Illum previous editions

ILLUM 1 August 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1398271

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 1 TA' AWWISSU 2021 It-Tieni Ġimgħa fiż-Żodjaku ta' Leo Mill-Ħadd 1ta'Awwissu sas-Sibt 7 ta' Awwissu Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'din it-tieni ġimgħa fiż-żodjaku ta' Leo għalik Aquarius ser tkun qed tħoss kollox bħal qisu ġej kontra tiegħek. Forsi ħsibt li dan ma jistax iseħħ f 'mument hekk importanti għalik iżda dan m'għandux iżommok milli tkompli għaddej. Int persuna mimlija b'ħafna enerġija pożittiva u għalhekk taqtax qalbek u żomm lilek innifsek immotivat.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta l-Erbgħa.Aqauruis huma magħrufin għal burdata stabbili tagħhom. Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'din it-tieni ġimgħa fiż-żodjaku ta' Leo għalik Pisces ser tagħmlek tirrifletti profondament aktar fuqek innifsek. Jekk int trid tibqa miexi lejn aktar tkattir għal iżjed stabbilita' ibqa għaraf li tibqa twettaq b'dak li tħoss. Għalkemm int ma tistax togħġob lil kulħadd, hemm bżonn bilanċ f 'dak it-twettieq. Għaraf sew dan.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tas-Sibt.Pisces huma magħrufin kemm huma umli. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Aries ser jagħmlek tkun aktar sodisfatt wara li sa fl-aħħar irċevejt dik l-aħbar li tant kont ilek tistenna. Issa ovvjament din sejra iġġib bidla magħha li int suppost ħejjet sew għalija kemm għal karriera tiegħek, kif ukoll għal madwar tiegħek. Issa ffoka lejn il-miri li dejjem xtaqt twettaq.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta Tlieta.A ries huma magħrufin li jservu ta' pont. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Taurus ser jagħmlek tgħaraf aktar minn qatt qabel dak li int qed tesperjenza preżentament fil-madwar kollu tiegħek. Għalhekk għaraf x'hemm bżonn l-iżjed li jsir sabiex int tkompli tisaħħaħ f 'dak li fil-ġimgħat li ġejjien ser ikun riesaq lejk. Kun aktar int innifsek.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta Tnejn.Taurus huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'din l-ewwel ġimgħa taż-żodjaku ta' Leo għalik Gemini ser tagħmlek tgħaraf aktar it-tkattir ta' ċirku kemm fil-karriera personali kif ukoll għal dawk ta' madwarek. Dan minħabba l-opportunitajiet sbieħ li hemm resqin lejk. Int ma tistax tibqa' tgħix fil-passat, anzi dak li esperjenzajt mill-passat użaħ sabiex tkompli timxi b'aktar determinazzjoni. Għaraf.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ħamis.Pisces huma magħrufin għal abbilita' u t-twemmin fihom infushom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Cancer ser tagħmlek tgħaraf aktar lidak li qed tħoss fit-twettieq li qed twettaq qed ikun ġej verament minnek biss. Pero issa wasal dak il-mument sabiex tieħu xi forma ta' gwida sabiex bejn dak li tħoss ġewwa fik u l-gwida li tieħu tkun tista' tgħaraf tkattar aktar dak kollu li riesaq lejk. Irrifletti sew.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal- Ġimgħa. Cancer huma magħrufin għal attenzjoni li huma jagħtu. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik l-istess Leo ser tagħmlek tgħaraf aktar f 'ċertu dettal dak li hemm riesaq lejk. Dan huwa l-mument fejn int minħabba din is-sitwazzjoni trid turi l-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħek sabiex b'hekk il-karriera tiegħek tieħu dik ix-xejra mistħoqqa u dan ser jagħmlek tgħaraf aktar il-kapaċitajiet tiegħek.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta Tlieta.Leo huma magħrufin għal independenza tagħhom. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Virgo ser timlik b'aktar ispirazzjoni lejn il- ġimgħat li ġejjin. Issa huwa l-waqt u l-bżonn li tagħmel sforz qawwi sabiex il-passat ikun ktieb magħluq u bil-mod tibda tħares il-quddiem sabiex minn issa tkattar aktar il-pożittivita' li tant hija bżonjuża fil-madwar kollu tiegħek.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ġimgħa.Virgo huma magħrufin għal abbilita' organizzata tagħhom. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Libra ser tagħmlek tgħaraf li wasal il- mument li tagħmel dak l-eżami ta' kuxjenza sabiex tgħaraf aktar x'inhnu aħjar u l-aktar importanti għalik. Għal kompletament tax-xhur li ġejjin toqgħodx tibża minn ċertu tibdil għax dawn ser ikunu għal benifiċċju u sodisfazzjon tiegħek personali.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta l-Erbgħa.Libra huma magħrufin għal ispontanjeta' tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Scorpio ser tagħmlek tgħaraf li deċiżjoni li tant ilek taħseb dwarha. Issa huwa l-mument li tirriffletti sew dwar din id-deċiżjoni għalkemm tħossok xi it dubjuż minn dak li tixtieq. Għaraf ħejji aktar lilek innfisek aħjar u wettaq dan il-pass li tant ilek taħseb dwaru. Emmen aktar fik innifsek.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta Sibt.Scorpio huma magħrufin għall istabbilta tagħhom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'din l-ewwel ġimgħa taż-żodjaku ta' Leo għalik Sagittarius ser jagħmlek tgħaraf li finalment issa wasal għalik dak il-mument li ser ikun iffisser bidu ta' bidla għalik. Dansejjer ikun l-ewwel pass lejn direzzjoni ġdida li ser tiffoka fuqha b'aktar stabbilita'.Għaraf dan sabiex l-avvanz li ser twettaq ikun mistħoqq. Irriffletti sew.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal- Ħamis.Sagittairus huma magħrufin għal flessibilita' tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Leo għalik Capricorn ser tagħmlek tgħaraf aktar dwar l-imġieba tiegħek. Int m'intiex tinduna b'dawk ta' madwarek li qegħdin iħossu li m'intiex tkun is-soltu, kif int magħruf li tkun. Jista' jkun kaġun ta' ċertu pressjoni jew responsabbilita' li kibret madwarek. Għalhekk hemm bżonn tieqaf it u tagħmel riflessjoni profonda.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta Tnejn. Capricorn huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont ta' 25% fuq il- publikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Ramona Agius mill-Mosta filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Wendy Farrugia minn San Ġiljan Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa:Iż-Żodjaku ta' Leo jagħmel parti mill-element tal-Arja, tan-Nar jew tal-Ilma. Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste BIDU TAŻ-ŻODJAKU TA' LEO F'din il-ġimgħa ser inkunu qed nassistu għal miġja tal-ħames żodjaku dak ta' Leo. Żodjaku li jkompli jagħtina dik il-motivazzjoni meħtieġa wara li ż-żodjaku ta' Cancer kien qed imexxina lejn kontinwazzjoni. Iż-żodjaku ta' Leo ġej mill-element tan-nar li flimkien maż-żodjaki ta' Aries u Sagittarius jifforma trijangolu ferm interessanti fejn meta tgħaraf eżatt dawn x'effett iħallu wieħed żgur ikollu għalfejn iħares il-quddiem b'aktar ħeġġa. Iż-żodjaku ta' Leo joffrilna diversi aspetti pożittivi, fosthom insibu d-determinazzjoni kbira tagħhom, Il-kuraġġ, il-qlubija u t-twemmin f 'dak li huma kapaċi jwettqu, abbilita' li kapaċi joffru lil ħaddieħor. Bħal kull żodjaku għandhom dawk l-aspetti negattivi, fost oħrajn li ħadd ma jbiddlilhom fehmthom, jitilfu l-paċenzja malajr u ma tantx iħobbu lill min imexxihom jew jiddetalhom. Namaste

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 1 August 2021