Illum previous editions

illum 3 July 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/699549

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

illum | Il-Ħadd 03 ta Lulju 2016 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Ix-xahar ta' Ġunju għalik għalaq fuq nota ta' ħsieb, fejn bħalissa għaddejjin bosta ħsibijiet madwarek, imma wieħed partikolari taf li għandu iktar importanza minn oħrajn. Għalhekk, huwa dan il-ħsieb partikolari li int għandek tiffoka fuqu sabiex ma jibqax ikarkar aktar miegħek. Ovvjament, mhux se tkun faċli, imma aktar ma ddum, jaf ikollok iktar kumplikazzjonijiet madwarek. Wasal iż-żmien biex tieħu linja. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma abjad, blu u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Scorpio. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 8, 12, 28 u 32. Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna. Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Ix-xahar ta' Ġunju għalaq fuq nota ta' bbilanċjar finanzjarju fuq bilanċ tajjeb, meta int tikkalkula kollox. Il-finanzi madwarek se jkomplu jitjiebu, imma int trid tagħraf tikkontrolla aktar l-infieq ta' madwarek fix-xhur li ġejjin, inkella dak il-frott kollu li ġej, jaf ikun fuq kejl żbilanċjat. Trid tgawdi għax darba ngħixu, imma trid tagħraf kif tgawdi speċjalment fl-infiq tiegħek. Lulju u Awwissu se jkunu tajbin, imma Settembru trid tagħraf. Kuluri favoriti ma' Pisces huma blu, aħdar u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Sagittarius. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 3, 15, 24 u 35. Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom. Aries mill-21 ta' Marzu sal-20 ta' April Ix-xahar ta' Ġunju għalaq fuq nota ta' ħsieb kif se tippjana l-ħin tiegħek, u kif se tqassam. Wasal iż-żmien għal skeda ġdida fil-ħajja tiegħek, fejn ovvjament f 'din l-iskeda li int se tagħmel, hemm bżonn ta' spazju għal iktar ħin għalik, ħin ta' rilas- sament fejn dan huwa ferm nieqes minn ħajtek, u dan jaf jikkawża problemi fis-saħħa tiegħek minħabba l-pressjoni ta' madwarek. Għalhekk, importanti li ssib ħin u spazju għalik. Kuluri favoriti ma' Aries huma aħmar, kannella u abjad. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Capricorn. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 5, 17, 23 u 37. Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu. Taurus mill-21 ta' April dal-20 ta' Mejju Ix-xahar ta' Ġunju għalaq fuq nota ta' tibdil minn dak li int illum taħseb li huwa ideali għalik, imma kif jidħol iktar ix-xahar ta' Lulju, se tagħraf li għandek bżonn tagħti dehra iktar lilek innif- sek, u dan se jwassal biex l-istil tal-ħajja tiegħek kif inhu llum jinbidel. Żgur li se tħoss li għandek tibdel l-istil tal-ilbies tiegħek. Toqgħodx fuq il-pariri ta' madwarek. Int hemm bżonn tagħti immaġini differenti, u b'dan se tara kemm int se tħossok aħjar. Kuluri favoriti ma' Taurus huma aħdar, oranġjo u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Aquarius. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 6, 15, 21 u 30. Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom. Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Ix-xahar ta' Ġunju għalaq fuq nota ta' kif se ssaħħaħ il-karriera tiegħek li issa qiegħda f 'tarf ta' bidla daqsxejn delikata fejn taf tikber jew taf tmur kollox ħażin. Huwa mument fejn aktar minn qatt qabel, issa trid tinġabar ftit għalik waħdek sabiex tippjana sew ħalli dak li bnejt u ilek taħdem għalih, jitkattar u jik- ber u jinfirex, imma se jkun hemm bżonn ta' ġabra għalik ħalli int tagħraf tfassal pjan vast. Agħraf! Kuluri favoriti ma' Gemini huma blu, isfar u oranġjo. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Pisces. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 5, 13, 29 u 38. Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom. Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Ix-xahar ta' Ġunju għalik għalaq dwar kif trid tagħraf aktar dwar l-imħabba ta' madwarek. Kemm int għadek tħossok vijabbli fir-relazzjoni tiegħek, u kemm int qed tħossok li din l-imħabba qiegħda tagħtik sodisfazzjon, mhux fil-ħajja ta' mad- warek, imma fil-qalb tiegħek. Għalhekk, f 'dawn il-jiem se tagħmel eżami tal-qalb, mhux rigward is-saħħa ta' qalbek imma dwar l-mħabba vera li għandha bżonn qalbek. Kuluri favoriti ma' Cancer huma abjad, blu u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Aries. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 7, 14, 27 u 33. Cancer huma magħruin għall-burdata stabbli tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat 22 ta' Awwissu Ix-xahar ta' Ġunju għalaq għalik asbiex int tagħraf iktar il-pożizzjoni tiegħek madwar il-ħbieb li int suppost l-iktar li tafda. Dan huwa żmien li int trid tagħraf min huma dawk il-vera ħbieb li mhux ikunu persuni li int mingħalik tafda, imbagħad tinduna li huma tradituri. Għalhekk huwa mument li tagħraf mhux li jkollok kwantità ta' ħbieb, imma l-kwalità u kemm vera tista' tafda. Agħmel analiżi sew ta' dan. Kuluri favoriti ma' Leo huma aħmar, oranġjo u lewn id-deheb. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Taurus. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 1, 15, 22 u 31. Leo huma magħrufin kemm huma umli. Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settem- bru Ix-xahar ta' Ġunju, għalik għalaq fuq ħsieb ta' pjan. Pjan li int kieku tista' twettqu fl-aktar żmien pos- sibbli, però dan mhux il-każ, anzi aktar ma tħalli għax-xahar ta' Ottubru, iktar ikun għaqli għalik. Dan forsi tarah wisq, għalhekk int għandek tagħraf kull konsegwenza li dan jista' jħalli, kemm fuq il-ħajja tiegħek, u kemm fil-madwar. Fta- kar li l-qattusa għaġġelija frieħ għomja tagħmel, għalhekk kun kawt għall-pjan tiegħek. Kuluri favoriti ma' Virgo huma oranġjo, isfar u kannella. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Gemini. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 3, 14, 23 u 32. Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont. Libra mit-23 ta' Settembru sat-23 ta' Ottubru Ix-xahar ta' Ġunju għalik, għalaq sabiex tagħraf li dak li sa issa akkwistajt fil-karriera tiegħek, għandek tagħraf tkattru u tagħtih l-attenzjoni u ma titfax lilek f'pożizzjoni li tittraskura xi ftit. Int trid tibqa' ffukat mija fil-mija fuq dak li hemm u għandek. Fil- fatt, jekk int iddur dawra madwarek, tagħraf li bilkemm għandek ħin għalik, għalhekk dan huwa żmien sabiex tippjana u tqassam dak li int għandek u agħraf biss. Kuluri favoriti ma' Libra huma blu, aħdar u abjad. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Cancer. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 9, 17, 25 u 39. Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Scorpio mill-24 ta' Ottubru sat-22 ta' Novembru Ix-xahar ta' Ġunju għalaq għalik fuq ħsieb ta' re- sponsabbiltà li int trid tagħraf iktar fil-ġimgħat li ġejjin. Din ġejja mill-fatt li int issa f'dak li għażilt, tfajt ftit iktar responsabbiltà fuqek u trid turi li int kapaċi għal din ir-responsabbiltà. Ovvjament, kull responsabbiltà tagħmlek tagħraf aktar il-ħajja, u din ukoll se tiġri lilek u għal din ir-raġuni, int tista' tibbenefika minn prospetti iktar sbieħ fiż-żmien li ġej. Agħraf dak li ġej. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma aħmar, iswed u vjola. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Leo. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 5, 16, 22 u 37. Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom. Sagittarius mit-23 ta' Novembru sat-22 ta' Diċembru Ix-xahar ta' Ġunju għalaq għalik dwar l-imħabba. Dwar dak kollu li int għaddejt u s-sitwazzjoni attwali ta' din l-imħabba. Se tagħraf x'inhu l-aħjar pass minn issa 'l hemm kif għandu jkun. Huwa vera li parti minnek qiegħda tgħidlek biex tagħmel pass lejn in-naħa l-oħra, imma fl-aħħar mill-aħħar, trid tidħol waħda sew ġewwa fik sabiex tiżen dak kollu li tajjeb li jsir. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma blu, roża u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Virgo. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 4, 18, 28 u 36. Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom. Capricorn mit-23 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Ix-xahar ta' Ġunju għalaq għalik bil-ħsieb ewlieni ta' x'inhu l-aħjar għalik. X'hemm bżonn li int tagħmel sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' mad- warek? Trid tagħraf timxi bil-għaqal. Ovvjament, waħda mid-deċiżjonijiet li se tkun qed tieħu hi dwar ix-xogħol, u din trid teħodha sew. Kemm jekk se tbiddel, u kemm jekk se tibda, jibqa' l-fatt li s- sitwazzjoni ta' madwarek ma tistax tibqa' dik li hi. Kun għaqli. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma aħmar, blu u vjola. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. L-istilla li l-aktar toffrilek arja negattiva għall-ħajja madwarek ġejja minn Libra. Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 3, 15, 21 u 32. Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom. L-Oroskopju 22 Eddie Murphy PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' iżur il-websajt www. pauljon13.com Nigwidak għal ħajja aħjar. Namaste...... Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Ejjew il-fiera bejn it-23 ta' Ġunju u t-3 ta' Lulju Iltaqgħu ma' PaulJon u bbenifikaw minn skontijiet speċjali Skont 1: Min jabbona għall-Gazzetta ILLUM miegħi għal 4 xhur, jingħata xahar b'XEJN Skont 2: Min jabbona għall-Gazetta ILLUM miegħi għal 7 Xhur jingħata xaharejn b'XEJN Skont 3: Min jabbona għall-Gazzetta ILLUM miegħi għal sena, jingħata 3 xhur b'XEJN Skont 4: Min Jixtri l-ktieb il-ġdid tiegħi mill-fiera, jkun jista' jakkwistah għall-prezz speċjali ta' €27 minflok €32, skont ta' €5, u tingħata kopja tal-gazzetta ILLUM b'xejn, u tingħata wkoll kopja tal-gazzetta ILLUM tal-Ħadd 10 ta' Lulju, b;xejn Mela ejja l-fiera, iltaqa' miegħi u mur id-dar kuntent bl-iskonti li tkun ħadt. Kompetizzjoni: IRBAĦ ma' PaulJon! Meta tistaqsu għas-servizzi ta' PaulJon, x'issejħulu ? 1. Tax-xorti 2. Fortune Teller 3. Medium 4. Spiritwalista Ibagtu t-tweġiba korretta tagħkom b'sms fuq 99013600. L-ewwel tweġiba tajba tirbaħ xahar b' Xejn l-ILLUM bil posta b'kollox. Ir-rebbieħa tal-aħħar kompetizzjionijiet kienu: 1. Sharon Cutajar – Rabat 2. Tania Mifsud – Marsascala 3. Alice Brincat - Żurrieq 4. Josphine Bugeja - Rabat

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 3 July 2016