Illum previous editions

ILLUM 30 May 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1378864

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 30 TA' MEJJU 2021 It-Tieni Ġimgha fiż-żodjaku ta' GEMINI Mill-Ħadd 30 ta' Mejju sas-Sibt 5 ta' Ġunju F'din it tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Gemini għalik Aquarius ser ikun iffisser direzzjoni ta' stabbilita' għal karriera tiegħek. Ovvjament il-mira prinċipali tiegħek hi li tkompli tavvanza f 'dak li tant tixtieq u għalkemm dan kien qiegħed iseħħ issa int sibt dik iċ ċavetta idejali sabiex l-avvanz twettqu b'ritmu aktar mgħaġġel u aktar b'saħħtu. Irrifletti.Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: l-isfar u l-oranġjo.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.Aquarius huma magħrufin għal-flessibilita' tagħhom. Namaste KOMPETIZZJONI F'din it tieni ġimgħa taż- żodjaku ta' Gemini għalik Pisces ser ikun iffisser direzzjoni aktar preċiżata' fejn eżattament trid tasal. Ovvjament b'din il-ħeġġa tant determinanti ġewwa fik ser tagħmlek aktar stabbli iżda int xorta waħda trid tgħaraf iżomm saqajk mal-art sabiex dak li issa ser takwista tkun kapaċi tkompli tkattru. Għaraf sew dan.Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: l-aħmar u l-kannella.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Pisces huma magħrufin għal attenzjoni li huma jagħtu. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż- żodjaku ta' Gemini għalik Aries ser ikun iffisser direzzjoni u riflessjoni mill-att dwar il-ħajja personali ta' madwarek kif ukoll pjanar ta' ħin ta' aktar rilassament, xi ħaġa li int fil-preżent verament għandek bżonn. B'dan il-mod int ser tibda tħossok aktar u aktar motivat biex b'hekk tibda tkattar dak li huwa meħtieġ. Irrifletti.Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: l-oranġjo u l-abjad.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.Aries huma magħrufin kemm huma umli. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż- żodjaku ta' Gemini għalik Taurus ser ikun iffisser aktar ħsieb dwar direzzjonijiet differenti li int ser tibda twettaq dwar dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti li hemm bżonn jibdew jitwettqu. Dan ser jagħmlek aktar konxju dwar fejn hemm xi twettieq ta' tibdil. B'dan it-tibdil li int ser twettaq żgur li għandek futur aktar stabbili.Għaraf dan.Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: l-blu u l-isfar.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Taurus huma magħrufin għal abbilita' u t-twemmin fihom infushom. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Gemini għalik l-istess Gemini ser ikun iffisser mument ta' aktar stabbilita' madwarek minn dak li kont qed tesperjenza dan l-aħħar. Din l-istabbilita' sejra tinħass l-aktar fil-mod kif int ser tibda tippjana, tqassam u tgħaraf dak kollu li huwa għaqli għalik. Dan ovvjament ser ippoġik f 'qagħda aktar stabbili għal aktar tkattir. Irrifletti. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: l-aħmar u l-kannella. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ħamis.Gemini huma magħrufin għal attenzjoni li huma jagħtu. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż- żodjaku ta' Gemini għalik Cancer ser iffisser li int ma' tistax tibqa aktar tkarkar fid- deċiżjonjijet li trid tieħu sabiex b'hekk int tkun aktar flessibbili sabiex minn issa jibdew ikunu solvuti fiż-żmien aċċettabili dawk id-deċiżjonjiet li kont qed teħel fihom. Danser jagħmlek tħares il-quddiem b'aktar trankwillita' u direzzjoni. Għaraf sew dan.Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: l-oranġjo u l-isfar.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Cancer huma magħrufin għal istabbilita' tagħhom. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż- żodjaku ta' Gemini għalik Leo ser ikun iffsser li int trid tgħaraf twarrab il-passat li kkaġunalek xi konsegwenzi madwarek. Issa huwa dak il-waqt li b'tant pożżitivita'madwarek tibda tħares il-quddiem b'aktar ħeġġa u determinazzjoni sabiex dak li riesaq lejk tkattru u tkun ta' risposta qawwija lejn il- passat. Ħares biss il-quddiem.Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: l-aħmar u l-vjola.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.Leo huma magħrufin għal indipendenza tagħhom. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż- żodjaku ta' Gemini għalik Virgo ser ikun li int trid tgħaraf sew fejn int trid tasal u f 'liema direzzjoni int trid taqbad. Ħares biss lejn l-opportunitajiet li hemm resqin lejk. Huma dawn l-opportunitajiet li minn issa int trid tkun iffokat sabiex b'hekk finalment ikollok dik id-direzzjoni stabbili li tant qed taspira għalija. Irrifletti. Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: ir-roża u l-isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Virgo huma magħrufin għal abbilita' organizzata tagħhom. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Gemini għalik Libra ser ikun iffisser għalik li trid iżid aktar l-abbilita' tiegħek kemm fil-karriera u kemm fil-madwarek tiegħek. L-abbilita' trid tkun waħda ta' direzzjoni u aktar konkreta u ma tridx tibża minn xi deċiżjonijiet li trid tieħu jew twettaq. Dan int ser tagħmlu fl-interess tiegħek u żġur huwa l-mument ideali. Għaraf dan.Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: l-aħmar u l-blu.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.Libra huma magħrufin għal ispontanjeta' tagħhom. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Gemini għalik Scorpio ser ikun iffisser pawża mir-ritmu li qbadt fil-karriera tiegħek. Din il-pawża hi meħtieġa sabiex wara tkun aktar f 'pożizzjoni stabbili li int tikkonċentra aħjar f 'dak li hemm riesaq lejk. Hekk int żgur tkattar iżjed ħiltek f 'dak kollu li ser ikun meħtieġ f 'dan it-tkattir. Irrifletti sew dwar dan. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: l-isfar u l-iswed. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta.Scorpio huma magħrufin li jservu ta' pont. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Gemini għalik Sagittarius ser ikun iffiser li int trid tgħaraf li ma tibqax fi stat ta' iżolament maqtugħ minn ċertu aspetti tal-ħajja imma u bil-mogħod tibda tiaħ aktar lilek innifsek sabiex b'hekk tibda tgħaraf idejat ġodda li permezz tagħhom joffrulek forma ta' direzzjoni. Għalkemm int magħruf li tħobb timxi biss fuq li tħoss int iżda dan irid jinbidel. Kuluri favoriti ma' Sagittarius: ir-roża u l-abjad. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa. Sagittarius huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Namaste F'din it tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Gemini għalik Capricorn ser ikun mument ta' ċertu tibdil f 'dak li għandu x'jaqsam mal-karriera tiegħek. Hekk li issa hemm bżonn ta' tibdil li għalkemm kien ilu jdur madwarek, iżda issa ser ikun il- waqt li dan il-pass jista' jitwettaq bil-possibilita' ta' opportunitajiet li qabel qatt ma kont esperjenzajt. Irrifletti sew dan.Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: il-blu u l-isfarL-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Capricorn huma magħrufin bħala persuni emozzjonali. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont ta' 25% fuq il-pubblikazzjoniet kollha ta' PaulJon: Valur €27. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon, Marsascala: Valur €25. Ir-rebbieħa tal-ġimgħa li għaddiet huma: L-ewwel premju ntrebaħ minn: Sharon Galea miż-Żurrieq It-tieni premju ntrebaħ minn: Mary Grace Borg minn Birkirkara Mistoqsija sempliċi għall-kompetizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla: Iż- żodjaku ta' Gemini jiġi s-sitt, it-tielet jew is-seba' żodjaku? Ibgħat it- tweġiba postali tiegħek fuq: PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. IL-KOMPETIZZJONIJIET TA' PAULJON Ta' kull ġimgħa jien qed inwassal lilkom il-qarrejja ta' din il-paġna tal-kompetizzjoni. Din il-kompetizzjoni qed nagħmil- ha sabiex waqt li tirbħu diversi rigali isservi sabiex tgħarfu aktar ċertu aspetti dwar dak iż-żodjaku partikolari. Dan qed inwasslu grazzi għal korrisspondenza tagħkom me- ta qegħdin tesprimu u grazzi għal dawn id-diversi mistoqsijiet , jien qed inwassal ċertu aspetti dwar iż-żodjaki li qabel wieħed forsi kien inċert dwarhom. Aktar informazzjoni u tagħrif kemm dwar iż-żodjaki u l-oroskop- ju tista' ssibhom fil-ktieb riċenti tiegħi ''PaulJon bl-Oroskopju Għalik''. Għal aktar informazzjoni ibgħat sms fuq 79495804 / 99013600. Namaste

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 May 2021