Illum previous editions

ILLUM 16 April 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1497278

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 19

www.illum.com.mt PAĠNI 6 u 7 €1.25 IL-ĦADD 16 TA' APRIL 2023 • NRU 860 'Ma noqgħodux induru mal-lewża, insejħu l-abort dak li hu' – Avukati Favur l-Għażla 81 sena ilu Malta ngħatat il-George Cross INKJESTA INKJESTA MAĠISTERJALI MAĠISTERJALI JEW/U PUBBLIKA? JEW/U PUBBLIKA? ID-DILEMMA TA' ABELA ID-DILEMMA TA' ABELA Stennija kbira għad-deċiżjoni dwar il-kaċċa tal-gamiem fir- rebbiegħa Għada filgħodu l-Qorti, ippreseduta mill-Imħallef Giovanni Grixti, se tiddeċiedi dwar jekk Malta tkunx tista' tiaħ il-kaċċa għall- gamiem. Għal snin issa l-Gvern ta' Joseph Muscat u kif ukoll ta' Robert Abela sfidaw lil Brussel u fetaħ l-istaġun fir-rebbiegħa. Dan minkejja li llum il-gamiem huwa meqjus bħala speċi ta' għasfur taħt theddida u li l-kaċċa fir- rebbiegħa tmur kontra d-direttivi imposti mill- Unjoni Ewropea. L - G ħ a q d a a m b j e n t a l i Birdlife Malta bdiet proċeduri kontra l-Gvern Malti u argumentat li d-deroga li għamel il-Gvern biex jinfetaħ l-istaġun għandu jingħalaq. Qed targumenta li l-qtil ta' it eluf ta' gamiem jagħmel ħsara irreparabbli lill-ispeċi tal-gamiema. Biex issaħħah l-argumenti tagħha ippreżentat dokument importanti tal-Unjin Internazzjonali għall- Konservazzjoni tan-Natura (IUCN), li tikkonferma li anke numru żgħir ta' gamiem ikkaċċjat jista' jkun ta' dannu għall- popolazzjoni ta' dawn l-għasafar. Il-Gvern qed jargumenta li Malta ma tistax ma tiaħx il-kaċċa fir-rebbiegħa għax m'għandix alternattiva oħra ħlief fir-rebbiegħa. Deċizjoni mill-Qorti li jwassal biex ma jkunx hemm kaċċa g ħ a l l - g a m i e m f i r- r e b b i e g ħ a , ifisser disfatta g ħ a l l - P r i m M i n i s t r u Robert Abela u l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Min- naħa l-oħra jfisser ukoll soljev żgħir għal eluf ta' għasafar migratorji li jinqatlu f 'Malta u Għawdex bl-iskuża li qed jikkaċċjaw għall-gamiema. U fuq kollox, jekk dan ikun il-każ, din tkun rebħa għall-Birdlife Malta, li ilha snin tikkappanja biex il-kaċċa għall-gamien fir-rebbiegħa tiġi mwaqqfa. IL-BIDU TAT-TMIEM ARA PAĠNA 3 Gamiema mejta li tpoġġiet mat-taraġ ta' Kastilja din il-ġimgħa mill-BirdLife Malta PAĠNI 8 u 9

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 April 2023