Illum previous editions

ILLUM 3 February 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1078257

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST Nr 642 • 03 ta' Frar 2019 Il-kirjiet, l-akkomodazzjoni soċjali, l-Att dwar il- Protezzjoni tat-Tfal u l-Partit Laburista vera tilef ruħu? … Il-Ministru Michael Falzon intervistat X'qed niżvelaw illum dwar dak li kien is-sid tal-Fantasy Tours? • Erba' avviżi ta' infurzar mill-MTA kontra Karl Azzopardi fuq farmhouses f 'Għawdex • L-MTA tissospendilu l-liċenzja • Xorta qed jikri farmhouses, minkejja li m'għandux il-permess • Wiċċu u ismu jidhru mal-proprjetajiet għall-kiri fuq Facebook u Airbnb, mal-ILLUM iżda hu jiċħad li qed jikri • Għadu jinsab akkużat b' miżapproprijazzjoni ta' €400,000 mill-klijenti tal-Fantasy Tours Nr 642 • 03 ta' Frar 2019 niżvelaw illum dwar dak li kien is-sid tal-Fantasy Tours? ċċu u ismu jidhru mal-proprjetajiet għall-kiri fuq Facebook u Airbnb, mal-ILLUM iżda hu jiċħad li qed jikri jinsab akkużat b' miżapproprijazzjoni ta' €400,000 mill-klijenti tal-Fantasy Tours Ara paġna 10 X'qed niżvelaw illum dwar dak li kien is-sid tal-Fantasy Tours? niżvelaw illum dwar dak li kien is-sid tal-Fantasy Tours? TALFANTASY 'SOSPIŻ' GĦAX INGANNA ... IMMA JIBQA' JIKRI DIN il-gazzetta tinsab f 'pożizzjoni li tiżvela illi l-operaturi Tum Invest u V&C Contractors, li flimkien jagħmlu l-kumpanija La Cava Operations Ltd, jistgħu jagħmlu sa €1.2 miljun kull xahar minn barriera li fiha qed jintefa' l-iskart, wara permess li ħareġ f 'temp ta' sitt ijiem biss mill-Awtorità tal-Ippjanar. Din il-barriera kienet mitluqa wara li ma setgħetx tibqa' tintuża minħabba l-qrubija tagħha għat-tempji ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra. Minn Lapsi Estates, immexxija fost oħrajn minn Maurice Mizzi, din il-barriera marret għand La Cava Operations Ltd. F'Lulju tal-2018 rapporti diversi qalu illi kien grazzi għal żball tal-Ministeru ta' Josè Herrera li din il-barriera bdiet tilqa' l-iskart u dan hekk kif il-Ministeru ħaseb li din kienet abbandunata meta fil-fatt ma kinitx, kienet proprjetà ta' La Cava Operations. Sforz dan l-iżball il-Gvern kellu jitlob li jinħareġ permess biex din il-barriera tibda tilqa' fiha l-iskart mill- kostruzzjoni, żball illi minnu La Cava Opertions qed jagħmlu madwar €15-il miljun fis-sena. Dan apparti li bħalissa għandha wkoll monopolju fuq ir-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni. Tkompli f'paġna 6 ... Jagħmlu l-miljuni mill-iskart grazzi għall-monopolju Żewġ negozjanti kbar jistgħu jagħmlu sa €1.2 miljun kull sena minn barriera grazzi għal żball li kien ħa l-Ministeru ta' Josè Herrera

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 February 2019