Illum previous editions

ILLUM 17 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1185662

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 31

LegalNo�ce295of2007,whichaimstomi�gatethenuisancecausedbydemoli�on and excava�on works at construc�on sites, establishes that no demoli�on and excava�on works are permi�ed within tourism areas during the three months of summeri.e.betweenthe15 th Juneand30 th September.Asthecompetentauthority responsible for iden�fying the locali�es and streets where such works cannot be carried out, the Malta Tourism Authority is hereby informing stakeholders and the generalpublicthatthestreetslistedbelow,assubmi�edbyLocalCouncils,shallbe addedforsummer2020togetherwiththeonesalreadylistedforsummer2019. Addi�onalstreetnamestobeincludedonthelistforSummer2020: ATTARD TRIQIL-LINJA (specificallybehind CorinthiaPalaceHotel) QRIBSANT'ANTON TRIQPETERPAULRUBENS MARSASCALA TRIQIR-RIDOTT SLIEMA TRIQBELMONTHEIGHTS TRIQCARMEL TRIQDEPIRO DEPIROPOINT STPAUL'SBAY TRIQTAL-KATIDRAL TRIQIL-KARMNU SWIEQI SQAQLOURDES TRIQIL-MIĠBED TRIQIL-GĦAJN TRIQL-ILMA TRIQIL-ĦAWT TRIQIL-GĦAMAD TRIQL-GĦOQOD TRIQIL-ĠIEBJA TRIQJOSEFKALLEJA TRIQIL-ĠOGI TRIQIL-WASLIET TRIQL-ISPERA TRIQIS-SEJJIEĦ TRIQIL-QATTA LOWERSTRETCH OFIL-QASAM GĦAMMAR,GOZO TRIQGĦAMMAR GĦARB,GOZO TRIQWILEĠ GĦASRI,GOZO TRIQIL-FANAL TRIQWILĠA QALA,GOZO TRIQCINI TRIQIS-SALIB SANNAT,GOZO TRIQIL-KBIRA SANLAWRENZ,GOZO TRIQROKON XAGĦRA,GOZO TRIQIS-SRUĠ SUMMERBREAKTIME2020 MaltaTourismAuthority WWW.MTA.COM.MT 06 analiżi IL-ĦADD 17 TA' NOVEMBRU 2019 • illum ALBERT GAUCI CUNNINGHAM Il-ħarifa din is-sena qed ittina ħafna maltemp, xita, sajjetti u riefni. Imma mhux it-temp biss qed jesperjenza xi it jew wisq ta' taqlib. Il-Gvern Laburista ta' Muscat, li dejjem deher bħala ponn magħqud u forza politika qawwija beda jesperjenza wkoll l-ewwel tumbati sejri ta' skuntentizza. Dawn jistgħu jkunu affarijiet momentarji u żelqiet politiċi li mhux se nerġgħu naraw bħalhom, imma jistgħu jkunu wkoll l-ewwel sinjal illi minkejja li għadu popolari ħafna, it-triq inevitabbli 'l isfel bdiet. Qed ngħidu inevitabbli għaliex kull imperu, klassi politika jew gvern dejjem tela' fil-poter u niżel mill- poter. L-ILLUM tagħti ħarsa lejn dawn it-tliet ġimgħat illi matulhom il-Gvern qala' baraxx kritika mhux biss minn Nazzjonalisti imma wkoll minn nies li mhumiex daqstant marbutin ma' partit u saħansitra mil-Laburisti. F'dan il-kuntest kollu nistaqsu; żbalji żgħar jew it-triq għan-niżla? L-immigrazzjoni: moralment minn fuq imma d-dilemma hemm qiegħda L-immigrazzjoni hija l-aktar kwistjoni li fuqha dan il-Gvern qala' kritika, probabbilment minn kemm ilu fil-Gvern. Minkejja li Muscat qed jgħaddi messaġġ moralment b'saħħtu favur l-integrazzjoni, il-ħniena u l-wens, ilkoll valuri importanti fit-tagħlim soċjalista u parti mil- lingwaġġ politiku Mintoan, ħafna mill-attvisti tiegħu mhux qed jemmnuh u mhux qed jaqblu miegħu, u bil-kbir. Ħafna analisti politiċi forsi qed jissottovalutaw ir-rabja kbira li ntweriet fuq Facebook u fuq il-kummentarji mhux biss dwar dak li ġara f 'Ħal Far, imma dwar il-mod kif il-Gvern iffaċċja l-istess rewwixta. Kien ċar illi ma kien hemm l-ebda strateġija politika ta' kif se titnaqqas ir-rabja kbira li kien hemm fost il-poplu, anzi bilkemm ma kienx hemm kompla kebbes din ir-rabja. ERBA' FI TLIET ĠIMGĦAT BDIET IT-TRIQ TAN-NIŻLA? TUMAKKI L-aħħar tliet ġimgħat ma kinux ġimgħat pożittivi għall-Gvern. Minn kontroversja għall-oħra. Mill- immigrazzjoni, pagi eżorbitanti, permess fil-Qala u Keith Schembri. Imma bdiet it-triq għan-niżla?

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 November 2019