Illum previous editions

ILLUM 22 August 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1403837

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 22 TA' AWWISSU 2021 Bidu taż-Żodjaku ta' VIRGO Mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Aquarius ser tagħmlek tgħaraf tieħu dik id- deċiżjoni verament utli li int tant ilek biex tieħu. Wara dan il-pass żgur ser tara kemm ser tkun qed tesperjenza toroq ġodda li sa issa sfortunatament kienu magħluqin. Tibżax minn dan il-pass li int trid twettaq , kun fiduċjuż fik innifsek.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 23 , 25 u 27.Il-kristalla ideali għalik hi t-Titanite. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'din l-ewwel ġimgha taż-żodjaku ta' Virgo għalik Pisces ser ikun il- waqt li int titkattar aktar fit-tmexxija għaqlija tiegħek. Tmexxija li int tant magħruf kemm int persuna ta' responsabbilita' f 'dak kollu li twettaq għalija. Jekk int dan l-aħħar bħal kont qisek inċert issa ser terġa tgħaraf din il-ħeġġa u determinazzjoni kif tixtieq.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 22 , 24 u 25.Il- kristalla ideali għalik hi l-Moldavite. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Aries ser tkun is-siegħa tal-prova fejn int trid tgħaraf tevita taqbida li riesqa lejk sabiex din ma tikkawżalikx kumplikazzjonijiet fil-madwar tiegħek. Gwida jew parir jafu jkunu forma ta' għajuna sabiex int ikollok aktar idejat għal dan. Tajjeb tagħmel riflessjoni.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 22 , 25 u 26. Il-kristalla ideali għalik hi l-Labradorite. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Taurus ser ikun il-mument opportun li int tgħaraf dwar eżattament x'vera trid kemm fil-ħajja personali u kif ukoll dik ta' madwarek. Ovvjament tgħaraf li issa hemm bżonn xi tibdil anke sabiex isaħħaħ lilek innifsek. Għalhekk huwa mportanti li f 'dawn il- ġranet tasal għal konlużjoni. Irriffletti.Id-dati ideali għalik din il- ġimgħa huma dawn : 23 , 25 u 28.Il-kristalla ideali għalik hi l-Rubellite. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'din l-ewwel ġimgħa taż-żodjaku ta' Virgo għalik Gemini ser ikun waqt ta' riflessjoni profonda fil- ħajja kompluta ta' madwarek b'mod speċjali fil- karriera. Ovvjament qed tgħaraf li wasal il-mument sabiex twettaq xi rtokki personali. Grazzi għal dawn l-irtokki ser iservuk sabiex int tkompli tikber, tissaħħaħ u titkattar. Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 23 , 25 u 27.Il-kristalla ideali għalik hi l-White Topaz. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Cancer ser tkun dik il-fażi li tkomplik ittejjeb ħidmietek u tgħaraf aħjar x'hemm bżonn aktar li jkun vijabbli għalik u dak li mhux tajjeb tibda tnaqqsu. Iżda trid tgħaraf issib dak il-bilanċ neċċessarju fil-ħajja personali tiegħek sabiex ma jkunx hemm problemi fil-futur.Id- dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 22, 24 u 28.Il- kristalla ideali għalik hi l-Moonstone.Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Leo ser tagħmlek tgħaraf jekk hux vijabli timxi ma' dak li int għandek madwarek fil-preżent jew bil- mod tibda tbiddel il-madwar kollu tiegħek. Minn issa l-quddiem int trid tgħaraf iżjed tmexxi għalik innifsek sabiex hekk tasal fejn verament jixraqlek.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 23 , 26 u 27.Il-kristalla ideali għalik hi l-Orange Kyanite. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik l-istess Virgo ser ikun mument ta' aktar rifflessjoni dwar il-ħajja romantika tiegħek, dwar l-imħabba li hemm madwarek fejn tgħaraf li hemm xi żbilanċ u għalhekk minn issa int trid tgħaraf tagħtija dak l-ispazju li verament jixraq. Tirrepetix l-iżball tal- passat, agħmel riflessjoni. Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 24 , 26 u 28.Il-kristalla ideali għalik hi l-Jade. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Libra ser ikun il-mument opportun sabiex int terġa saħħaħ dak li dan l-aħħar qisek tli il-kontrol tiegħu, kif ukoll dan il-mument għandu jservi ta' pont. B'dan int ser tgħaraf kemm il-ħajja ta' madwarek hi aħjar u ta' aspirazzjoni għal dak li hemm riesaq lejk.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 23, 27 u 28.Il- kristalla ideali għalik hi ż-Zircon. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Scorpio ser tkun dik il- ġimgħa fejn int trid tgħaraf tnaqqas minn dik il- pressjoni ta' ħidma li int involut fiha u dan minħabba li int qed tinduna li m'intix qiegħed tlaħħaq ma' dak kollu li hemm madwarek. Għandek il-mument oppurtun sabiex tgħaraf dan u tigwida għal aħjar.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 22 , 25 u 26.Il-kristalla ideal għalik hi l-Carnelian. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'din l-ewwel ġimgħa taż-żodjaku ta' Virgo għalik Sagittarius ser ikun il- mument tiegħek sabiex minn issa int tibda titkattar fil-motivazzjoni kemm personali kif ukoll lejn il-karriera. Dan għandu jkun dak il-pass pożittiv għat- titjieb ,kif ukoll tistabilixxi l-kwalitajiet li int tippossedi. Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 23, 25 u 27.Il- kristalla ideali għalik hi l-Spectrolite.Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'din l-ewwel ġimgħa taż- żodjaku ta' Virgo għalik Capricorn ser ikun dak il-mument ideajli sabiex int tgħaraf aktar fil-fond dawk il-bżonnijiet partikolari ta' madwarek. Iġifieri jekk forsi ilek ma tagħmel xi forma ta' gwida lejn il-bżonnjiet tiegħek dan huwa l-perjodu li jagħtik li twettaq dan. Għamel riflessjoni profonda.Id-dati ideali għalik din il-ġimgħa huma dawn : 23 , 27 u 28.Il-kristalla ideali għalik hi r-Rose Quartz. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Lucia Farrugia mill-Belt filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Debbie Falzon Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa: Iż-żodjaku ta Virgo kemm ser ikun qed jesperjenza Qmura, Qamar wieħed, tnejn jew tlieta? Ix-xemgħa Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste JIBDA S-SITT ŻODJAKU: VIRGO Nibdew is-sitt żodjaku ta' Virgo fejn ser joffrilna aktar it-twemmin fina sabiex ngħarfu nwettqu dak li nixtiequ jkompli jsaħħaħ it- tkattir fejn huwa l-aktar bżonjuż u finalment iwassalna lejn iżjed stabbilita' fl- abbilita'. Is-simbolu li jippreżenta liż-żodjaku ta' Virgo huwa dak ta' persuna femminili kompluta magħrufa wkoll bħala r-Reġina tas-Smewwiet kif ukoll fil-mitoloġija Griega hija mpoġġija bħala ''e Great Godess'' li fit-tfissira astroloġika tagħha hi l-Verġinita, l-Purizza, l-Fertilita' u l-Ispirazzjoni. Iż-żodjaku ta' Virgo jibda mit-Tnejn 23 ta' Awwissu sal-Erbgħa 22 ta' Settembru. Dan iffisser li dan iż-żodjaku jwassalna lejn tmiem l- istaġun tas-Sajf u għal bidu ta' l-istaġun tal-Ħarifa. Dan iż-żodjaku ta' Virgo huma ffurmat mill-element tal-Art li jiġbor iż-żodjaki ta' Taurus u Capricorn. IKOMPLI …… Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 August 2021