Illum previous editions

ILLUM 24 February 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1085420

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST Nr 644 • 24 ta' Frar 2019 Taħdem LSE u għandha impjieg 'part time' u xorta ma tistax tixtri post biex ikollha saqaf fuq rasha. Damjan Attard dwar il-problema li qed ja aċjaw iż-żgħażagħ biex isiru sidien ta' darhom... Ara paġna 4 • L-Abortion Support Network qed jgħin nisa Maltin jixtru l-Mifepristone u l-Misoprostol, pilloli li jistgħu jintużaw fl -ewwel 27 ġimgħa tat-tqala biex isir abort • Mal-ILLUM avukat jgħid li l-konsum tal-pillola huwa illegali • Ġinekologa tgħid li l-konsum tagħha huwa perikoluż ħafna • Mal-ILLUM l-Awtorità tal-Mediċina tqabbel l-illegalità tal-pilloli mad- droga Ara paġni 8 u 9 JOFFRU LINNISA MALTIN PILLOLA GĦALLABORT B'€90 Spezzjonijiet fit-toroq u bus stops... 155 immigrant jintbagħtu lura pajjiżhom LSE u għandha impjieg 'part time' u xorta ma tistax tixtri post biex ikollha saqaf fuq rasha. Damjan Attard dwar il-problema li qed ja aċjaw iż-żgħażagħ biex isiru Minn Albert Gauci Cunningham ILGAZZETTA ILLUM tista' tiżvela illi matul l-2017 u l-2018, minn spezzjonijiet li saru mill- Pulizija, 155 immigrant inqabdu bla dokumenti u ntbagħtu lura pajjiżhom. Kelliema għall-Ministeru tal- Intern u Sigurtà Nazzjonali, qalet ma' din il-gazzetta illi n-nazzjonalitajiet tal-persuni li nqabdu bla dokumenti jvarjaw, tant li hemm 38 nazzjonalità differenti. Qalet ukoll iżda li hemm predominanza ta' immigranti mis-Serbja. Ir-rondi qed isiru b'diversi modi, ħafna drabi minn pulizija pajżana fuq bus stops, fit-toroq u anke fuq tal-linja. Il-pulizija jmorru fuq persuni li jidhru barranin, jieħdu d-dettalji tal-persuna u jekk ikun hemm bżonn jieħdu azzjoni. Fl-2017, waqt ir-rondi nstabu 46 persuna li rriżultaw li kienu Malta b'mod irregolari filwaqt li fl-2018 instabu 109 persuni. • L-Abort • Mal-ILLUM • Ġi • Mal-ILLUM JOFFRU LINNISA JOFFRU LINNISA MALTIN PILLOLA MALTIN PILLOLA GĦALLABORT GĦALLABORT

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 24 February 2019