Illum previous editions

ILLUM 7 June 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1256420

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 27

23 oroskopju illum • 7 TA' ĠUNJU 2020 L-oroskopju ta' PaulJon għalik Mill-Ħadd 7 ta' Ġunju sas-Sibt 13 ta' Ġunju Iż-Żodjaku ta' GEMINI Bħalissa għaddejjin fiż-żodjaku ta' Gemini. Żodjaku li jġib bosta fatturi lill kull żodjaku, u peress li resqin lejn il Qamar Kwinta dan ser joffri tibdil, ippjanar aktar wiesa u imġieba aktar flessibili. Dan l-iżvilupp ser jinħass l-aktar miż-żodjaki ta' Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius, Aquarius u Taurus. Għal kumplament ta' żodjaki ser ikun aktar għarfien fis-saħħa tagħhom, twettieq dettaljat u ħin ta' aktar eżerċizji. B'din il-kombinazzjoni dan il-mument huwa klassifikat bħala l-bidu ta' tluq ġdid minn dak li kont f 'dawn l-aħħar tlett xhur. Għalhekk ikun tajjeb li wieħed jagħraf dan sew. Iżda jekk int tkun trid aktar informazzjoni dettaljata għalik personali ibgħat Sms fuq 79495804 jew żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com. Ir-Rebbieħa tal-kompettizjoni tal-ġimgħa l-oħra hi Sharon Mizzi mir-Rabat Malta. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Għaż-żodajku ta' Aquarius ser jagħmlek tagħraf aktar l-abbilta' tiegħek li tisma parir. Dejjem huwa ta' linja gwida imma għasal sa hemm. Issa int għandek tkun aktar flessibli sabiex int tkun kapaċi tasal għal konklużjonijiet li tant hemm bżonn. Irrifletti iżjed. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 9, 11 u 13. Aquarius huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Għaż-żodjaku ta' Pisces ser ikun mument aktar stabbli minn dak li jkun is-soltu u hekk kif int tagħraf dan il-perjodu ta' stabbilta'. Agħraf aħtaf din l-oppurtunita' sabiex tagħraf timxi aktar aħjar fil-karriera li int topera, sabiex b'dan il-mod int tibda tersaq lejn opportunitajiet ġodda. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 8, 10, 11 u 12. Pisces huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Għaż-żodjaku ta' Aries ser jagħmlek tagħraf aktar il-bżonnijiet personali tiegħek, l-aktar dawk li joltqu lilek direttament. Għalhekk ikun tajjeb li dan il-perjodu iddur waħda dawra madwarek sabiex meta jasal aktar il-mument ta' pressjoni fil-karriera, int tkun aktar imħejji. Agħraf dan. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 8, 9, 11 u 13. Aries huma magħrufin għat- tmexxija intensiva tagħhom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Għaż-żodjaku ta' Taurus ser jagħmlek toqod ferm attent ta' kif int tagħraf tiddeċidi għal xi deċiżjonijiet li ġejjin lejk. Dan huwa perjodu delikat għalik, għalhekk int trid tagħraf iżomm kemm tista' tkun kawt, sabiex ma twettaqx deċiżjonijiet mgħaġla, iżda tagħmel dan b'aktar ħsieb. L-aktar jum ideali għal din il- ġimgħa huwa l-Ħamis. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 8, 10 u 12. Taurus huma magħrufin għat-tfassil idettaljat tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Għaż-żodjaku ta' Gemini ser jagħmlek tirrefletti fuq dak it-twettiq li int wettaqt fl-aħħar xhur. Dawn il-riflessjonjiet jafu joħolqu fik it ta' konfużjoni. Għalhekk int għandek biss tiffoka fuq dak li int għaddej minnu fil-preżent sabiex tkompli tavvanza. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgha. Id-dati li għal din il- ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 9, 12 u 13. Gemini huma magħrufin għas-sensittivita tagħhom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Għaż-żodjaku ta' Cancer ser joħloq riflessjonijiet dwar il-madwar tiegħek aktar mis-soltu. Dan ġej minħabba li dan l-aħħar kont iffokatt ħafna fuq ħidmitek u ovjament kellek tqatta' aktar ħin il- bogħod minn dawk ta' madwarek. Issa huwa il-mument addatat li terġa ssib l-ispazju. L-aktar jum ideali għal din il- ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 8, 11 u 12. Cancer huma magħrufin għat-tbissima taghhom. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Għaż-żodjaku ta' Virgo ser jagħmlek issa toqgħod it aktar attent minn dak li forsi soltu ma kontx tagħti dik l-importanza mixtieqa. Għalhekk tajjeb li tkun aktar imħejji u ovjament tagħti dik l-attenzjoni sabiex int tkun tista' tagħraf aktar dak kollu li jkun qiegħed iseħħ madwarek. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 8, 11 u 13. Virgo huma magħrufin bħala persuni ta' moral effetiv ħafna. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Għaż-żodjaku ta' Libra ser ikun iffiser li trid trattab xi deċiżjonijiet li int taf ikollok tieħu minn mument għall-ieħor. Dawn id- deċiżjonijiet jafu jkunu riflessjoni dwar dak li hemm riesaq lejk. Għalhekk ikun tajjeb li dak li int ser tiddeċidi jkun magħmul b'għaqal sabiex titkattar. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 8, 10 u 12. Libra huma magħrufin bħala persuni attivi ħafna. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Għaż-żodajku ta' Sagittarius ser joffrilek toroq aktar miuħa ta' opportunitajiet fil-karriera tiegħek. Pero' bħalissa l-aktar li qeda tispikka hija liema oppurtunita' l-aħjar li int taqbad, fejn din żgur ser iġġiblek tibdil pożittiv għalik. Pero' issa int trid tkun ferm iffokat. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 9, 11 u 13. Sagittarius huma magħrufin għal moltivazzjoni tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Għaż-żodjaku ta' Scorpio ser iffisser mument sabiex tagħraf aktar timxi b'moħħok, b'hekk int tkun tista' timxi fuq dak li taħseb b'aktar għaqal. B'dan il-mod int jirnexxilek tasal f 'aktar sitwazjonijiet pożittivi milli kien qed iseħħ it ta' żmien ilu. Żomm lilek iffokatt. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 8, 10, 11 u 12. Scorpio huma magħrufin għal imaġinazzjoni tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Għaż-żodjaku ta' Capricorn ser iffiser li ser tiċċaqlaq aktar lejn l-istabbilta' ta' dak li int qed tant tiffoka fuqu. Issa int ser tkun iffokat fuq il-madwar tiegħek aktar mis-soltu u dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik is- sodisfazzjon tant meħtieġ. Irrifletti. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 7, 8, 10 u 13. Capricorn huma magħrufin għad direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Għaż-żodjaku ta' Leo ser ikun perjodu li ser joffrilek opportunitajiet pożittivi immens f 'kull parti mill-ħajja tiegħek. Dan huwa perjodu li int tista' tagħraf aktar dwar xi proġetti li kont ilek tippjana dwarhom. Huwa dak il- perjodu fejn int tista' tħares il-quddiem b'ottimiżmu. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma: 8, 9, 10 u 13. Leo huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 7 June 2020