Illum previous editions

ILLUM 7 April 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1101646

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 Ara paġna 15 Jissuppervja għax ma ħallewlux post quddiem għall-ġurament NEWSPAPER POST Nr 650 • 07 ta' April 2019 Ibgħat is-suġġerimenti tiegħek fuq l-email reforms@gov.mt sat-Tlieta 21 ta' Mejju 2019 KONSULTAZZJONI PUBBLIKA DWAR MIŻURI POŻITTIVI GĦAS-SESS SOTTO-RAPPREŻENTAT Wasal iż-żmien li nbiddlu r-rotta. IL-MARA NGĦATAT ID-DRITT TAL-VOT 10 MEMBRI PARLAMENTARI BISS HUMA NISA 1947 Kun parti mill-bidla 2019 Dokument fuq is-sit www.reforms.gov.mt 'Għandi kull dritt li mmexxi l-Konvenzjoni Kostituzzjonali' Ara paġni 11, 12 u 13 Kartolina ta' għeluq snin Peter Caruana Galizia mingħand ibnu, tispiċċa għand il-Pulizija MULTA TA' €700 FUQ DISPREZZ TALQORTI ...imma mal-ILLUM Franco Debono jgħid li mhux vera, li mhux se jikkummenta u jfakkar li dak li jiġri fi l-Kummissjoni għall- Amministrazzjoni tal-Ġustizzja huwa sigriet. Ara paġna 15 Minn Albert Gauci Cunningham LARĊISQOF ma tantx jidher li ħa pjaċir u għal mument issuppervja għaliex waqt is-sessjoni Parlamentari fis-Sala tal-Gran Kunsill, illi fiha George Vella ngħata l-ġurament, ma kellux siġġu fuq quddiem. Żewġ sorsi differenti li kienu fuq il-post qalu illi tant l-Arċisqof donnu kien se jieħu għalih fi l-bidu, li kellu jidħol l-iskrivan tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Ray Scicluna biex jispjegalu għalfejn ma setax joqgħod quddiem. Din il-gazzetta ċemplet lill-iskrivan Scicluna biex tara jekk hux vera li nqala' għagħa għax l-Arċisqof ma kellux post quddiem. Tkompli f 'paġna 15... 'Dikjarazzjoni tal-assi mill-Persons of Trust mhix prijorità' Minn Albert Gauci Cunningham IRRAPPORT Greco dwar Malta (ara l-analiżi fuq paġni 8 u 9) qed jipproponi li l-persuni ta' fiduċja impjegati direttament mill-Ministri (Persons of Trust) jibdew jiddikjaraw l-assi tagħhom ukoll, xi ħaġa li bħalissa jagħmluha biss id-Deputati Parlamentari. F'kummenti ma' din il-gazzetta, Owen Bonnici ma jurix entużjażmu għal din il-proposta u għalkemm jgħid li hija "importanti" jinsisti wkoll li mhix "prijorità". L-argument favur id-dikjarazzjoni tal-assi huwa li din taċċerta t-trasparenza u li jkunu evitati, kemm jista' jkun, każi ta' kunflitt ta' interess. Dan il- proċess, persuni fdati u qrib ħafna ta' Ministru, ma jgħaddux minnu. Tkompli f 'paġna 15... JITLEF LAPPELL...

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 7 April 2019