Illum previous editions

ILLUM 12 September 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1409315

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 12 TA' SETTEMBRU 2021 It-Tielet Ġimgħa fiż-Żodjaku ta' Virgo Mill-Ħadd 12 ta' Settembru sas-Sibt 18 ta'Settembru Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Aquarius ser ikun iffisser aktar tħejjija f 'dak li għandek riesaq lejk sabiex hekk tkun tista' tħejji ferm aħjar kemm lilek innifsek kif ukoll il-madwar tiegħek. Żomm dan il-pass sabiex it- twettieq li hemm riesaq ikun dak li int dejjem xtaqt sabiex finalment tkattar l- istabbilita' tiegħek.Kuluri favoriti ma' Aquarius huma l-isfar u l-vjola.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ġimgha.Aquarius huma magħrufin għat- tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Pisces ser ikun iffisser aktar impenn, fejn għalkemm dan l-aħħar esperjenzajt sitwazzjoni mhux li xtaqt int, iżda din l-esperjenza ser turik u tagħmlek tgħaraf timxi b'aktar ħsieb, b'aktar fokkazzjoni u dan sabiex tkattar lilek innifsek għal aktar tisħieħ fil-karriera tiegħek. Għamel analażi profonda.Kuluri favoriti ma' Pisces huma l-blu u l-oranġjo.L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta l-Erbgħa. Pisces huma magħrufin għas-sensittivita' li joffru. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Aries ser ikun iffisser aktar impenn f 'dak li jagħtik ċans tgħaraf iżjed il-madwar komplut tiegħek.Ovvjament minn issa ser tgħaraf aktar kif ser torganizza aħjar il-madwar tiegħek. Dan it-tibdil huwa meħtieġ sabiex int tkun tista' tgħaraf kif ser tkun tqassam il-pjanjiet future tiegħek.Kuluri favorit ma' Aries huma l-isfar u aħmar.L-aktar jum ideali għalik huwa s-Sibt. Aries huma magħrufin għal idejat pożittivi li jafu joffru. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Taurus ser jagħmlek tanalizza aktar li dak it-twettieq li hemm meħtieġ jitwettaq żgur għandu bżonn iż-żmien tiegħu, iżda sa dan it-tant trid tkompli għaddej bil-pjanjiet li għandek, dak li għandek f 'moħħok tħallix fuq l-ixkaffa, kull ħsieb jew ideja tieha l-importanza tagħha sabiex iżid l-istabbilita'.Kuluri favoriti ma' Taurus huma lewn id-deheb u oranġjo.L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta.Taurus huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Gemini ser ikun iffisser aktar impenn f 'dawk il- proġetti li waqgħu lura, issa ser turi iżjed kemm int persuna responsabbili fit-twettieq meħieġ. Minn naħa l-oħra int trid tkompli fit-tisħieħ tiegħek sabiex tgħaraf aħjar dak li hemm riesaq lejk. Dan ser ikompli jsaħħek sabiex it-tkattir ikompli jespandi. Kuluri favoriti ma' Gemini huma l-griż u l-kannella.L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tnejn.Gemini huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Cancer ser ikun iffisser aktar dedikazzjoni lejn dak li ksibt sa issa. Għalhekk issa jeħtieġ li tagħti spinta kemm biex ittejjeb il-madwar tiegħek u kemm sabiex tkattar aktar dak li għandek.Iżda dan trid tgħaraf tagħmlu b'mod għaqli, b'mod galbat, bl-ebda għaġġla żejda. Kuluri favoriti ma' Cancer huma r-roża u l-abjad.L- aktar jum ideali għalik huwa l-Ħamis.Cancer huma magħrufin għat-tmexxija ntensiva tagħhom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Leo ser jagħmlek tbiddel l-istil tal-madwar kemm il- lifestyle kif ukoll anke d-dieta. Din il-bidla hija bżonjuża kemm għal dak li hemm riesaq għalik u kemm biex tgħaraf aħjar il- ħajja li ovvjament qed tesperjenza. Il-bidla ser tagħmlek aktar konxju ta' dak li int.Kuluri favoriti ma' Leo huma l-blu u l-oranġjo.L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tnejn. Leo huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva'. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik l-istess Virgo ser jagħmlek tħossok aktar persuna ddixxiplinata, dedikata u fokkata. Dan ser ikun qed jagħtik nifs ġdid u bis-saħħa ta' dan ser jinfetħulek diversi opportunitajiet, biss trid tgħaraf li tkun imħejji sew u kapaċi għal dak li riesaq lejk.Kuluri favoriti ma' Virgo huma l-vjola u l-isfar. L-aktar jum ideali għalik huwa s-Sibt.Virgo huma magħrufin bħala persuni taż moral effettiv ħafna. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Libra ser iwasslek sabiex tgħaraf iżżomm kalm u ma twettaq l-ebda azzjoni li tista' toħloq aktar konsegwenzi. Tajjeb li tagħmel riflessjoni ta' l-esperjenzi ta' dak li esperjenzajt fil-passat sabiex dan ikun dak l-għarfien fit-twettieq tiegħek. Ħares biss lejn it- tkattir li tixtieq twettaq u ibda. Kuluri favoriti ma' Libra huma l-isfar u l-griż.L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa.Libra huma magħrufin għal-ħeġġa fit-twettieq ta' dmirijithom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Scorpio ser ikun il-waqt li qed tħoss is-sitwazzjoni finanzjara ta' madwarek bdiet tirkupra bil-mod u dan grazzi għal-fiduċja li għara lilek innifsek. Tajjeb li wara din l-esperjenza tgħaraf iżomm aktar fil- bilanċ bejn dak personali għal dak meħtieġ sabiex ma terġax tgħaddi mill-istes esperjenza.Kuluri favoriti ma' Taurus huma l-kannella u l-isfar.L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa.Scorpio huma magħrufin għal-istabbilita' tagħħom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Sagittarius ser ikun il-waqt li toħroġ aktar id- determinazzjoni sabiex finalment tasal fejn tixtieq. Għalkemm jista' jkun li xi kollegi jew ħbieb jaraw li trieqtek hija waħda iebsa, biss xorta waħda emmen fik innifsek u wettaq dak li hemm bżonn, żgur li ser tħalli ħafnanies impressjonati ,emmen fik innifsek.Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma l-blu u l-oranġjo.L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta.Sagittarius huma magħrufin bħala nies motivati ħafna. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'din it-tielet ġimgħa fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Capricorn ser ikun il-waqt litibda tosserva sabiex b'hekk tkun tista' tanalizza kemm dak li għaddej fil-preżent u tibni aħjar l-aspett tiegħek lejn il-futur. Dan għandu jkun biżżejjed sabiex tgħaraf tieħu dik id- direzzjoni ideali u bżonjuża għal dak li int ser twettaq. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma l-blu u l-oranġjo.L- aktar jum ideali għalik huwa l-Ħamis.Capricorn huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: RItianne Xuereb, San Ġwann filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Kathy Scicluna, Imsida Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa: Il Qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo jiġi fi-19, fl 20 jew fis-27ta' Settembru? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste IŻ-ŻODJAKU TA' VIRGO U XEMGĦAT IKKOMBINATI Iż-Żodjaku ta' Virgo joffrilna erba' xemgħat interessanti u dan dejjem jekk int ser tixgħel bl-intenzjoni għal xi raġuni partikolari. Dawn huma l-erba' xemgħat ikkombinati ma' żodjaku ta' Virgo: Fl-ewwel ġimgħa fil-bidu taż-żodjaku ta' Virgo bejn it-23 ta' Awwissu u d-29 ta' Awwissu fil-fażi qamar kwinta u kulur roża għal għarfien. Fi-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Virgo bejn it-30 ta' Awwissu u l-5 ta' Settembru u kulur vjola għal tisħieħ. Fit-tielet ġimgħa taż-żodjaku ta' Virgo bejn is-6 ta' Settembru u t-12 ta' Settembru fil-fażi New Moon u kulur isfat għal trankwillita'. Fir-raba' u l-aħħar ġimgħa taż-żodajku ta' Virgo bejn it-13 ta' Settembru u l-21 ta' Settembru fil-fażi qamar kwinta u kulur griż għal bilanċ. Jekk int tkun trid taf aktar tagħrif ibgħat sms fuq 79495804 jew żur is-sit www.pauljon13.com KOMPETIZZJONI MA' PAULJON

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 12 September 2021