Illum previous editions

ILLUM 29 August 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1405697

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 29 TA' AWWISSU 2021 Iż-Żodjaku fin-New Moon ta' VIRGO Mill-Ħadd 29 ta 'Awwissu sas Sibt-4 ta' Settembru Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Aquarius ser ikun iffisser mument profond ta' aktar konċentrazzjoni fil-ħidma tiegħek. Iżda minn issa trid tibda tgħaraf tikkontrolla aktar l-atteġjament tiegħek u dan sabiex minn issa tkun kapaċi tiffaċjah b'aktar kalma u trankwillita' u hekk tgħaraf tasal fejn verament tixtieq. Kuluri idejali fiż- żodijaku ta' Aquarius huma l-aħmar u l-kannella.L-aktar jum idejali għalik huwa il-Ġimgħa. Aquarius magħrufin għal attenzjoni li huma jagħtu. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Pisces ser ikun iffisser mument ta' bżonn ta' iżjed paċenzja u dan sabiex tgħaraf b'aktar għaqal dak li hemm riesaq lejk kemm fil- ħidma tiegħek u ferm aktar fil-ħajja personali tiegħek. Għaraf ikkombina din il-paċenzja sabiex minn issa tgħaraf kemm ser tibda tħossok aħjar.Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Pisces huma l-blu u l-oranġjo. L-aktar jum idejali għalik huwa l-Erbgħa. Pisces magħrufin għall-istabbilita' tagħhom. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Aries ser ikun perjodu ta'riflessjoni aktar profonda fir-relazzjoni li int qed tesperjenza. Ovvjament qed tħoss ċertu biżgħat tal-passat u ovvjament dan jaf joħloq xi problemi sakemm int tkun deċiż dwar eżatt fejn tixtieq tasal. Għaraf biss li l-passat huwa tagħlima. Għalhekk issa int trid tħares biss lejn il-futur.Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Aries huma l-aħmar u l-isfar.L-aktar jum idejali għalik huwa s-Sibt. Aries magħrufin għal-abbilita' organizzata tagħhom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Taurus ser ikun iffisser li dan huwa l-mument opportun li tgħaraf timxi ma' dawk l-opportunitajiet ideali għalik biss sabiex minn issa l-madwar kollu tiegħek tevolvih kif verament tixtieq int lejn il-mument li tant ilek tistenna. Għalhekk għaraf li b'għaqal tieħu dak li jista jkompli jimmotivak. Kuluri ideajli fiż-żodjaku ta' Taurus huma l-kannella u l-blu.L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tnejn. Taurus magħrufin għal-ispontanjeta' tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Gemini ser ikun iffisser li minn issa trid timxi b'aktar għaqal u dan sabiex tkun aktar iffokat aktar mis-soltu. fuq twettieq ta' dawk l-idejat li minn issa ser jibdew jitwettqu. Għaraf sew dan sabiex dan il-mument hekk importanti għalik iwwasslek lejn aktar stabbilita' li tant int rinomat għalija.Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Gemini huma l-isfar u l-kannella.L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ħamis. Gemini magħrufin bħala persuni emozzjonali. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Cancer ser ikun iffisser fokkazzjoni profonda ta' iżjed riflessjoni għal dak it-tibdil li f 'dawn il-ġimgħat hemm bżonn jibda jitwettaq. Għalkemm jistgħu jiżviluppaw xi sitwazzjonjiet iebsin xorta waħda għandek l-abbilita' tikkonfrontah u dan żgur ikompli isaħħek aktar fil-mod kif tkun kapaċi taddatta.Kuluri idejali fiż-żodijaku ta' Cancer huma l-griż u r-roża.L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tlieta. Cancer magħrufin għal-abbilita' u t-twemmin fihom infushom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Leo ser ikun dak il-perjodu fejn ser tgħaraf iżjed kemm issa trid tkun aktar stabbili fil-madwar tiegħek.Għalkemm int ser tkun megħdi b'ħafna proġetti u idejat ġodda, xorta waħda għandek tgħaraf iżomm dak il-bilanċ f 'kull parti tal-ħajja tiegħek sabiex żgur ma jkunx hemm min jista' jfixklek.Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Leo huma l-isfar u lewn id-deheb.L-aktar jum idejali għalik huwa l-Erbgħa. Leo magħrufin li huma nies attivi ħafna. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik l-istess Virgo ser ikun dak il-mument fejn trid tgħaraf tkun aktar preċiż f 'dak li minn issa tixtieq tibda twettaq. Għaraf kompli miexi b'dik id-determinazzjoni u ffoka lejn il-futur għal dak li hemm riesaq lejk. Ikun parir tajjeb li tanaliżżah sew. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Virgo huma l-aħmar u l-vjola. L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tnejn. Virgo magħrufin għal indipendenza tagħhom. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Libra ser ikun iffiser għalik mument fejn trid tkun aktar aggressiv fl-ambizzjonijiet kemm tiegħekpersonali kif ukoll ta' dawk ta' madwarek. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minnħabba li issa trid turi aktar id-determinazzjoni tiegħek f 'dak li trid tibda tesprimi, iżda ffoka biss lejn il-futur b'aktar ottimiżmu. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Libra huma l-kannella u l-oranġjo. L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ħamis. Libra magħrufin għal-flessibbilita' tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Scorpio ser ikun iffisser mument ta' aktar kontroll ta' dawk ir-responsabilitajiet li għandek u dan sabiex minn issa l-quddiem ħafna mid-deċiżjonijiet li ser tibda twettaq ikunu biss fuq il-mertu tiegħek. B'hekk, minn issa, ser tibda tħares lejn dan b'aktar sodisfazzjon u tgħaraf aktar.Kuluri idejali fiż-żodijaku ta' Scorpio huma l-abjad u l-blu.L-aktar jum idejali għalik huwa l-Ġimgħa. Scorpio magħrufin għal-burdata stabbili tagħhom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Sagittarius ser ikun iffisser mument li tgħaraf iżjed abbilita' tiegħek sabiex b'hekk int tkun aktar fil-kontroll ta' dak li hemm madwarek. Dan huwa l-mument li jista' jkun li terġa tirbaħ dak li tli fil-passat. Għalhekk issa trid tgħaraf din id-determinazzjoni fl-abbilita' tiegħek għal aktar ġejjini pożittiv. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Sagittarius huma l-isfar u lewn id- deheb. L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tlieta. Sagittarius magħrufin kemm huma nies umli. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan iż-żodjaku ta' New Moon ta' Virgo għalik Capricorn ser ikun iffisser dak il-mument oppurtun fejn tgħaraf timxi b'aktar ħeġġa. Jekk is-soltu kont tieħu s-sitwazzjonijiet jew deċiżjonjiet b'aktar mod kalm issa dan ser jinbidel. Dan ikun iffisser għalik aktar ritmu, għalhekk ħajjtek ser tieħu xejra aktar pożittiva. Żomm dan il-pass kemm tista'. Kuluri idejali fiż-żodjaku ta' Capricorn huma: l-blu u r-roża. L-aktar jum idejali għalik huwa s-Sibt. Capricorn magħrufin li jservu ta' pont. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Frank Agius, l-Imsida filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Norma Fsadni, l-Imġarr Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa: Dan in-New Moon fiż-żodjaku ta' Virgo jiġi fis-7, fit-13 jew fis-17 ta' Settembru? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste Il-Ktieb: PaulJon bl-Oroskopju Għalik Virgo iż-żodjaku li f 'dawn it-tlett ġimgħat ser ikun qed iwasslek lejn dawk l- aspetti sinjifikanti u meħtieġa għalik. Int li tħobb l-oroskopju, il-ktieb 'PaulJon bl'Oroskopju Għalik' huwa dak il- ktieb ideali li ssib dak kollu li dan is-sitt żodjaku ta' Virgo jista' joffrilek, b'mod dettaljat fejn anke tkun taf il-ġranet, dati, xhur u l-kristalli ideali għalik b'aktar informazzjoni mhux biss fuq iż- żodjaku ta' Virgo iżda fuq iż-żodjaki kollha. PaulJon bl'Oroskopju Għalik huwa dak il-ktieb li xahar b'xahar jista' jservik ta' gwida tul il-kalendarju żodjaku 2021-22. Għal aktar infomazzjoni ibgħat sms fuq 79495804 Namaste. KOMPETIZZJONI MA' PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 29 August 2021