Illum previous editions

ILLUM 26 June 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/697146

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 35

Aħbarijiet 11 Il-Ħadd 26 ta' Ġunju 2016 | illum minn Veronica Lynn Mizzi HEKK kif 102 nisa ressqu protest ġudizzjarju sabiex il-pillola magħrufa bħala morning after pill tiġi introdotta f 'pajjiżna, smajna ħafna opinjonijiet u fehmiet differenti kemm mill-kamp tal-iva u dawk ta' kontra sabiex din tkun faċilment disponibbli għan- nisa Maltin jew le. Iżda hemm bosta persuni mill-pubbliku ġenerali li meta mistoqsija dwar din il-pillola, għad ma jafux eżattament xi tfisser u spiss jikkonfonduha ma' pilloli oħrajn. Din il-pillola m'għandhiex tiġi konfuża mal-pillola kontraċettiva li bosta nisa jieħdu ta' kuljum bħala mezz ta' prevenzjoni għat-tqala, iktar magħrufa bħala l-pill. Fl-istess waqt, din mhix l-istess bħall- pillola abortiva li tittieħed ġimgħat wara, sa massimu ta' seba' ġimgħat wara li tibda t-tqala sabiex tittermina l-istess tqala. Fl-ewwel każ, il-pill hija perfettament legali f 'pajjiżna u tista' tiġi akkwistata faċilment mill-ispiżeriji fuq riċetta tat-tabib. Min-naħa l-oħra, il-pillola abortiva ma tistax tiġi akkwistata f 'pajjiżna minħabba li hija illegali. Il-morning after pill tittieħed mill-mara l-għada li tkun marret ma' raġel bħala prekawzjoni sabiex ma tinqabadx tqila, ħafna drabi f 'każi fejn il-metodi ta' kontraċezzjoni l-oħra fallew jew ma ġewx użati. Din tittieħħed minn sigħat wara l-att sa ġimgħa wara, b'diversi ditti ta' pilloli jkollhom funzjonijiet u rati ta' effettività differenti. Prattikament, hemm tliet modi ta' kif din il-pillola taħdem. L-ewwel metodu huwa li l-pillola tbiddel iċ- ċiklu menstruwali tal-mara u b'hekk, l-ovulazzjoni ssir iktar tard, u b'dan il-mod, iż- żewġ ċelloli riproduttivi ma jiltaqgħux allura ma jkunx hemm fertilizazzjoni. It-tieni metodu huwa li l-pillola jkollha effett fuq l-ovulazzjoni u timpedi milli din issir. B'dan il- mod, il-bajda ma tiġix rilaxxata u għaldaqstant, ma jkunx hemm iċ-ċans li sseħħ il-fertilizazzjoni. Dawn iż-żewġ metodi huma simili għal dak li jseħħ fi proċessi fejn tintuża l-pillola kontraċettiva li preżentement tiġi akkwistata faċilment f 'pajjiżna. Minkejja dan, il- kontraċettiv ta' emerġenza, jew il-morning after pill għandha effett ieħor, fejn timpedixxi milli bajda ffertilizzata taqbad mal-utru biex isseħħ impjantazzjoni u minn hemm il-bajda ffertilizzata tkompli tikber, biex eventwalment issir tarbija. Il-fertilizazzjoni sseħħ fit-tubu fallopjan, fejn imbagħad, il-bajda ffertilizzata tinżel lejn l-utru fejn taqbad mal- utru u hemm, il-bajda ffertilizzata tkompli tikber fil-ġuf. Dan il-moviment tal-bajda ffertilizzata mit- tubu fallopjan lejn l-utru jdum madwar ħamsa sa sebat ijiem sabiex iseħħ, u għalhekk bosta minn dawn il-kontraċettivi ta' emerġenza jaħdmu fl-ewwel jiem tagħhom. Għaldaqstant, jekk mara tieħu dan it-tip ta' kontraċettiv wara li tkun seħħet il-fertilizazzjoni, ikun qed iseħħ it-tielet metodu ta' kif taħdem din il-pillola. Il-kwistjoni jekk din il- pillola hix fil-fatt abortiva jew le, tidħol hawnhekk f 'dan l-aħħar punt, fejn dawk favur u dawk kontra jisħqu definizzjonijiet differenti ta' meta effettivament tibda t-tqala. Min qed isostni li din il- pillola hi abortiva, qed jisħaq li l-bidu tat-tqala huwa mal- mument tal-konċepiment, u allura meta tittieħed din il-pillola, tkun qed tagħmilha impossibbli li l-bajda ffertilizzata timpjanta lilha nnifisha, u għalhekk qed tissejjaħ bħala abort kimiku. Għaldaqstant, min jagħti din id-definizzjoni tal-bidu tat- tqala, jkun qed jinsisti li dan il-kontraċettiv ta' emerġenza huwa abortifikant, minħabba li t-tqala fiha nfisha tkun diġà bdiet. Min-naħa l-oħra, il-persuni fil-kamp favur dan il-metodu ta' kontraċettiv qed isostnu li dan m'għandu xejn x'jaqsam mal-abort minħabba li t-tqala, fil-fatt ma tkunx għadha bdiet. Hawnhekk, id-definizzjoni ta' tqala hija meta l-bajda fertilizzata tiġi impjantata fil-ġuf tal-omm, u qabel dan il-mument kulma jkun hemm huma ftit ċelloli. Minħabba f 'hekk, jekk il-mara permezz tal-pilloli tkun qed twaħħaf milli dan il-proess isir, tkun qiegħda biss timpedixxi milli t-tqala tkun tista' tibda, u mhux fil-fatt ittemm tqala li tkun diġà bdiet. Minkejja dawn l-argumenti, Malta huwa l-uniku pajjiż membru tal-UE li fih mhix disponibbli l-morning after pill. Is-sitwazzjoni preżenti fil-fatt hi li dawk il-persuni li huma determinati li jakkwistaw din il-pillola, faċilment imorru f 'pajjiż ieħor biex jakkwistawha jew f 'ċertu każi, huwa rrappurtat li n-nisa qed jingħataw doża qawwija ta' pilloli bl-istess ingredjenti sabiex ikollhom l-istess effett li għandha l-pillola ta' kontraċettiv ta' emerġenza. Il-morning after pill: abortiva jew le Il-kummissjoni tal- Ugwaljanza favur il- Morning After Pill FIDDAWL tal- kontroversja li għaddejja dwar il-morning after pill, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal- Ugwaljanza ssostni li dan il-kontraċettiv tal- emerġenza għandu jkun aċċessibli hawn Malta. "In-nuqqas ta' aċċess għall- morning after pill huwa diskriminatorju kontra d-dritt tan-nisa li jridu kontroll fuq ħajjithom," stqarret il-Kummissjoni. "Il-kontraċezzjoni tal- emerġenza hija importanti għan-nisa li jridu jipprevjenu tqala mhux mistennija." Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal- Ugwaljanza tinnota li fuq is-suq diġà jeżistu mezzi ta' kontraċezzjoni simili tal-morning after pill, allura jagħmel biss sens li n-nisa Malti ikollom aċċess għal- mezz aktar sigur li jiswa inqas flus. Il-MITA b'kampanja ta' għarfien dwar l-użu tal-logħob fit-tagħlim AKTAR minn 80 għalliem u edukatur attendew bi ħġarhom għal attività organizzata mill-Aġenzija tat-Teknoloġija tal- Informatika, il-MITA fejn tħejjew tliet workshops dwar l-użu tal-logħob diġitali fit- tagħlim lill-istudenti. Din l-attività tifforma parti mill-proġett mifrux fuq sentejn tal-Erasmus + bl-isem ta' 'Game Based Learning to alleviate Early School Leaving'. Mistednin għal din l-attività kien hemm tliet esperti barranin, kif ukoll rappreżentanti mill-Università ta' Malta li taw il-ħsibijiet tagħhom dwar dan is-suġġett. Alexei Dingli mill-Università ta' Malta ta deskrizzjoni ġenerali dwar linji gwida u sett ta' għodda diġitali li qegħdin jiġu żviluppati bejn l-iskejjel u esperti akkademiċi. Dawn għandhom jiġu mnedija aktar tard din is-sena u se jkunu qegħdin jitqassmu fost l-edukaturi kollha f 'pajjiżna. Din l-għodda tinkludi fost l-oħrajn mal-50 logħba diġitali li permezz tagħhom l-istudenti jistgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom fil-matematika u l-kitba. Madankollu, l-ammont ta' logħob jista' jkompli jikber u jinkludi suġġetti oħrajn. L-ewwel workshop tmexxa mil-lettur veteran tal- Psikoloġija, Robert Reuter li ġej mill-Istitut tax-Xjenza Edukattiva Applikata tal- Università tal-Lussemburgu. Hu spjega kif f 'pajjiżu hemm problema kbira minħabba li nofs il-popolazzjoni hi fformata minn immigranti li jsibuha bi tqila biex jikkomunikaw minħabba differenzi fil-lingwa li jitkellmu u jiftehmu biha. Għaldaqstant, Reuter qal li l-użu tat-teknoloġija fit-tagħlim irid isir b'mod strateġiku u bbażat fuq analiżi realistika tas-sitwazzjoni kurrenti li tkun tinsab fiha s-sitwazzjoni edukattiva ta' pajjiż jew komunità. Dan il- lettur qal ukoll li kull metodu teknoloġiku għandu jindirizza problema partikolari u kemm jista' jkun għandhom jintużaw metodi li diġà ġew applikati f 'sitwazzjonijiet oħrajn preċedenti. It-tieni workshop tmexxa minn Hamish Macloed mill-Istitut tal-Edukazzjoni, Soċjetà u Komunità fl- Università ta' Edinburgh. Dan l-espert semma kif hemm ħafna tħassib dwar l-użu tal- logħob fl-edukazzjoni, bħal fost l-oħrajn l-espożizzjoni għall-vjolenza u d-disinni tal-logħob li aktar jattiraw lill-edukaturi, milli lill- istudenti li għalihom huma intenzjonati. Madankollu, Hamish spjega li l-logħob jista' jkun ta' benefiċċju għall-istudenti hekk kif jista' jgħinhom biex jitgħallmu jaċċettaw telfa u minnha jippjanaw kif se jmorru aħjar u jieħdu azzjoni biex fil-fatt imorru aħjar fl- okkażjoni li jkun imiss. Fl-aħħar workshop tkellmet ukoll il-Professur Maja Pivec mill-Università tax-Xjenza Applikata ta' FH Joanneum fl-Awstrija li spjegat kif ir- riċerka turi li l-logħob jista' iżid ir-rata ta' trasferiment u ż-żamma tal-informazzjoni, filwaqt li jżid l-aptit tal- istudenti biex jitgħallmu. F'dan il-proġett, il-MITA qiegħda tikkollabora mal- Kulleġġ Santa Margerita, l-Università ta' Malta, l-Università ta' Donau fl-Awstrija, u l-Iskola Nystromska fl-Iżvezja.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 26 June 2016