Illum latest edition

ILLUM 19 March 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1495212

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 23

www.illum.com.mt PAĠNI 10 - 11 €1.25 IL-ĦADD 19 TA' MARZU 2023 • NRU 857 IKTAR GĦAJNUNA LILL-FAMILJI 153 socialsecurity.gov.mt PAĠNA 3 PAĠNA 4 Ir-randan: Żmien mimli tradizzjonijiet ħelwin, mhux ta min jintilfu Il-misteru wara l-qtil ta' Charlene Farrugia... Dik li daħlet il-Belt u sparixxiet PAĠNI 12 - 13 70% TAL-MALTIN 70% TAL-MALTIN INKWETATI ĦAFNA INKWETATI ĦAFNA FUQ L-GĦOLI FUQ L-GĦOLI TAL-ĦAJJA TAL-ĦAJJA 'Ivvutajt għall- valutazzjoni tas-sit f'Tal-Qortin iżda ma kontx naf bit-tender' Il-Kelliema tal-PN għall-Artijiet u d-Drittijiet tal- Konsumatur u membru tal-Bord tal-Gvernaturi fi ħdan il-Lands, Rebekah Borg, tinsiti illi ma kinitx konxja tal-eżistenza tat-tender biex jinbigħ is-sit magħruf bħala f 'Tal Qortin meta ivvutat għall- valutazzjoni tiegħu. Min-naħa l-oħra targumenta illi tagħti sostenn lill-kollegi deputati tagħha illi qed jopponu dan il-proġett bil-qawwa.. Sondaġġ li sar mill-polling unit tal-MediaToday juri illi 3% biss qalu illi ma huma inkwetati xejn fuq l-għoli tal-ħajja. Min-naħa l-oħra kienu ftit aktar minn 78% tal-Għawdxin li jinsabu inkwetati ferm...

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum latest edition - ILLUM 19 March 2023