Illum previous editions

ILLUM 26 June 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/697146

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

Il-Ħadd 26 ta' Ġunju 2016 | illum 25 Pjazzetta Illejla fuq it-TV TVM 06:00 News Loop 07:30 Qalb in-nies 08:00 Paq Paq on Test 08:15 Madwarna 08:45 Hadt l-Ahbar 10:00 Malta u lil hinn minnha 11:30 Hadd Ghalik 12:00 News 12:10 Hadd Ghalik 14:30 EURO 2016 – Pre- match Programme 15:00 EURO 2016 – France vs Ireland 17:00 EURO 2016 – Highlights Programme 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 L-ordni 19:15 Il-vjaggatur 20:00 News 20:45 EURO 2016 – Pre- match Programme 21:00 EURO 2016 – Hungary vs Belgium 22:45 EURO 2016 – Highlights Programme 23:45 News 00:00 Smack Down WWE TVM 2 06:00 Euronews 07:00 News Loop 08:30 Paq Paq on Test 08:40 Kelma ghall-hajja 09:00 Quddiesa tal-Hadd 09:45 Vatican Magazine 10:15 Qalb in-nies 10:45 DOT EU 11:00 L-ordni 11:30 Awtokura 12:00 New Rooms 12:30 Il-Vjaggatur 13:00 Paq Paq Lifestyles 13:30 Gadgets 14:00 Malta u lil hinn minnha 15:30 Animal Di- aries 16:30 Ninvestigaw x'qed nieklu 17:30 EURO 2016 – Pre- match Programme 18:00 EURO 2016 – Germany vs Slovakia 20:00 EURO 2016 – Highlights Programme 20:45 News for the hearing impaired 21:00 Ghawdex Illum 21:30 Malta u lil hinn minnha 23:00 Sports News NET TV 07:00 Net News 08:45 Telebejgħ 10:15 Ghalkulhadd 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 L-Arkivji 12:45 Telebejgħ 13:00 Road Trip (repeat) 14:00 Net News 14:05 Telebejgħ 15:20 Iswed fuq l-Abjad (repeat) 16:40 Wheelspin (repeat) 17:30 Flusek (repeat) 18:00 Net News 18:05 What's for Dinner 18:45 Newsfeed 19:30 Net News 20:10 Replay Kampjonat Ewropew 20:30 Vittmi 21:30 Net News 21:35 Road Trip (repeat) 22:30 Il-Festa (repeat) 23:15 Net News ONE 06:50 Flimkien ma' Nancy (repeat) 07:45 Sejjaħtli hel- pline (repeat) 08:30 Paperscan 10:05 Aroma Kitchen (repeat) 11:25 Mad-daqqa t'ghajn (repeat) 12:30 ONE News 12:35 Kyrios 12:45 Telebejgħ 13:05 In d House (repeat) 14:10 Dak li jghodd teens (repeat) 15:00 Liq- uorish (repeat) 17:30 ONE News 17:35 Telebejgh 17:50 Popcorn 18:30 Attivita' Politika 19:00 Ieqaf 20 Minuta 19:30 ONE News 20:05 Zona Ewropea 20:35 Andrew & Sue 21:35 On D Road 22:15 Il-Patt (repeat) CANALE 5 07:55 Traffico – Meteo.it 07:59 Tg5 mattina 09:10 Shark – Un cacciatore in via d'estinzione 10:50 Ciak Jun- ior 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 – Meteo.it 13:40 L'arca di noè 14:01 Kit Kittredge: An American Girl 14:54 Tg- Com - Meteo.it 16:15 Domenica Rewind 18:45 Ricaduta Libera 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 – meteo.it 20:00 Tg5 – Meteo.it 20:40 Paperissima Sprint 21:11 Il Segreto 23:00 X-Style 23:30 Voce del verbo amore 23:30 X-style ITALIA 1 06:55 $#*! my dad says 07:15 Mototopo Autogatto 07:29 Pixie & Dixie 07:42 Scooby Doo 08:30 I Flinstones 09:25 Pippi Calzelunghe 10:35 Una Mamma per Amica 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 Tan- dem 14:42 TgCom 16:05 Teste di Cocco 17:02 TgCom 18:00 Dharma & Greg 18:30 Studio Aperto 19:00 Two and a Half Men 19:25 Fantozzi in Paradiso 19:57 TgCom – Meteo.it 21:25 Crazy, Stupid, Love 22:12 TgCom – Me- teo.it 23:40 Italian Pro Surfer 00:55 Suits RETE 4 07:25 Tg4 Night News 07:45 Media shopping 08:15 The Indestructibles 09:20 Wild Alaska 10:00 S. Messa 10:50 Wild Alaska 11:30 Tg4 – Meteo.it 12:02 Perry Mason 12:57 TgCom 14:00 I viaggi di donnavventura 14:12 Inviati molto speciali 14:53 TgCom – Meteo.it 17:00 La banda di Jesse James 17:27 Tgcom – Meteo.it 17:46 TgCom – Meteo.it 18:55 Tg4 19:36 Dentro la notizia – Meteo.it 19:55 Tempesta d'amore 21:15 Bordertown 21:58 TgCom – Meteo.it 23:05 I bellissimi di R4 23:40 I bellissimi di R4 23:44 Femme Fatale RAI UNO 07:00 Tg1 07:05 L'italia della repubblica 08:00 Tg1 08:20 Passaggio a nord ovest 09:00 Tg1 09:05 Dreams Road 09:50 Tg1 l.i.s. 09:55 A sua immagine 10:30 Papa Francesco nel Palazzo Apostolico di Etchmiamdzin 10:55 Santa Messa 12:00 Recita dell'Angelus 12:20 Linea verde estate 13:30 Tg1 14:00 Una domenica da leoni 15:05 Visto non visto, che spettacolo 16:30 Tg1 – Che tempo fa 17:30 Un'estate a Parigi 18:45 Reazione a cate- na 20:00 Tg1 20:35 UEFA Euro 2016 – ottavi di finale (da Tolosa) 22:45 Tg1 60 secondi 23:10 Il grande match a) RAI DUE 07:00 Sea Patrol 07:40 Sea Patrol 08:30 Heartland 09:55 Dream Hotel: Mexico 11:25 La nave dei sogni – Cambogia 13:00 Tg2 13:30 Il caffè degli europei 14:00 Meteo 2 14:05 Sereno variabile estate 14:40 Viaggi da record 15:10 Delitti in paradiso 16:10 Il Commissa- rio Lanz 18:00 Meteo 2 18:10 Tg2 l.i.s. 18:15 Squadra Speciale Stoccarda 19:00 NCIS: New Orleans 20:30 Tg2 – 20.30 21:00 LOL ;-) 21:05 Hawaii Five-0 22:35 CSI: Cyber RAI TRE 07:15 I tre moschettieri 08:45 Mogli Pericolose 10:15 Speciale – Camera con Vista 11:10 Attenti a quei due – Il complotto 12:00 Tg3 12:05 Tg3 Fuori Linea 12:10 Tg3 persone 12:15 Meteo 3 12:25 Geo 13:00 Ritratti 14:00 Tg Regione 14:15 Tg3 14:30 In 1/2 h 15:00 Tg3 l.i.s. 15:05 Campionato Italiano professionisti 2016 – Prova su strada 17:10 I misteri di Murdoch 17:55 Kilimangiaro Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 20:00 Blob 20:10 I giorni di Parigi 20:35 Colpo di Scena 21:05 Tutti Pazzi per Rose 23:10 Tg3 – Tg Regione 23:25 Nemico pubblico live Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Independence Day (12A) 10:20, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out Of The Shadows (12A) 10:35, 13:40, 16:05, 18:35, 21:00 Alice Through The Looking Glass (PG) 16:00, 18:30, 21:00 Me Before You (12A) 10:30, 13:45, 16:15, 18:40, 21:10 Angry Birds (U) 10:25, 14:00, 16:15, 18:30 X-Men: Apocalypse (12A) 20:50 Warcraft (12A) 10:30, 14:15, 18:00, 20:50 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Love & Friendship (U) 14:00, 18:40 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (12A) 14:00, 16:15, 18:40, 21:00 Sing Street (12A) 14:05, 16:25, 18:40, 20:55, 23:15 The Jungle Book (PG) 14:05, 20:55 Top Cat Begins (U) 14:10, 16:15, 18:20 Angry Birds (U) 14:10, 18:35,20:50 The Boss (15) 14:15, 16:30, 18:45, 21:15 Money Monster (15) 14:15, 16:25, 18:45, 21:05 X-Men: Apocalypse (12A) 14:20, 18:10, 21:10, 23:00 Race (PG) 14:30, 18:00, 20:45, 23:25 Alice Through the Looking Glass (PG) 14:30, 18:15, 20:50 Independence Day: Resurgence (12A) 14:30, 18:30, 21:15, 23:25 Warcraft (12A) 14:30, 18:00, 21:00, 23:15 Tale of Tales (15) 16:00, 20:45 Angry Birds (U) 16:25 Diving into the Unknown (12A) 16:30, 18:30 Bad Neighbours 2 (15) 20:45, 22:55 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Me Before You (12A) 10:45, 13:35, 16:05, 18;30, 20:50 Race (PG) 10:50, 14:00, 18:00, 20:50 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of Shadows (12A) 11:05, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Independence Day: Resurgence (12A) 10:45, 13:20, 15:55, 18:30, 21:05 Angry Birds (U) 10:55, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30 Warcraft (12A) 10:40, 13:20, 15:55, 18:30, 21:05 The Boss (15) 11:00, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 Films ċ-ċinema L-Arti fil-beraħ fiż-Żejtun ILKUNSILL Lokali taż- Żejtun nhar il-Ħadd li ġej, is-26 ta' Ġunju, se jkun qed jorganizza 'L-Arti fil-Beraħ', u jbiddel il-misraħ ta' ħdejn il-Knisja l-Qadima ta' Santa Katarina, fiż-Żejtun (magħrufa bħala ta' San Girgor) f 'ambjent artistiku, mid-9.00 a.m. sa 12.00 p.m. F'din l-attività se jkunu qed jinagħqdu l-artisti kemm professjonali u dilettanti ta' kull età biex ipittru waħda mill-isbaħ zoni fiż-Żejtun, f 'temp sajfi. Barra minn hekk se jkun hemm esebizzjonijiet ta' xogħol artisiku, minn pitturi dwar Malta, skulturi, taċ-ċeramika, tal-bizzilla, u ħafna oħrajn. Dawn se jkunu qed jaħdmu x-xogħlijiet waqt l-attività biex il-pubbliku jkun jaf il-proċess u jkun jista' japprezza d-dedikazzjoni tal-artisti. Kif ukoll karozzi antiki tal-linja, biex jerġgħu jġibu nostaliġija tal-imgħoddi. Għat-tfal ma jonqosx li se jkun hemm face painting bla ħlas wkoll. Waqt din l-attività se jkun qed ikun qed jiġi ċċelebrat ukoll il-Jum Internazzjonali tal-Bizzilla, u għaldaqstant se jkun hemm numru sabiħ ta' dawk li jaħdmu l-bizzilla, li din hi parti mit-tradizzjoni Maltija. Ix-xahar li għadda, il-knisja magħrufa bħala ta' San Girgor ġiet imniżżla mal-ewwel postijiet minn Wall Street Journal, bħala waħda mill- attrazzjonijiet għaliex għandek tiġi Malta. Din is-sena wkoll ħarġet bolla ta' dan il-misraħ biex tfakkar l-400 sena anniversarju mill-għoti tat-titlu ta' Matriċi lill-Parroċċa taż- Żejtun. Għalhekk il-pubbliku għandu dan iċ-ċans li nhar il-Ħadd li ġej japprezza dan il-misraħ f 'ambjent differenti mis-soltu. Lupettin: il-karattru maħbub mit-tfal INTI ġenitur ta' tifel jew tifla ċkejkna li jridu jieklu biss l-għaġin? Li jirrifjutaw il-laħam, il-ħut jew il-ħaxix? Li għalxejn tipprova tilgħab tal-ajruplan bl-imgħarfa, għax jekk ma jkunx spagetti jew penne jew farfalle lanqas iħarsu lejh? Jekk iva – tinkwetax, m'intix waħdek: Lupettin, iċ-ċkejken Lupu Lupettu, hu eżatt l-istess. Fil-ktieb ġdid 'Lupettin iħobb biss l-għaġin', il-mamà ta' Lupettin tipprova minn kollox biex jiekol: torta tal-laħam u l-faqqiegħ, tadam mimli u ross, piżelli … imma għalxejn. Lupettin iżomm ħalqu magħluq u jgħid "Le!" sakemm, darba waħda, il-papà ta' Lupettin tiġih idea. Lażanja! U fl-aħħar daqshekk kummiedji madwar il-mejda tal-ikel, għax Lupettin kuntent! Lupettin mhu ħadd ħlief il-maħbub Lupu Lupettu meta kien għadu iżgħar. Lupu Lupettu huwa fost l-iżjed karattri popolari mat-tfal iżda wkoll mal-ġenituri għax f 'kull storja l-Lupu jirnexxielu b'xi mod jagħti tagħlima, bl-iżjed mod simpatiku immaġinabbli. Wara s-suċċess editorjali tas-sensiela Lupu Lupettu – sensiela li kulma jmur qed tikber fin-numru – Merlin Publishers għadhom kemm ippubblikaw żewġ kotba f 'din is-sensiela ġdida ta' Lupettin, addattati għall-Malti minn Clare Azzopardi. Minbarra Lupettin iħobb biss l-għaġin, hemm ukoll Hemm x'hemm fil-ġnien Lupettin? li hu l-ktieb ideali għat-tfal li qed jitgħallmu jużaw il-potty. Il-ġenituri ta' Lupettin iħallulu potty fil-ġnien u jħalluh jifhem waħdu x'inhu. Wara ħafna tentattivi immaġinattivi u żbaljati ta' x'jista' jkun, Lupettin jifhem! U jpoġġi fuqu! Iż-żewġ kotba għandhom paġni pplastiċizzati biex ikunu wipe-clean u għalhekk tajbin għal idejn ċkejknin li jafu jkollhom xi "inċident" mal-kotba waqt l-ikel jew fuq il-potty. Il-kotba huma b'qoxra iebsa u padded, u għandhom anki ġnub ittundjati biex ikunu dejjem iżjed siguri f 'idejn it-tfal. Dawn il-kotba jiġu bis-siġill ta' ċertifikazzjoni ta' sigurtà Ewropea CE, li hu t-tip ta' attenzjoni għad-dettall li t-tfal u l-ġenituri saru jistennew mill- kotba Merlin. Kitba tal-awtriċi Franċiża Orianne Lallemand, b'illustrazzjonijiet umoristiċi ta' Eleonore Thuillier, l-istess ta' Lupettin għandhom ikollhom l-istess suċċess ta' Lupu Lupettu. Fi kliem Chris Gruppetta mill- Merlin Publishers, "Aħna kburin li kien il-Merlin li wassal lil Lupu Lupettu hawn Malta. Kull ktieb ġdid fis-sensiela jitla' sal-quċċata tal-klassifiċi ta' bejgħ, u jien ċert li s-sensiela ġdida ta' Lupettin se tikseb l-istess suċċess mal- qarrejja ċkejknin u mal-ġenituri tagħhom." Lupettin iħobb biss l-għaġin u Hemm x'hemm fil-ġnien Lupettin? jinsabu għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba kollha jew online direttament minn www.merlinpublishers.com

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 26 June 2016