Illum previous editions

ILLUM 10 April 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1464181

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 10 TA' APRIL 2022 • illum Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Libra huwa dak il-mument li tgħaraf li kwalunkwe żbilanċ jaf ikun ta' konsegwenzi fil-proġetti jew ideat li int dejjem tkun ser twettaq. Int qiegħed tgħaraf li bħalissa qiegħed tkun xi it żbilanċjat u dan trid tgħaraf tilqgħalu kmieni kemm jista' jkun. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Sagittarius. Libra huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Aries għalik Scorpio ser ikun il- waqt li tgħaraf li l-opportunitajiet trid tgħaraf toħodhom fil-mument opportun. Int bħalissa qiegħed tħossok f 'salib it-toroq minħabba li nqabad bejn żewġ opportunitajiet u f 'dawn il-ħmistax il-ġurnata li ġejjin trid tgħaraf l-opportunita idejali għalik. Parir li tingħata analizzah sew qabel tasal għal din id-deċiżjoni. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Pisces. Scorpio huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Sagittraius ser ikun il-waqt ta' sodisfazzjon personali hekk kif tgħaraf li dak li xtaqt finalment issa wasal. Issa ser tesperjenza dak li dejjem xtaqt u għalhekk trid tgħaraf tħejji għal dan il-bidu l-ġdid. Issa trid ukoll turi li dak li ser tibda twettaq ikun indikazzjoni ta' success. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Leo. Sagittarius huma magħrufin għal-immaġinazzjoni tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Capricorn ser tkun il-mument għat-tweġiba tiegħek għal dak li ma rnexxilekx twettaq fil-passat. Issa wasal il- mument opportun għalik li tagħti dik ir-risposta f 'waqta lil min ħaseb li int mhux ser terġa' tingħata ċans. Issa għandek iż-żmien kollu li tikseb dak ir-rispett xieraq u tkompli tavvanza għal aktar stabbilta'. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Aries. Capricorn huma magħrufin għal-motivazzjoni tagħhom. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar F'dan il-qamar kwinta fiż-żodjaku ta' Aries għalik Aquarius żomm pass lura minn forma ta' deċiżjoni li ilha tberren ġewwa moħħok. Huwa vera li mhux qiegħed tħossok komdu fil- pożizzjoni li int tinsab fiha iżda trid tanalizza sew il-pass lejn dik id-direzzjoni li int trid tmur għaliha. Fil-mument għandek iż-żomm lura u agħti it ċans ieħor għax kollox jista' jinbidel. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Virgo. Aquarius huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Pisces ser ikun dak il-waqt kif minn din il-ħidma li issa int qiegħed tesperjenza ser tkun tista' tanaliza aħjar il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek. Dan ser jagħmlek aktar pożittiv dwar kif int issa ser tibda twettaq il-ħidma tiegħek. Dan ser ikun possibli sabiex jiaħlek bosta toroq ġodda li int ma kontx tobsor li jistgħu isseħħu. Iż- żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Scorpio. Pisces huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda. Namaste IL-QAMAR KWINTA FIŻ-ŻODJAKU TA' ARIES MILL-ĦADD 10 TA' APRIL SAS-SIBT 16 TA' APRIL Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik l-istess Aries ser tgħaraf li għandek tkun aktar attent f 'dak li hemm riesaq lejk. L-esperjenza li int esperjenzajt fil-passat għandha tkun utli biżżejjed sabiex tagħtik dik l-enerġija pożittiva għat-twettieq ta' deċiżjonijiet tajbin biżżejjed sabiex int tkun tista' tkattar dik l-istabbilta' tant meħtieġa. Wettaq rifflessjioni profonda. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Cancer. Aries huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Taurus ser tkun ġimgħa ta' għarfien aħjar ta' dak li int issa ilek tant twettaq b'tant dedikazzjoni u sagriffiċju. Issa huwa dak il-waqt li int għandek tieqaf u tirriffletti kif ser tkompli tkattar il-karriera tiegħek. Ovvjament tajjeb li tgħaraf iż-żomm il-bilanċ. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Capricorn. Taurus huma magħrufin għat-tmexxija ntensiva tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Għalik Gemini hi ġimgħa ta' bżonn ta' aktar determinazzjoni f 'dak li int tant tixtieq tara jseħħ. Għandek diversi ideat tajbin ta' kif int għandek tkattar aktar it-tkabbir tiegħek. Għalhekk għaraf sew dan il-mument sabiex b'hekk int tkompli titkattar u tissaħħaħ kemm f 'dak li għandek ippjanat kif ukoll f 'dak li riesaq lejk. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Aquarius. Gemini huma magħrufin għat-tfasil iddettaljat tagħhom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Cancer ser tkun qegħda twasslek sabiex dik ir-responsabbilta' li int dħalt għalija it tal-ġimgħat ilu, issa ser tkun f 'pożizzjoni aktar trankwilla li turi kemm int kapaċi twettaq dak li ġie fdat lilek u fl-istess waqt ser ikun is-sodisfazzjon personali tiegħek fuq aktar tkattir fil-futur qarib. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Taurus. Cancer huma magħrufin għas-sensittivita' tagħhom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Leo għandu jkun il-mument opportun għalik sabiex tneħħi kull dubju ta' nċertezza f 'dak li int bdejt twettaq u minnflok int tibda tħares b'aktar ottimiżmu f 'dak li verament issa tista' tibda twettaq minn issa l-quddiem. Għalhekk għaraf żomm lilek innifsek b'ħeġġa pożittiva lejn dan il-mument. Iż- żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Libra. Leo huma magħrufin għal-gwida li joffru. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan il-qamar kwinta fiż- żodjaku ta' Aries għalik Virgo trid tgħaraf aktar bilanċ bejn il-ħidma kontinwa li int għandek għal dak il-ħin bżonjuż ta' rilassament. Dan trid tgħaraf twettqu sabiex il-ħtiġijiet li int qiegħed twettaq kemm fil-preżent kif ukoll għal dak li hemm riesaq lejk ikunu aktar imsaħħaħ b'moħħ aktar frisk. Iż-żodjaku li ser joffrilek motivazzjoni ġej minn Gemini. Virgo huma magħrufin għal motivazzjoni tagħhom. Namaste IL-QAMAR KWINTA FIŻ-ŻODJAKU TA' ARIES F'dan l-ewwel Qamar kwinta għal dan kalendarju żodjaku 2022- 23 żgur irid ikun ta isprazzjoni u determinazzjoni, dan sabiex fil-ġimgħat u xhur li ġejjin nibdew inwettqu dawk il-pjanjiet li hemm imfassal għalina, ovvjament is-sena ma' tistax ikollha bidu aħjar meta tkun qed tikkombina f 'dan l-ewwel żodjaku dak ta' Aries! Il-benefiċċju ta kull qamar huwa wieħed b'aspett pożittiv u dan joħroġ minn bosta fatturi iżda sfortunatament il-bniedem kapaci joħloq kemm aspetti pożittivi kif ukoll aspetti negattivi minn kull sitwazzjoni fil-ħajja ta' madwarna. Dan l-ewwel Qamar Kwinta ser ikunu qed nesperjenzawh is-Sibt 16 ta' April ser iżidlek dik it-tama ta' indipendenza li forsi int kont qiegħed taqta' lura minnha. Ser tibda' ssib dik is-soluzzjoni meħtieġa, ser ikun qawmien mill-ġdid, qawmien ta' aktar determinazzjoni, qawmien aktar iffokat lejn miri li jinħtieġu li jkunu konklużi, jista' wkoll jagħtik dik l-enerġija li żżidlek aktar ir-ritmu fil- motivazzjoni tant meħtieġa tiegħek fil-karriera tiegħek, jew fl-imħabba tiegħek. Ser ikollu effett sabiex jitnaqqsu dawk in-nervi li sfortunatment jafu jinħolqu, kif ukoll jagħtik aktar serħan għal aktar irqad trankwill u ta' mistrieħ. Jekk trid tkun taf iżjed informazzjoni dwar iż-żodjaku tiegħek kull m'għandek tagħmel huwa li tibgħatli f 'ittra postali ndirizzata lill: PaulJon, '' ILLUM '' PO Box 27 Paola jew sms fuq 79495804 – 99013600 jew tista żur is-sit www.pauljon13.com Namaste. L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 10 April 2022