Illum previous editions

ILLUM 14 June 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1259444

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 27

02 aħbarijiet IL-ĦADD 14 ta' Ġunju 2020 • illum SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Collis Williams Pharmacy, Valletta National Pharmacy, Ħamrun Drugshop Dispensary, Qormi The Local Dispensary, Birkirkara St. Luke Pharmacy, Pietà St. Julians Pharmacy, San Ġiljan Mrabat Pharmacy, Sliema Medica Pharmacy, Balzan Sgħajtar Pharmacy, Mosta Brown's Pharmacy, Mellieħa St. Monica Pharmacy, Paola Milia's Pharmacy, Birgu St. Peter Pharmacy, Żabbar Britannia Pharmacy, Birżebbuġa Pasteur Pharmacy, Safi The Bypass Pharmacy, Siġġiewi Ideal Pharmacy, Rabat Azzopardi Pharmacy, Victoria, Gozo Nadur Pharmacy, Nadur, Gozo 9:00AM – 12:00PM MIA Airport Pharmacy, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 26˚Ċ L-INQAS: 20˚Ċ Temp Ftit Imsaħħab bir-Riħ Viżibilità Tajba Riħ Majjistral forza 4 li jsir Punent forza 4 għal 5 Baħar Moderat L-OGĦLA: 29˚Ċ L-INQAS: 20˚Ċ Temp Il-Biċċa l-Kbira Xemxi Viżibilità Tajba Baħar ħafif Albert Gauci Cun- ningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - POSTIJIET TA' AVUKAT U AVUKAT APPRENDIST FL-UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qiegħed jilqa' applikazzjoni għal grad ta' Avukat u ta' Avukat Apprendist biex iwettqu dmirijiet ta' prosekuzzjoni u dmirijiet oħra relatati. L-applikanti magħżula jkunu fuq kuntratt għal żmien indefinit, soġġett għal perijodu ta' prova, u jkunu mistennija jaħdmu mhux inqas minn erbgħin siegħa fil-ġimgħa. L-applikanti irid ikollhom warrant biex jipprattikaw il-professjoni ta' avukat u fil-kaz ta' applikanti għall-grad ta' Avukat irid ikollhom, mill-inqas, sena esperjenza fil-prattika tal- professjoni wara li jkunu ingħataw il-warrant. L-Applikazzjonijiet li għandhom jinkludu Curriculum Vitae dettaljat għandhom jintbagħtu lil; Amministrazzjoni Jobplus Vacancy No 357953/4, Permit Nos. 52/2019 and 53/2019 Uffiċċju ta'l-Avukat Ġenerali Nru. 53, Admiralty House, Triq Nofsinhar, Valletta VLT 1101 jew ibgħat email lill ag@attorneygeneral.mt Sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgha 19 ta' Ġunju 2020 fis-1300 hrs. Bord tad-Dixxiplina se jitlob li Natalino Fenech jidher quddiemu dwar il-kariga tiegħu fil-PBS Il-Gazzetta ILLUM tinsab infurmata illi Natalino Fenech, eks Kap tal-Aħbarijiet fil-PBS, se jkollu jidher quddiem bord ta' dixxiplina indiependenti, sebgħa snin minn meta ma baqax fl-istess kariga, iżda bl-istess paga, perkaċċi u benefiċċji li kien bihom. Din il-gazzetta tinsab infurmata illi din il-materja se tiġi diskussa u li se jsiru mistoqsijiet mill-bord dwar il- kuntratt ta' Fenech, li mid-dehra - skont informazzjoni li għandha din il-gazzetta - jgħid illi jekk jitkeċċa jew jiġi tterminat l-impjieg tiegħu jrid jitħallas il-paga għal tliet snin. Fil-fatt sa issa ma ġiex imkeċċi jew kellu l-impjieg itterminat iżda ġie sekondat għall-Università, fejn skont il-profil tiegħu tal-Università, qed jgħallem ix-Xjenza Soċjali. Natalino Fenech, li qabel kien ukoll editur mal-Allied Newspapers, ma baqax Kap tal-Aħbarijiet fix-xandir nazzjonali wara li kien elett Gvern Laburista, li minfloku ħatar lil Reno Bugeja. ... sebgħa snin wara li ma baqax Kap tal-Aħbarijiet bord tad-dixxiplina jrid jistaqsih dwar il-kuntratt li ngħata qabel l-2013

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 14 June 2020