Illum previous editions

ILLUM 15 September 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1165938

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 31

11 Il-Ħadd 15 ta' Settembru 2019 | illum Aħbarijiet 11 Aħbarijiet ir-reazzjoni u l-paniġierkru nnifsu tal- Prepostu ta' Birkirkara. F'dak l-analiżi konna għidna illi minkejja tibdiliet kbar fuq il-karta u l-appoġġ ta' bosta, f 'pajjiżna xorta għad hawn sezzjoni ta' votanti, kemm hemm ma nafux eżatt, li raw id-dħul tal-Unjoni Ċivili bħala xi ħaġa negattiva u li wasslet għal katina ta' "reazzjonijiet", fosthom L-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, żwieġ ugwali bejn persuni tal-istess sess u finalment il- biża' li maż-żmien jiddaħħal l-abort. Ir-reazzjoni tal-folla. Ċapċip u diżapprovazzjoni Kont fil-kantuniera tal-kuritur li jwassal għall-bieb ta' barra tal-Palazz u nara lil numru ta' nies neżlin it- taraġ, iħaffu l-pass u bi tbissima minn naħa sa oħra ta' wiċċhom, b'Helena Dalli f 'nofshom. Fosthom niftakar ċar lil Joseph Bruno Vella, li miegħi kien jifforma parti mill-LGBT Labour fis-snin qabel l-2013, Cyrus Engerer, li kien għadu frisk fil-memorja bħala Kunsillier Nazzjonalista u lil Silvan Agius uffiċjal fil-Ministeru ta' Helena Dalli u li kont niftakru kandidat tal- Alternattiva Demokratika ftit snin qabel biss, f 'San Pawl il-Baħar. Kellhom għaliex ikunu sodisaffatti u fil-fatt il-folla ta' barra ma ħalliet ebda dubju minn dan. Malli feġġew fil-bieb, Dalli u dawk madwarha, il-folla ntilfet f 'ewforija ta' ċapċip u għajjat. Minn hemmhekk kulħadd tefa' ħarstu lejn il-palk fejn diversi persuni għamlu diskors f 'din il-ġurnata hekk storika. Niftakar ċar. Kont taħt il- palk. Kien hemm Albert Buhagiar, dj lokali u popolari u l-preżentatur televiżiv popolari wkoll Ray Calleja, jippreżentaw lil dawk li bdew jiġu jitkellmu. U bdew ġejjin, wieħed, wieħed u waħda, waħda. X'qalu dakinhar fi Pjazza San Ġorġ ... Gabi Calleja mill-Malta Gay Rights Movement (MGRM) qalet illi dak il- mument "lanqas konna noħolmuh." "Wasalna sa hawn minkejja li hawn min jaħseb illi persuni LGBTIQ ma ħaqqhomx l-istess drittijiet, minkejja dawk li jgħidu li affarijiet bħal żwieġ u familja ma jgħoddux għal persuni LGBTIQ," kienet sostniet Calleja. Arnold Cassola, dak iż-żmien Chairperson tal-Alternattiva Demokratika sostna li għandna nikkonfondu bil-mibegħda, mhux bl- imħabba. L-eks Ministru Helena Dalli qalet illi l-Gvern kien beda dan il-proċess minn pożizzjoni ta' umiltà filwaqt li l-Prim Ministru sostna illi dakinhar, "għażilna l-futur sabiħ ta' pajjiż, liberali, progressiv u Ewropew. Qalulna li 80% tal-Maltin huma kontra," sostna Muscat. "Jiena kburi li jien parti mill- 20% l-oħrajn." "Dak li qed nagħmlu qed nagħmluh għal uliedna, qed nagħmilha għal uliedi, biex meta jikbru jgħixu f 'pajjiż tal-ugwaljanza," temm jgħid Muscat. Wara d-diskorsi kulħadd beda sejjer lura d-dar jew inġabar f 'xi wieħed mid- diversi barijiet fit-toroq tal-madwar jitkellem b'sodisfazzjon fuq dak li kien għadu kif esperjenza u l-kapitlu ġdid li kien għadu kif infetaħ, ta' Malta aktar liberali u progressiva. L-effetti politiċi u soċjali ta' dan il-jum storiku Iżda ladarba iċ-ċapċip u l-ferħ ma baqgħux, beda l-effett ta' din il-bidla fil-liġi. L-effett tal-liġi fil-fatt jista' jinqasam fi tnejn. L-ewwel nett il- bidla ħafna iktar rapida u effettiva fil-mentalità tal-poplu u l-aċċettazzjoni ta' persuni LGBTIQ bħala parti perfetta minn mużajk sħiħ tas-soċjetà. It-tieni bidla hija dik li wasslet għal liġijiet oħrajn. Meta nitkellmu fuq il-mentalità f 'pajjiż bħal Malta rridu naħsbu f 'raħal żgħir fejn kulħadd jaf lil kulħadd, fejn kulħadd għandu bżonn lil kulħadd u fejn se tiġi f 'kuntatt ma' kulħadd. Ma jfissirx li kulħadd iħobb lil xulxin u jgħix f 'armonija perfetta, imma tfisser li hemm tolleranza ikbar tad-differenzi ta' xulxin. Kuntrarjament, l-uman huwa inqas tolleranti lejn dak li ma jafx u li jħoss li qatt mhu se jkollu bżonn jikkomunika miegħu f 'ħajtu. Malta hija bħal dak ir-raħal iż-żgħir, fejn ħafna għandhom ħabib jew kollega jew xi ħadd fil-familja li huwa LGBTIQ. Dan espona lil ħafna iktar Maltin għal din ir-realtà u f 'soċjetà fejn il-Knisja Kattolika tilfet ħafna mill-vuċi li xi darba kellha, it-tolleranza żdiedet u magħha r-rieda li kulħadd ugwali u l-istess f 'għajnejn il-liġi. Din kienet ir-realtà opportuna biex politiku, f 'dan il-każ Joseph Muscat, jikkapitalizza fuq dan is-sentiment. Fil-fatt, Muscat għamel ċar illi Gvern Laburista se jmexxi favur drittijiet ċivili u kienet ċara kristall li se tidħol l-unjoni ċivili u llum kulħadd jammetti li din il-wegħda attirat numru kbir ta' voti ta' persuni LGBTIQ u familji tagħhom, lejn il-Partit Laburista li forsi sa qabel ma kinux jivvutaw Labour. Tajjeb wieħed ifakkar fl-ironija storika tal-fatt illi dak li qabel u għal ħafna snin kien meqjus bħala assigurazzjoni ta' telf ta' voti (li tkun favur drittijiet ta' persuni LGBTIQ), illum sar garanzija ta' rebħ ta' voti. Kif inhi ironija wkoll wara kollox li ż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess kien użat mill-Malta Labour Party (MLP) kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, l-istess partit li llum sar assoċjat mad-drittijiet ċivili. Il-bidla kbira, għall-aħjar, fil-mentalità ma tfissirx li m'għadx hawn problemi u sfidi ta' diskriminazzjoni, speċjalment fejn jirrigwarda persuni trans. Ifisser iżda illi il-pajjiż għamel passi kbar 'il quddiem biex sar ħafna aktar progressiv u tolleranti. Finalment, din il-liġi wasslet għal oħrajn, primarjament l-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru u l-liġi għaż-żwieġ ugwali fl-2017. Kollox iżda beda fi Pjazza San Ġorġ fl-14 ta' April 2013 u f 'Settembru meta l-unjoni ċivili saret liġi, uffiċjalment. Ħames snin ilu, kien il-mument li fassal l-istorja, li wassal għal tant emozzjoni u li bagħat messaġġ ċar: Kulħadd huwa l-istess f 'għajnejn il-liġi, kull imħabba hija ugwali. Iċ-ċelebrazzjonijiet jilħqu l-qofol bix-xampanja u kejk tal-okkażjoni Simon Busuttil, dakinhar kap tal- Oppożizzjoni, jispjega għalfejn il-PN astjena

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 15 September 2019