Illum previous editions

ILLUM 1 January 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1489262

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 19

Ħallew din id-dinja u ħallew marka warajhom www.illum.com.mt €1.25 IL-ĦADD 1 TA' JANNAR 2023 • NRU 846 Nixtiequ sena mimlija hena u ferħ lill-qarrejja kollha tal-ILLUM u lill-għeżież tagħhom PAĠNI 12 u 13 IL-MEXXEJJA POLITIĊI FL-2022 EDITORJAL Demokrazija li qed tiddgħajjef u li teħtieġ check-up malajr! L -2022 - wieħed jista' jargumenta - kienet is-sena li matulha rajna d-demokrazija fl-aqwa tagħha għaliex il-poplu għamel l-għażla tiegħu u reġa' b'qawwa kbira għażel lill-Partit Laburista biex imexxi lil dan il-pajjiż. Wieħed allura jista' jargumenta li fuq dak il-front kollox sejjer tajjeb, ma hemmx problemi u allura ma hemmx x'jinbidel jew inkella x'jiġi aġġornat, ladarba Malta pajjiż demokratiku fejn l-elezzjonijiet isiru b'trasparenza u l-poplu jkollu l-jedd jagħżel u dik l-għażla tkun irrispettata. Anke jekk dan huwa tassew korrett, huwa argument xi it jew wisq superfiċjali jekk jieqaf hemmhekk għaliex id-demokrazija u l-istat tagħha jeħtieġ nevalwawha u nagħmlulha check-up, kuljum, kull xahar u kull sena mhux kull ħames snin biss. U iex tinsab id-demokrazija llum? Fl-opinjoni ta' dan l-editorjal l-istat demokratiku ta' pajjiżna ddgħajjef u ddgħajjef, primarjament u qabel kollox għaliex iddgħajfu żewġ kolonni tagħha: L-oppożizzjoni u l-midja indipendenti. Ikompli f 'paġna 17... ARA PAĠNI 4 - 11 Telfa Telfa storika, storika, apatija u apatija u diżillużjoni diżillużjoni Mill-akbar Mill-akbar rebħa sal- rebħa sal- akbar żieda akbar żieda fl-inflazzjoni fl-inflazzjoni

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 1 January 2023