Illum previous editions

ILLUM 19 September 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1411835

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 19 TA' SETTEMBRU 2021 Il-Qamar Kwinta fiż-Żodjaku ta' Virgo Mill-Ħadd 19 ta' Settembru sas-Sibt 25 ta' Settembru Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Aquarius ser ikun iffisser perjodu aktar ambizjuż lejn dawk l-ambizjonijiet tiegħek kemm dawk personali kif ukoll dawk ta' madwarek. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minħabba li min issa int trid turi aktar l-abbilita' u determinazzjoni f 'dak li int tixtieq twettaq. Ħares il-quddiem b'ottimiżmu.Id-dati ideali għalik huma dawn: 27 , 29 u 30.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Leo.Il-kristalla ideali għalik hi l-Peridot.Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Pisces ser ikun iffisser mument ta' aktar kontroll lejn dawk l-aspetti li mhux tant kienu ta' attenzjoni f 'dawn l-aħħar ġimgħat. Dan sabiex minn issa l-quddiem ħafna mid- deċiżjonijiet li int ser tibda tieħu ser ikunu aktar iffokatti u mirati sabiex tikkonkludi. Minn issa trid tibda taħseb aktar għal rasek.Id-dati ideali għalik huma dawn: 26 , 28 u 29.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Taurus. Il-kristalla ideali għalik hi l-Garnet.Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Virgo għalik Aries ser ikun iffiser mument ta' tkattir fl- abbilita' tiegħek sabiex b'hekk minn issa int tkun tista tibda tgħaraf aktar il-kontroll kemm tal-ħajja tiegħek kif ukoll dak kollhu li hemm fil-madwar tiegħek, hekk li int qed terġa tirbaħ dak li int tli jew ħadulek minħabba deċiżjonjiet żbaljati ,issa ħares biss għal dak li ġej. Id-dati ideali għalik huma dawn: 28, 29 u2.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Capricorn.Il-kristalla ideali għalik hi l-Opal. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Virgo għalik Taurus ser ikun dak il- mument fejn int trid tgħaraf tkun ta' determinazzjoni f 'dak li int verament tixtieq tibda twettaq, iżda int trid tgħaraf issarraf dik l'esperjenza fl-abbilita' li int tant magħrufa għalija. Parir ikun tajjeb li tarblu sew imma finalment għaraf biss imxi fuq dak li tħoss ġowwa fik.Id-dati ideali għalik huma dawn: 26 , 29 u 1. Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minnVirgo.Il-kristalla ideali għalik hi t-Topaz. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Gemini ser ikun perjodu ta'riflessjoni profonda dwar dawk il-proġetti li int tixtieq tibda tikkonkludi. Dan ovvjament jaf joħloq xi problemi sakemm int tkun deċiż dwar il- konklużjonijiet ta' dawn il-proġetti, iżda int għandek tħares il-quddiem sabiex dan jagħraf jagħmlek sodisfatt fejn int tkun wasalt.Id-dati ideali għalik huma dawn: 27 , 29 u 1.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Sagittarius.Il-kristalla ideali għalik hi l-Onyx. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Virgo għalik Cancer ser ikun iffisser mument opportun sabiex tgħaraf aktar il-madwar kollu tiegħek u b'hekk tkun tista tevolviħ kif verament int tixtieq. Dan jista jitwettaq għax int tħossok aktar determinat fit-twettieq tiegħek. Għalhekk imxi ma' din il-mewġa sabiex tkompli tikseb dik l-istabilita' meħtieġa.Id-dati ideali għalik huma dawn:26, 27 u2.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Libra.Il-kristalla ideali għalik hi l-Moonstone. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Virgo għalik Leo ser ikun iffisser aktar għarfien kif int tgħaraf timxi b'aktar għaqal u dan sabiex int tkun aktar iffokat sabiex ma tikkommettix ċertu żbalji li forsi jistaw ikunu ta' xi konsegwenzi meta quddiemek għandek resqin prospetti tant pożittivi. Għalhekk għaraf dan sabiex tkattar aktar l-istabbilita' tiegħek.Id-dati ideali għalik huma dawn : 28, 30 u 1.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Aquarius.Il-kristalla ideali għalik hi r-Ruby. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo għalik l-istess Virgo ser ikun iffisser mument ta' riflessjoni għal dak it-tibdil meħtieġ li ser jibda jseħħ madwarek u minħabba dan int trid tgħaraf aktar tikkontrolla kemm lilek innifsek u ferm aktar is-sitwazzjonijiet li sejjrin jiżviluppaw madwarek. Għaraf biss kun kemm tista pożittiv għal stabbilita' aħjar. Id-dati ideali għalik huma dawn: 27 , 28 u 30.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Gemini.Il-kristalla ideali għalik hi l-Amethist. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Libra ser ikun iffisser mument ta' aktar konċentrazzjoni fil-kontroll ta' twettieq li minn issa ser tibda twettaq, iżda mportanti li minn issa int trid tibda tgħaraf tikkontrolla aktar l-atteġjament tiegħek sabiex dak li hemm riesaq lejk tiffaċjaħ b'aktar kalma , b'hekk tibda tħares il-quddiem b'aktar trankwillita.Id-dati ideali għalik huma dawn: 26 , 29 u 1.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Cancer.Il- kristalla ideali għalik hi s-Sapphire. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Virgo għalik Scorpio ser ikun iffisser mument li tgħaraf timxi b'aktar motivazzjoni, fejn jekk is-soltu int kont iddum sabiex tieħu xi deċiżjoni ta' direzzjoni, issa dan ser jibda jinbidel u dan ser ikun iffisser li r-ritmu tal- ħajja tiegħek ser jieħu xejra aktar pożżittiva. Żomm dan ir-ritmu kemm tista.Id-dati ideali għalik huma dawn : 28, 30 u 2.Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Aries. Il-kristalla ideali għalik hi t-Turquoise. Namaste. Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Virgo għalik Sagittarius ser ikun dak il-perjodu li int trid tgħaraf kemm trid tkun aktar determinat f 'dak li int għandek madwarek. Għalkemm int ser tkun mhedi b'ħafna proġetti, kemm dawk preżenti u kemm dawk futuri, xorta waħda għandek iżomm dak il-bilanċ fil-madwar kollu tiegħek.Id- dati ideali għalik huma dawn:27, 29 u 2. Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Scorpio.Il-kristalla ideali għalik hi l-Amethyst. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Virgo għalik Capricorn ser ikun iffisser mument ta' aktar attenzjoni sabiex int tgħaraf aktar tkattar il-maturita' u l- għaqal f 'dak li issa riesaq lejk fil-ħidma tiegħek. Għaraf ikkombina din l- attenzjoni sabiex b'hekk tgħaraf twettaq b'tant ħila dak kollu li int ser twettaq b'hekk tgħaraf aktar dak is- sodifazzjon.Id-dati ideali għalik huma dawn: 28, 1u 2. Iż-żodjaku li joffrilek motivazzjoni ġej minn Pisces.Il-kristalla ideali għalik hi l-Amber. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Sylvana Zahra min Ħaż Żabbar filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Anabel Tanti mill-Isla Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa: Semmi aspett li ser nesper- jenzaw waqt dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Virgo. Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste Il-Qamar Kwinta fiż-Żodjaku ta' VIRGO Fl-aħħar fażi ta' dan iż-żodjaku ta' Virgo ser inkunu qed nesperjenzaw is-sitt qamar kwinta f 'dan il-kalendarju żodjaku. Dan is-sitt qamar kwinta ser ikun qed jikkombina ż-żodjaki ta' Virgo u Libra. Peress li jibda' fil-lejla tat-Tnejn 20 ta' Settembru u jintemm mal- lejl tal-Erbgħa 21 ta' Settembru. Huwa qamar kwinta li ser joffrilna diversi aspetti nteressanti bħal tibdil, twettieq u anke aktar determinazzjoni minħabba xi nuqqasijiet li stajna esperjenzajna. Ovvjament kull żodjaku jesperjenza differenza pero' kważi kull żodjaku ser ikun għaddej minn fażi ta' tibdil wara dan il- qamar kwinta. Jekk int tixtieq tkun taf kif dan il-qamar kwinta ser ikun qed jaffetwak ibgħatli sms fuq 79495804 jew żur is-site www.pauljon13.com Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 19 September 2021