Illum previous editions

ILLUM 28 August 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/720018

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

Il-Ħadd 28 ta' Awwissu 2016 | illum 25 Pjazzetta Illejla fuq it-TV TVM 07:00 News Loop 08:30 Mill-Arkivji 08:45 Hadt l-Ahbar 10:00 X'joffri l-kunvent 10:30 Fil-gnien ma' Melo 11:00 Hadd Ghalik 12:00 News 12:10 Hadd Ghalik 14:00 Pro- motional Material 15:00 Simpatici 16:00 News 16:05 Simpatici 17:05 Ninvestigaw x'qed nieklu 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Hallih Ihabbat! 19:30 Mill- Imhazen tal-festa 20:00 News 20:45 Enigma 21:50 Headline News 21:55 Enigma (cont.) 23:15 News 23:30 Smack Down WWE TVM 2 06:00 EURONEWS 07:00 Known Universe 08:00 News Loop 08:45 Kelma ghall-hajja 09:00 Holy Mass 09:45 Vatican Magazine 10:15 L-ordni 11:00 Ghanafest 12:15 Paq Paq on Test 12:30 EURONEWS 13:30 Britain's Got Talent 15:00 Madwarna 15:30 Madagascar 16:30 EU- RONEWS 18:00 Gastrokultura 18:30 New Rooms 19:00 Ghawdex Illum 19:30 Known Universe 20:30 News for the hearing impaired 20:40 Hallieh Ihabbat 21:10 Il- Vjaggatur 21:40 Sports Headline News 21:45 Malta u lil hinn minnha 23:15 Sports News 23:30 News in English NET TV 07:00 Net News 09:00 Mill-Familja Rjali 09:15 Mis- sjoni 10:15 Telebejgħ 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 Telebejgħ 14:00 Net News 14:05 Telebejgħ 14:30 It-Tfal jigu bil-Vapuri (repeat) 16:00 Iswed fuq l- Abjad (repeat) 17:00 Mister Fisherman (repeat) 18:00 Net News 18:05 Flusek (repeat) 18:35 Road Trip 19:30 Net News 20:30 Kugini 21:30 Net News 21:35 It-Tfal jigu bil-Vapuri 22:20 Votum 23:00 Net News ONE 06:30 ONE News loop 08:00 Skorfina (repeat) 09:00 Paperscan 10:05 Multisport (repeat) 10:35 Sejjaħtli (re- peat) 11:15 Mad-daqqa t'għajn (repeat) 12:20 Sketches mad-Dulli (repeat) 12:30 ONE News 12:35 Better Liv- ing (repeat) 14:00 Telebejgħ 15:00 Arani Issa (repeat) 17:30 ONE News 17:35 Hazzzard Daily 17:45 Telebejgħ 18:00 Madre Margerita DeBrincat 18:50 Fresh & Funky 19:30 ONE News 20:15 Sketches mad-dulli 20:30 Mill- arkivji ta' ONE: It-tfajla tal-palazz 21:55 Popcorn (repeat) 22:30 Talk to me (repeat) 23:20 Hazzzard Daily 23:30 ONE News CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.it 08:00 Tg5 mattina 09:11 Un amore senza tempo 10:04 Tgcom – Meteo.it 11:55 Rimbocchiamoci le maniche 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 – Meteo.it 13:40 L'arca di noè 14:01 Gallo Cedrone 14:54 Tgcom – Meteo.it 16:15 Rimbocchiamoci le maniche 16:20 Indovina chi sposa mia figlia 17:14 Tgcom - meteo.it 18:45 Il segreto 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 – Meteo.it 20:40 Paperis- sima sprint estate 21:10 I delitti del lago 00:15 Top Secret 01:55 Tg5 Notte – Meteo.it ITALIA 1 06:00 The Office 06:20 Media shopping 07:00 The Of- fice 07:21 Al lupo al lupo 07:40 Tazmania 08:00 Scooby Doo 08:25 I Flinstones 08:50 Mila e Shiro 10:25 Una mamma per amica 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset – XXL 13:56 Il mio West 13:56 Vacanze in America 14:53 Tgcom – Meteo.it 15:55 Sheena, regina della giungla 16:42 Tgcom - meteo.it 18:20 Camera Cafè 18:30 Studio Aperto – Meteo.it 19:00 Fattore Umano 19:35 Scuola di polizia 6: la città è assediata 20:32 Tg- com – Meteo.it 21:25 Footloose 22:22 Tgcom – meteo. it 23:40 Transporter – The Series 02:00 Studio Aperto RETE 4 07:25 Tg4 Night News 07:45 Media shopping 08:15 Mondo sommerso 09:20 Generazione Terra 10:00 S. messa 10:50 Generazione terra 11:30 Tg4 – meteo. it 12:02 I due vigili 12:57 Tgcom – meteo.it 14:12 I mostri 15:00 Tgcom - meteo.it 17:01 Il pistolero 17:39 Tgcom – meteo.it 18:55 Tg4 – meteo.it 19:35 Tempesta d'amore 21:15 Tutte le donne della mia vita 21:58 Tg- com - meteo.it 23:32 Michael Collins 00:20 Tgcom – Meteo.it 01:50 Modamania RAI UNO 06:00 Rainews24 07:00 Tg1 07:05 Overland 14 08:00 Tg1 08:20 Passaggio a nord ovest 09:00 Tg1 09:05 Dreams road 2014 09:50 Tg1 l.i.s. 09:55 Easy driver 10:25 A sua immagine 10:55 Santa messa 12:00 Recita dell' angelus 12:20 Linea verde estate 13:30 Tg1 14:00 Visto non visto, che spettacolo 15:40 Frecce tricolori air show 15:45 Che tempo fa 15:55 Tg1 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetecheté 2016... stasera con noi 21:25 Provaci ancora prof 5 22:45 Tg1 60 sec- ondi 23:30 Speciale tg1 00:25 Tg1 notte – che tempo fa 01:00 Sottovoce RAI DUE 07:00 Sea Patrol 08:30 Heartland 09:10 Heartland 09:55 Dream Hotel: Malesia 11:25 La nave dei sogni 13:00 Tg2 13:00 Tg2 13:30 Tg2 motori 13:40 Meteo 2 13:45 Sereno variabile estate 14:35 Viaggi da record 15:05 Il commissario Lanz 17:05 Il commissario Voss 18:05 Tg2 l.i.s. – Meteo 2 18:10 Squadra Speciale Stoc- carda 18:55 NCIS: New Orleans 20:30 Tg2 – 20.30 21:00 Mondiale Formula 1 2016 23:00 La Domenica Sportiva RAI TRE 06:00 Rainews24 06:30 Rassegna stampa 08:00 I basilischi 09:20 Una domenica d'agosto 10:40 Speciale camera con vista 11:10 Attenti a quei due 12:00 Tg3 12:05 Tg3 fuori linea estate 12:20 Meteo 3 12:25 Colpo di scena 13:00 Geo magazine13:10 Il grande freddo 14:00 Tg Regione 14:15 Tg3 14:30 Figu 14:35 Tg3 l.i.s. 14:40 L'erba dei vicini 17:00 Perception 17:40 Geo magazine 17:55 Kilimangiaro Magazine 18:55 Meteo 3 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 20:00 Blob 20:10 I dieci comandamenti 21:10 Per qualche dollaro in più Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Suicide Squad (15) 10:30, 14:15, 18:05, 20:50 Finding Dory 2D 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 The Shallows (12) 16:30, 18:40, 20:50 War Dogs (15) 10:20, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10 Pete's Dragon (U) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Lights Out (15) 10:00, 12:10, 14:15, 16:20, 18:20, 20:45 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Finding Dory (U) 14:00, 18:35 The Carer (15) 14:00, 18:10, 23:00 The BFG (PG) 14:00, 16:25, 18:50 Nerve (15) 14:00, 16:10, 18:20, 21:05, 23:20 War Dogs (15) 14:00, 16:20, 18:45, 21:10, 23:40 Pete's Dragon (U) 14:05, 18:40 Swallows and Amazons (PG) 14:10, 16:20, 18:30, 20:45, 22:55 Mike and Dave Need Wedding Dates (15) 14:10, 16:25, 18:50, 21:15, 23:30 Nine Lives (PG) 14:10, 16:15, 18:30, 20:50, 23:00 The Shallows (12) 14:15, 16:20, 18:30, 21:00, 23:05 Lights Out (15) 14:20, 16:30, 18:50, 21:00, 23:00 Jason Bourne (12A) 14:25, 18:15, 20:55, 23:35 Suicide Squad (15) 14:30, 21:10, 23:15 Wiener-Dog (TBA) 16:10, 20:45 Finding Dory (U) 16:20, 20:50, 23:10 Pete's Dragon (U) 16:25, 20:55 Suicide Squad (15) 18:00 The Legend of Tarzan (12A) 21:15, 23:35 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Nine Lives (PG) 11:15, 13:30, 16:00, 18:20, 20:45 War Dogs (15) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55 Suicide Squad (15) 10:40, 13:15, 15:55, 18:30, 21:05 Finding Dory (U) 10:30, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45 Pete's Dragon (U) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 20:50 Swallows and Amazons (PG) 10:30, 13:05, 15:40, 18:15, 21:00 The Shallows (12) 11:15, 13:30, 16:00, 18:35, 21:00 Films fiċ-ċinema Ftuħ tas-sena akkademika tal-Istitut Agostinjan IS-SENA akkademika 2016- 2017 tal-Istitut Agostinjan f ' Tal-Pietà, se tibda nhar il-Ġimgħa, 7 t'Ottubru 2016. Fis-6.15pm ikun hemm Konċelebrazzjoni Ewkaristika preseduta mill-Prov. Ray Francalanza OSA. Wara jsir diskors qasir ta' merħba lill- parteċipanti mid-Direttur tal-Istitut il-Professur P. Salvinu Caruana OSA. Is-suġġett magħżul għal din is-sena hu Matristika u Patristika sekli 1 sa 5. L-ewwel parti tas-sena akkademika 2016-2017, ikun il-Kors Għal Kulħadd, sensiela ta' 9 lezzjonijiet, kull nhar ta' Ġimgħa, bejn is- 6.15pm u s-7.15pm, ġewwa s-Sala Santu Wistin fl-Istitut Agostinjan f 'Tal-Pietà. II-kelliema ewlenin f 'din is-sensiela ta' taħditiet sejrin ikunu Prof. Salvinu Caruana OSA, Prof. Martin Zammit (UOM), Revd Dr Jonathan Farrugia, Dr Ritienne Debono MD MRCP, Dr Pauline Dimech (UOM), it-Prof. Hector Scerri (UOM), Dr Nadia Delicata (UOM), u P. Mario Attard Ofm Cap. Nhar il-Ġimgħa, 31 ta' Marzu 2017, issir iċ-ċerimonja tat-tqassim ta' ċertifikat ta' attendenza fil-Knisja tal-Sorijiet tal- Klawsura Klarissi fi Triq Reġjonali San Ġiljan. Wara l-quddiesa, il-Prof. J.M. Cacciottolo, Pro-Rettur tal- Università ta' Malta, iqassam iċ-ċertifikati. Għal iktar tagħrif, jew biex tirċievi b'xejn, kopja tal-programm għas-sena akkademika 2016- 2017, ikteb lis-Segretarja PO BOX 61, IMSIDA PO, MSD 1000 - Malta, jew ċempel 2124 9407 - 2124 5934 - 2124 3557 ext.143/150 - mob 9940 2102 - 7929 4177 jew email caruana. salvino@gmail.com -salvino. caruana@um.edu.mt jew Ms A. Borg, 21313644 mob 9945 0099, jew 7708 7711 jew email toineborg@onvol. net jew are l-website: www. augustinianinstitute malta. com Festa Għeneb fis-Siġġiewi Il-Kunsill Lokali tas- Siġġiewi, għat-tieni sena konsekuttiva qed jorganizza Festa Għeneb: l-avveniment uniku għall-familja mmirat li jaqsam l-apprezzament għall-ħsad tal-għenba minn dwieli qrib il-lokalità tas- Siġġiewi. L-avveniment qed jiġi organizzat bil- koperazzjoni ta' Vitimalta, li hi l-ikbar organizazzjoni ta' produtturi tal-għeneb f 'Malta. L-avveniment ta' din is-sena qed jiġi appoġġjat mill-Malta Tourism Authority u s-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali. B'iktar minn 530,000 metru kwadru ta' dwieli, is-Siġġiewi hija l-lokalità bl-ikbar numru ta' dwieli. Huwa stmat li madwar 400 familja mis-Siġġiewi hija direttament involuta fiż-żamma u t-tkabbir tad-dwieli. L-edizzjoni ta' Festa Għeneb ta' din is-sena se tkun qed issir illum il-Ħadd, 25 ta' Awwissu mis-6.00 ta' filgħaxija 'l quddiem. F'dan il-festival se jkun hemm tgħasir tradizzjonali tal-għaneb bis-saqajn f 'vaska tal-ġebel mibnija apposta, kompetizzjoni għad-dilettanti tal-aqwa inbid, wirja tal- għeneb lokali u prodotti oħra tal-għeneb inkluż varjetajiet tal-inbid. Se jkun hemm għana u spettaklu live flimkien ma' għażla ta' ikel u xorba tradizzjonali bħal ħobż biż-żejt, pastizzi, imqaret u bajtar tax- xewk.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 28 August 2016