Illum previous editions

ILLUM 30 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1137601

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

2 Aħbarijiet illum | Il-Ħadd 30 ta' Ġunju 2019 SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Empire Pharmacy, 77, Triq it-Teatru l-Antik, Valletta Cosmed Pharmacy, Soccors, Triq Villambrosa, Ħamrun St. George's Pharmacy, 21, Triq il- Kbira, Qormi St. Jude Pharmacy, 213, Triq il-Wied, Birkirkara Regal Pharmacy, 39B, Triq Antonio Bosio, Msida Penny Lane Pharmacy, 37, & 39, Adjacent Store, Triq is-Sejjieħ, Swieqi Norman's Pharmacy, 133, High Street, Sliema Il-Meħrież Pharmacy, 31, Triq Giovanni Curmi, Iklin Mġarr Pharmacy, Triq il-Kbira C/W Triq Vitale, Mġarr Parkes Pharmacy, 582, Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar St. Monica Pharmacy, 157, Triq Santa Monica, Paola White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl, Bormla Bellavista Pharmacy, Triq Salvu Buhagiar, Marsascala Gerada's Pharmacy, 46, Triq Mater Boni Consigli, Żejtun St. Andrew's Pharmacy, 25, Triq Dun Pawl, Luqa Brown's Pharmacy, 47, Vjal il-Ħelsien, Żebbuġ Anici Pharmacy, BLK A, Town Centre HOS (previously "Make Over Pharmacy"), Mtarfa Palm Pharmacy, 2, Triq Palma, Victoria Xagħra Pharmacy, 55, Triq il-Knisja, Xagħra Airport Pharmacy, Ground Floor Arrivals Lounge, MIA Terminal, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 31˚Ċ L-INQAS: 22˚Ċ Temp Sabiħ b'ħafna sħab għoli Viżibilità Tajba Riħ Varjabbli forza 2 għal 3 lokalment forza 3 kultant Baħar Ħafif Imbatt Ftit li xejn L-OGĦLA: 32˚Ċ L-INQAS: 21˚Ċ Temp Sabiħ bi sħab għoli Viżibilità Tajba Riħ Punent Majjistru forza 2 għal 3 lokalment forza 3 għal 4 li jsir varjabbli forza 2 għal 3 Baħar Ħafif Imbatt Baxx mill-Majjistral agcunningham@mediatoday.com.mt Albert Gauci Cunningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - ATT TA' L-2003 DWAR IL-PROFESSJONIJIET TAS-SAĦĦA (ATT XII ta' l-2003) Elezzjonijiet għall-Kumitat ta' l-Appelli Nominazzjonijiet ta' Kandidati Ngħarrfu b'din li, għall-finijiet tar-regolament 4 tar-Regolamenti ta' l-2004 dwar l-Elezzjonijiet tal-Kumitat ta' l-Appelli, in-nominazzjoni/jiet ta' kandidat/i biex jimtela post ta' infermier/a reġistrat/a JEW qabla liċenzjata bħala membru tal-Kumitat ta' l-Appelli skond id-dispożissjoni ta' l-Artikolu 49 ta' l-Att ta' l-2003 dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa (Kap. 464) se jintlaqgħu mill Kummissjoni Elettorali tal-Kunsill ta' l-Infermiera u Qwiebel fl-Boardroom tal- officcju tal-Dipartiment tas-Sahha Pubblika, Sptar San Luqa Ex OPD Livell 1 Telgħa ta' G'Mangia Pieta' nhar il-Ġimgħa 5 ta' Lulju 2019 bejn 10.00a.m u 12.00pm (nofs in nhar) u t-Tnejn 8 ta' Lulju 2019 bejn 10.00a.m u 12.00pm (nofs in nhar) Il-formoli tan-nominazzjoni għall-kandidati jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju tar- Reġistratur tal-Kunsill f'Malta bejn it-Tnejn 1 ta' Lulju u il-Hamis 4 ta' Lulju 2019 bejn id-10.00 ta' filgħodu u nofsinhar jew minn https://deputyprimeminister.gov.mt/en/regcounc/cnm/Pages/cnm.aspx Jesmond Sharples Josianne Sultana Jeffrey Ellul Kummissjonarju Elettorali Kummissjonarju Elettorali Kummissjonarju Elettorali ... Tkompli minn paġna 1 Apparti minn hekk, l-ILLUM tinsab infurmata li bl-investiment il-ġdid it-tiġrijiet taż-żwiemel se jiddifersifikaw u fl-istess waqt jaf jiġu introdotti tiġrijiet tal-klieb fl-istess trakka. Fl-istess waqt se jkun qiegħed issir investiment kbir fil-faċilitajiet disponibbli għall- ġerrejja u żwiemel b'saħanistra installazzjoni ta' spa għaż-żwiemel. Il-Gvern se jkun qiegħed idaħħal ukoll €800,000 fis-sena mill-kirja tat-trakka lill- klabb tat-Tiġrijiet taż-Żwiemel. Il-proġett hu mistenni jagħti kontribut lit-turiżmu fin- naħa t'isfel ta' Malta. Inizjalment il-pjanijiet ta' żvilupp u riġenerazzjoni tal-Marsa Race Track bdew fis-sena 2015. Dakinhar il-Gvern kien ħareġ sejħa għall-interess u saħansitra ffirma ftehim ma' numru ta' investituri li kienu se jieħdu t-trakka f 'idejhom. Minkejja dan, l-ebda xogħol ma beda fuq il-proġett minħabba nuqqas ta' qbil fuq żvilupp, mhux fil-ftehim li kellhom f 'moħħhom l-investituri. Il-Gvern se jkun qed idaħħal €800,000 mill-kirja tat-trakka Investiment qawwi fit-trakka tat-tiġrijiet taż-żwiemel

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 June 2019