Illum previous editions

ILLUM 17 October 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1419851

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 31

30 oroskopju IL-ĦADD 17 TA' OTTUBRU 2021 Il-Qamar Kwinta fiż-Żodjaku ta' Libra Mill-Ħadd 17 ta' Ottubru sas-Sibt 23 ta' Ottubru Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Aquarius ser jagħmlek aktar kunfidenti sabiex tagħraf iżjed min jipprova jgħaddik minn għajn il-labra u ma jikawżalikx kumplikazzjonijiet. Għalhekk f 'dan il-perjodu trid toqgħod ferm attent għax dak li int ser tħoss ġewwa fik ikun forma ta' gwida għal dak li ser ikun isehh madwarek. L-aktar jum ideali huwa s-Sibt. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Leo. Aquarius magħrufin li jimxu mal-mument. Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Libra għalik Pisces ser jagħmlek tibda thejji pjannjiet jew idejat sabiex tiġġenera direzzjonijiet ġodda dwar ċertu deċiżjonijiet li ser ikunu qed jersqu lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk, min issa, ibda ħejji sabiex meta' jasal iż-żmien oppurtun sabiex tkompli tkattar il-madwar tiegħek. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tnejn. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Cancer. Pisces huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Aries ser jagħmlek aktar tirrifletti dwar dak kollu li riesaq lejk, għalhekk int għandek tkun aktar imħejji sabiex f 'kull sitwazzjoni tagħraf liema direzzjoni idejali għandek għamel it riflessjonijiet. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Libra. Aries huma magħrufin bħal persuni ta' komunikazzjoni pożittiva. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Taurus ser jagħmlek tagħraf aktar responsabilta' ġdida li issa għandek madwarek Jista' jkun li int illaxjkajt minn ċertu deċiżjonijiet li kont qed twettaq. Għalhekk issa, wara li twettaq analiżi profonda dwar dan, għaraf hu ħsieb li ma terġax tgħaddi minn dan sabiex timxi l-quddiem. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Capricorn.Taurus huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Libra għalik Gemini se jagħmlek tagħraf tkun aktar organizzat aktar kif int se tibda tippjana u tqassam il-ħajja tiegħek. Issa trid iżomm dan il-pass li għalkemm se jkun it iebes. Iżda sakemm tibda tirranka trid tagħraf temmen aktar fik innifsek ħalli it-tkattir li għandek ikun jista' jitwettaq. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ħamis. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Virgo. Gemini huma magħrufin għall abbilta' organiżżata tagħhom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Cancer ser ikun il-waqt li tagħraf tibda tkattar aħjar dak kollu li int għandek fil- madwar tiegħek. Għalkemm ser ikollok xi mumenti ta' tfixkil, grazzi għal esperjenzi li esperjanzajt fil-passat, kapaċi iżomm bilanċ tajjeb fit-twettieq meħtieg li hemm bżonn li jitwettaq. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Aries. Cancer huma magħrufin għal gwida li joffru. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Leo ser iġgħalek tibda tħoss impatt aktar sensittiv ġewwa fik. Dan mhux normali li tħoss dan gewwa fik, iżda din hija fażi fil-ħajja tiegħek sabiex tkun tista' tiem iżjed lill dawk ta' madwarek li għandhom bżonn xi forma ta' għajnuna minn għandek , dan għax jaf ikun strumentali għalik. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Scorpio. Leo huma magħrufin bħal nies ta' fiducja. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Virgo ser joffrilek dik il-motivazzjoni ġewwa fik li biha tħossok aktar motivat milli kont dan l-aħħar. Din l-enerġija se tagħtik iċ-ċans sabiex minn issa tibda t-twettieq ta' dak li kont ilek ħafna biex tibda twettqu. L-aktar jum idejali għalik huwa s-Sibt. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Pisces. Virgo huma magħrufin għal immaginazzjoni sabieħa tagħhom. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru taraf aktar kif ghandek taddata ahjar lilek ghal dawk id dicezjionijit li resqin lejk , din is sitwazjioni se tofrilekk impatt differenti min dak li f 'dawn il gimghat kont qed twettaq , gharaf in necista sabiex tkattar aktar dawk il progetti futuri. L-aktar jum ideali għalik huwa dak ta Hamis. Iż-żodjaku li jofrilek fiducja pozittiva gej min Sagittarius. Libra huma magħrufin għat tfasil dettaljat tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Scorpio ser ikun mument fejn int għandek bżonn ta' aktar twemmin fik innifsek. Dan għandu jkun ferm utli għalik. Barra min hekk ser tagħraf iżjed il-ħilet u l-kapaċitajiet tiegħek sabiex tkun f 'qagħda ta' għarfien għal dak li hemm riesaq lejk. L-aktar jum idejali għalik huwa t-Tnejn. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Taurus. Scorpio huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-qamar kwinta taż-żodjaku ta' Libra għalik Sagittarius ser joffrilek dak il-kuraġġ u d-diterminazzjoni neċessarja ġewwa fik sabiex tikkumbatti b'aktar ħeġġa dak li dak ser tiffaċja b'mod partikulari fil- karriera. Dan minħabba r-responsabilita' ġdida li int ser tieħu. Tajjeb li twettaq rifflessjoni . L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa. Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Aquarius. Sagittarius huma magħrufin għall motivazzjoni tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-qamar kwinta taż- żodjaku ta' Libra għalik Capricorn ser joffrilek impatt fl-għarfien tiegħek u dan minħabba xi djugħfija personali li esperjenzajt dan l-aħħar. Għalhekk b'dak li issa int ser tkun qed tesperjenza għandek tkun f 'qagħda aħjar dwar dak li ser tiffaċja ,dejjem għaraf u iem dak li jkun qed iseħħ. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa. Iż- żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Gemini. Capricorn huma magħrufin għad direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Shirley Cauchi minn San Ġiljan It-tieni premju ntrebaħ minn: Michelle Sciberras miż-Żurrieq Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi: Resqin lejn it-tmien żodja- ku, liema huwa dak ta' Sagittarius, ta' Scorpio jew ta' Capricorn? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste Rigal għalikom fiż-żodjaku tal-Libra Ħafna minnkom jibgħatuli dwar il-publikazzjonijiet tiegħi u llum ser nagħtikom ċans tirbħu Voucher fuq il-publikazzjonijiet tiegħi billi twieġbu mistoqsija sempliċi. Għal publikazzjoni s-7 Rakkonti Misterjużi, ibgħat x'taħseb li ssib fih? Għal Publikazjioni PaulJon bl-Oroskopju Għalik, x'taħseb li jitratta l-aktar? Għal Kalendarju żodjaku tiira, x'taħseb li ser issib barra x-xhur? L-aħjar 3 risposti jirbħu l-Voucher għal kull publikazzjoni. Ibgħat it-tweġiba b'sms fuq 79495804. Namaste KOMPETIZZJONI MA' PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 October 2021