Illum previous editions

illum 31 May 2015

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/519960

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 39

€1.00 Nr 450 • 31 ta' Mejju 2015 NEWSPAPER POST www.illum.com.mt Republic Street, Valletta next to the Courts ILGVERN VIĊIN LI JSIB SOLUZZ JONI GĦA ŻŻONQOR GAY PRIDE FILBELT DAVID Casa, il- Membru Parlamentari Nazzjonalista sab ħafna oppożizzjoni biex joħroġ għall- post ta' Segretarju Ġenerali. Fost l-iktar nies li kienu kontra li joħroġ kien hemm Mario de Marco li għamilha ċara ma' ħafna nies li Casa fit-tmun ikun ifisser problemi serji għalih. Casa li kien viċin ħafna ta' missier de Marco u anki kien ħadem fil-Ministeru tiegħu. Huwa magħruf għall-elokwenza tiegħu u pożizzjoni stretta tiegħu fil-PN. Filwaqt li huwa popolari mal- partitarji ħafna uffiċjali kienu beżgħana li l-ħatra tiegħu minflok Rosanne kienet ser twassal għal problemi interni u tiftaħ pjaga mal- media. De Marco kien kontra li joħroġ David Casa Ordni minn Kastilja biex ma jsirux attakki fuq Marlene Farrugia IDDEĊIŻJONI tal-Unjoni Ewropea li toħroġ opinjoni motivata biex il-Gvern Malti jwaqqaf l-insib ġiegħel ħafna nassaba jirrabbjaw. Ħafna minnhom huma infurmati li l-Gvern m'għandux minfejn joħroġ u ser ikollu jwaqqaf l-insib. Apparti hekk id-deċiżjoni tal-Gvern Malti li permezz tal-kumitat Ornis ħabbar li Malta ġiet mitluba twaqqaf l-insib ġurnata qabel l-UE stess ġiet interpretata bħala teatrin. Il-kumitat Ornis huwa ċċerjat minn Mark Anthony Falzon li ġie maħtur ċerman mill-Gvern Laburista. L-introduzzjoni tal-insib ma kienitx parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista iżda xorta waħda Joseph Muscat kien għażel li jintroduċi l-insib. Nassaba mgħaddba għall-UE u għall-Gvern BI pressjoni minn kullimkien imma bis-stħarriġ pubbliku favur il-Gvern, il-Prim Ministru Muscat beħsiebu jasal fi kompromess. Hemm ukoll rabja kbira għall-pożizzjoni ta' Marlene Farrugia li qed tagħmel minn kollox biex tembarrazza l-Gvern. Farrugia li din il-ġimgħa indikat li kieku tkun interessata fil-Ministeru tal-Ambjent, u qed tagħmel minn kollox biex toħroġ għan-nofs biex turi dan kollu. Hemm pressjoni kbira fuq ħafna attivisti Laburisti biex ma jattakawx il-Marlene. Attivista Laburista qalilna li hu kien mċanfar għax ikkritika lil Marlene Farrugia. "Jien semmejt li Farrugia kienet ingħatat permess biex tirranġa l-propjetà lussuża tagħha li hija fl-Outside Development Zone. Imma irċevejt telefonata biex nieqaf u nneħħi l-post. Morru araw il-permess li ħarġulha PA/02145/06, u ħarġuħ qabel l-elezzjoni f '2011. Ikompli f 'paġna 3 Paġna 2 Satira Mill- POODLE Paġni 14-15

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 31 May 2015