Illum previous editions

ILLUM 31 July 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1475003

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 23

www.illum.com.mt PAĠNA 6 €1.25 IL-ĦADD 31 TA' LULJU 2022 • NRU 824 → direct Open an account online today. my money, my choices. MeDirect Bank (Malta) plc, company registration number C34125, is licensed to undertake the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371) and investment services under the Investment Services Act (Cap. 370). MeDirect Bank (Malta) plc is regulated by the Malta Financial Services Authority as a Credit Institution under the Banking Act 1994. 2557 4400 medirect.com.mt Ix-xelters tal-YMCA mimlijin, bejn 80 u 100 Ix-xelters tal-YMCA mimlijin, bejn 80 u 100 persuna qed jirrikorru kuljum għall-karità biex persuna qed jirrikorru kuljum għall-karità biex jieklu u qed ikunu nnutati aktar Maltin bla saqaf jieklu u qed ikunu nnutati aktar Maltin bla saqaf fuq rashom, speċjalment dawk li joħorġu minn fuq rashom, speċjalment dawk li joħorġu minn istituzzjonijiet. Fr Marcellino Micallef li jmexxi istituzzjonijiet. Fr Marcellino Micallef li jmexxi s-Soup Kitchen tal-Belt jitkellem mal-ILLUM s-Soup Kitchen tal-Belt jitkellem mal-ILLUM 'Tfal ma għandix imma fl-istess ħin għandi 350!' L-ILLUM tiltaqa' mal- Għawdxi Lelio Spiteri... PAĠNI 8 u 9 PAĠNA 7 Kulħadd igerger fuq il- problema tal-plastik u l-ħsara li jħalli, imma Jean Paul Farrugia qed jagħmel xi ħaġa dwar dan... PAĠNA 4 'QED NARAW 'QED NARAW ŻIEDA FIN-NIES ŻIEDA FIN-NIES FIL-FAQAR U FIL-FAQAR U BLA SAQAF FUQ BLA SAQAF FUQ RASHOM' RASHOM' 60% tal-Maltin jemmnu li biex tirnexxi irid ikollok xi 'qaddis' Calascione elett... wara tiġrija waħdu! Kienet elezzjoni li it instema' dwarha matul il-jum tal-bieraħ, hekk kif ir- riżultat kien aktar minn ovvju! Alex Perici Calascione kien elett fil-kariga ta' Viċi Kap tal-PN wara elezzjoni matul il- jum tal-bieraħ li rat lilu biss jikkontesta. Din hija fil-fatt it-tieni elezzjoni interna fil-PN u t-tieni waħda fejn ma kienx hemm kontestanti - ħlief persuna waħda, mill-elezzjoni ġenerali lil hawn. Calascione - avukat ukoll - kellu diġà karigi oħrajn fil-PN, fosthom dak ta' teżorier u kien ukoll kandidat fl- elezzjoni għal Kap ġdid fl-2017, meta kien skwalifikat fl-ewwel rawnd flimkien ma' Frank Portelli. Huwa kien ukoll President tal-Eżekuttiv tal-PN, fiż-żmien meta t-tmexxija ta' Adrian Delia kienet qed tiġi sfidata mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Huwa kien ukoll kandidat tal-PN fl-aħħar elezzjoni, iżda ma kienx elett. Kienu b'kollox 976-il Kunsillier (90%) li vvotaw favur Calascione, 104 li vvotaw kontra, minn 1,102 li vvotaw. 22 vot kienu invalidi. Fl-elezzjoni għall- konferma, il-Kap tal- PN Bernard Grech kien kiseb il-fiduċja ta' 81% t a l - Ku ns i l l i e r a t a l - P a r t i t Nazzjonalista.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 31 July 2022