tland 11:25 La nave dei sog- ni: Viaggio di noz ze 1:00 Tg2 Giorno 1:30 Tg2 Motori 1:4 0 Meteo 2 1:45 Quelli che il calcio 3:30 Quelli che il calcio 5:10 Drib- bling 5:55 Tg2 L.I.S. 6:00 90simo minuto 7:55 LOL :-) 8:30 Tg2 20:30 9:00 NCIS 9:45 NCIS: New Orleans 10:30 Domenica spor- tiva 11:45 L'altra DS Rai Tre 8:55 Una giornata par ticolare 10:35 Doc Mar tin 11:20 Communit y: L'altra Italia 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori linea 12:25 Quante storie 12:55 Tg3 L.I.S. 1:00 Radici, l'altra faccia dell'immigrazione 2:00 Tg Re- gione 2:09 Tg Regione meteo 2:15 Tg3 2:30 1/2 h in più 3:45 Geo magazine 5:00 I dieci comandamenti 6:55 Meteo 3 7:00 Tg3 7:30 Tg Regione 7:51 Tg Regione meteo 8:00 Blob 8:20 Illuminate 9:25 Amore criminale 11:30 Tg3 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Alpha (2D) 11:40, 14:00, 16:15, 18:40,20:55, 23:10 Ant-Man & The Wasp (12A) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15 Black Panther (12A) 21:10 Disney's Christopher Robin (PG) 11:35, 14:00, 16:20,18:45, 21:05 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation (PG) 12:00, 14:00, 16:10, 18:20 Jumanji: Welcome to the Jungle (12A) 14:00 Love Simon (12A) 18:50 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:15, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10 Ronaldo VS. Messi 11:50, 14:15, 16:00, 17:45, 19:30, 21:10, 22:55 Mission: Impossible – Fallout (12A) 20:30 Searching (12A) 14:00, 16:15, 18:30, 20:45, 23:00 Slender Man (15) 14:20, 16:30, 18:40, 20:50, 23:10 The Equalizer 2 (15) 14:30, 18:00, 20:40 The Greatest Showman (PG) 16:30 The Meg 3D (12A) 13:30, 21:00 The Meg (12A) 16:00, 18:30, 23:30 The Nun (15) 14:10, 16:25, 18:40, 21;00, 23:40 The Predator 2D (15) 14:00, 18:50 The Predator 3D (15) 16:25, 21:15, 23:25 The Spy who Dumped Me (15) 13:45, 16:10, 18:35, 21:05 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 The Nun (15) 10:00, 12:10, 14;20, 16:30, 18:40, 20:55 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation (PG) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00 The Equalizer 2 (12A) 21:00 The Predator 3D (15) 13:40, 16:05, 18:25, 20:50 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:3013:30, 16:00, 18:25, 20:50 The Meg (12A) 10:20, 13:30, 15:55, 18:20, 20:50 Disney's Christopher Robin (U) 10:25, 13:40, 16:00, 16:20, 20:45 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 The Meg (12A) 10:45, 13:20, 16:15, 18:40, 21:05 Luis and the Aliens 2D (PG) 10:00, 13:30, 16:30, 18:30 The Spy Who Dumped Me (15) 21:00 MIle 22 10:50, 13:40, 16:30, 18:35, 21:10 Alpha 2D (12A) 10:30, 13:30, 16:30, 18:40, 20:50 The Nun (15) 11:00, 13:25, 16:25, 18:40, 21:00 The Predator 2D (15) 10:45, 13:35, 16:05, 18:30, 20:55 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Yendrick Cioffi LISTAĠUN tal-festi għalaq nhar il-Ħadd li għadda, iżda s-Slimiżi qed jerġgħu jiċċelebraw festa speċjali li żgur se tibqa' mmarkata f 'qalbhom għax se jgħixuha biss darba f 'ħajjithom. Kif tħabbar f 'Mejju li għadda, nhar is-Sibt 29 ta' Settembru, il-vara devota tas-Sultana tal- Qalb ta' Ġesù, jew kif inhi magħrufa bħala tas-Sacro Cuor, se tkun qed tiġi inkurunata solennament mill-Arċisqof Charles Scicluna. Bla dubju, din se tkun ċelebrazzjoni unika għal din il-komunità parrokjali, li fis-sena li fiha qed tiċċelebra l-ewwel ċentinarju mit- twaqqif tagħha se tkun imżejna wkoll bit-titlu ta' Santwarju. Ftit huma l-vari f 'Malta u Għawdex li ġew solennament inkurunati. Fil-biċċa l-kbira tas- Santwarji huma l-kwadri titulari li huma inkurunati. L-ewwel inkurunazzjoni f 'Malta seħħet fil-15 ta' Lulju tal-1881 meta b'digriet mill-Kapitlu tal- Vatikan kien inkurunat il-kwadru devot tal- Madonna tal-Karmnu meqjum fis-Santwarju Bażilika tal-Belt Valletta. L-uniku żewġ vari proċessjonali f 'Malta u Għawdex li kienu ġew solennament inkurunati huma żewġ Bambini, dik tal-Isla u dik tax-Xagħra. Vara oħra inkurunata, iżda li ma toħroġx f 'purċissjoni, ħlief f 'xi okkażjoni speċjali, hija ta' San Ġużepp, magħruf bħala x-Xiħ, fir-Rabat tal- Imdina. Matul dawn il-jiem qed isiru ċelebrazzjonijiet ta' tħejjija, fosthom sebat ijiem iddedikati lis-seba' Sagramenti li huma ċentrali fil-ħajja ta' kull parroċċa. Il-qofol taċ- ċelebrazzjonijiet se jintlaħqu nhar is-Sibt li ġej, biċ-ċelebrazzjoni solenni li tibda fis-6:00pm u li matulha l-vara tas-Sacro Cuor se tiġi inkurunata. L-għada, jiġifieri bħal- lum ġimgħa, se jkun qed issir Korteo Devozzjonali bil-vara inkurunata madwar it-toroq tal- parroċċa li bħalissa qed jiżżejnu għall-okkażjoni. Dakinhar, il-vara se tkun merfugħa minn diversi reffiegħa ta' parroċċi u knejjes imxerrda madwar Malta. Ġimgħa li s-Slimiżi żgur mhux se jinsew …nhar il-Ħadd se tkun inkurunata l-vara devota tas-Sacro Cuor

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 23 September 2018