Illum previous editions

illum 24 December 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/767064

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 31

illum | Is-Sibt 24 ta' Diċembru 2016 Aħbarijiet 6 Is-sena li kienet...is-sena MINN ALBERT GAUCI CUNNINGHAM Jannar: Qassatat fi l-Lands, riżenji, traġedji u Angelik L-ILLUM bdiet is-sena billi rrapurtat il-każ personali ta' Edgar Farrugia, taħwida u qassata papali oħra tal-Lands li seħħet fl-2005 u li grazzi għaliha, Farrugia u familtu mhux talli baqgħu mingħajr kumpens għall-proprjetà li ttieħdet lilu, talli l-kumpens ingħata lil xi ħadd ieħor. Imma dan mhu xejn. Jannar kien ix-xahar li fih is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon irreżenja fl-isfond tal-iskandlu ta' Gaffarena. Mal-ILLUM, Marlene Farrugia kienet qabżet għal Falzon u qalet li hu 'l-vittma ta' sistema msewsa u mdewda fid- dipartiment tal-artijiet li ilha ġejja s-snin.' Minflok Falzon, tinħatar Deborah Schembri li jkollha l-ewwel intervista bħala Segretarju Parlamentari mal-ILLUM. Dakinhar, kienet għamlitha ċara li 'dawk li abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom fid-Dipartiment 'iridu jitneħħew.' Hija għamlitha ċara li r-riforma mħabbra mill-Gvern 'mhux sempliċiment eżerċizzju superfiċjali...se nibdlu kollox mill-qiegħ.' Mal-ILLUM f 'Jannar, il-Ministru tat-Turiżmu wiegħed 'Air Malta ġdida' sa Ġunju, xi ħaġa li ma seħħitx. Żvelajna wkoll ġbir ta' flus mingħajr rendikont minn Angelik, irraportajna lmenti minn madwar il-pajjiż dwar it-trasport pubbliku, irraportajna kif kien hemm 34 persuna taħt l-età li kienu fil-klabb PlusOne meta waqa' taraġ f 'Paceville u qam furur madwar il-pajjiż kollu u żvelajna l-aħħar SMS ta' Faye qabel missierha Martin miet f 'karozza bomba. €1.00 NEWSPAPER POST Nr 481 • 03 ta' Jannar 2016 www.illum.com.mt minn Albert Gauci Cunningham EDGAR Farrugia u l-familja tiegħu spiċċaw f 'nofs taħwida nobis li saret fl-2005 u kien biss wara kważi 10 snin li d-Dipartiment tal-Artijiet ħa responsabilità tagħha. Il-familja Farrugia ilha 16-il sena, jew mill-1999, tistenna kumpens mid-Dipartiment tal-Artijiet għal proprjetà fil-Belt Valletta, f 'liema perjodu, l-istess proprjetà fi Triq San Nikola kienet trasferita darbtejn, darba f 'bejgħ u oħra fi tpartit, mingħajr l-għarfien jew kunsens tal-familja Farrugia u mingħajr ma dawn ingħataw sold f 'kumpens. Edgar Farrugia sar jaf b'dawn it-trasferimenti wara li fl-2013 mar id-Dipartiment u minn hemmhekk intqal lilu li fil-fatt il-ħlas lil familtu kien sar fil-forma ta' flus u artijiet fl-2005. Wara li baqa' jiċħad dan, huwa talab li jara l-kuntratti li permezz tagħhom suppost kien irċieva kumpens. Imma meta ra l-kuntratt, informa lill-persuna li magħha kellu l-laqgħat fid-Dipartiment li ma kellu ebda konoxxenza tal-persuni msemmijin fil-kuntratti ffirmati fl-2005. Kien biss f 'April tas-sena 2014 li d-Dipartiment tal-Artijiet ammetta li sar żball meta ingħata kumpens lil terzi minflok lill-familja Farrugia. Tkompli f 'paġni 2 u 3 Żieda ta' 40% fil-bejgħ ta' proprjetà ta' lussu f 'Għawdex minn John Busuttil ISSENA li għadha kif spiċċat kienet waħda rekord fil-qasam tal- proprjetà f 'Għawdex, tant li f 'kummenti mal- ILLUM Marie Grech, il- Branch Manager ta' Frank Salt f 'Għawdex, qalet li fis-settur tal-bejgħ ta' proprjetà lussuża, jiġifieri dik it-tip li taqbeż il-€1 miljun, kien hemm żieda qawwija ħafna ta' bejn 35% u 40%. Dan jirrifletti wkoll it-tkabbir ta' madwar 40% fis-settur tal-proprjetà f 'Għawdex in ġenerali. "Ilni 26 sena f 'dan ix- xogħol u nista' ngħid li din is-sena [l-2015], hi waħda mill-aqwa snin li kellna," sostniet Grech mal-ILLUM. Mistoqsija minn ILLUM biex issemmi l-fatturi li wasslu għal din iż-żieda qawwija, Grech semmiet ir-rata tal-isterlina bħalissa meta mqabbla mal-ewro, l-iskema tal-IIP jew dik li tikkonċerna l-bejgħ tal- passaporti u l-fatt li fi Franza l-Gvern żied it-taxxa fuq proprjetà ta' dan it-tip. Grech tisħaq fuq l-importanza li jkun hemm inqas burorkrazija, li l-ambjent mibni jkun msebbaħ bi pjanti u fjuri u li titjieb is-sitwazzjoni infrastrutturali fil-gżira Għawdxija. Intant mal-ILLUM tkellmet ukoll Maria Farrugia, amministratur tal-kumpless Duke's li spjegat kif fl-2015, "il-ħwienet kollha qalulna li rreġistraw żieda fil-kummerċ ta' bejn 10% u 20% u kollha jinsabu kuntenti bil-bejgħ li kellhom. Kienet sena tajba ħafna." Ara paġni 14 u 15 • Il-Lands jammettu li fl-2005 taw kumpens 'bi żball' lil terzi għall-proprjetà ta' Farrugia Ħadulu l-proprjetà ...taw kumpens lil ħaddieħor NEWSPAPER POST Nr 481 • 03 ta' Jannar 2016 jaf b'dawn it-trasferimenti wara li fl-2013 mar id-Dipartiment u minn hemmhekk intqal lilu li fil-fatt il-ħlas lil familtu kien sar fil-forma ta' flus u artijiet fl-2005. Wara li baqa' jiċħad dan, huwa talab li jara l-kuntratti li permezz tagħhom suppost kien irċieva kumpens. Imma meta ra l-kuntratt, informa lill-persuna li magħha kellu l-laqgħat fid-Dipartiment li ma kellu ebda konoxxenza tal-persuni msemmijin fil-kuntratti Kien biss f 'April tas-sena 2014 li d-Dipartiment tal-Artijiet ammetta li sar żball meta ingħata kumpens lil terzi minflok lill-familja Farrugia. Tkompli f 'paġni 2 u 3 Żieda ta' 40% fil-bejgħ ta' proprjetà ta' lussu f 'Għawdex ukoll Maria Farrugia, amministratur tal-kumpless Duke's li spjegat kif fl-2015, "il-ħwienet kollha qalulna li rreġistraw żieda fil-kummerċ ta' bejn 10% u 20% u kollha jinsabu kuntenti bil-bejgħ li kellhom. Kienet sena tajba ħafna." Ara paġni 14 u 15 • Il-Lands jammettu li fl-2005 taw kumpens 'bi żball' Ħadulu l-proprjetà Ħadulu l-proprjetà Ħadulu l-proprjetà Ħadulu l-proprjetà ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor ...taw kumpens lil ħaddieħor €1.00 Ritratt: Omar Xuereb NEWSPAPER POST Nr 483 • 17 ta' Jannar 2016 www.illum.com.mt T E A T R U M A N O E L M A L T A T E A T R U M A N O E L 2016 www.vallettabaroquefestival.com.mt www.teatrumanoel.com.mt 16 th to 30 th January 2016 Valletta, Malta's Baroque Capital City and a UNESCO World Heritage Site, hosts the fourth edition of this unique baroque music festival in its Teatru Manoel, baroque churches and palaces. 1105. Teatru - Baroque Festival 2016 - 10x24.5 Advert.indd 1 15/12/2015 12:51 'Persważ u naħlef li Michael Falzon mhux bnidem korrott' X'qed jgħidu n-nies dwar Angelik? Ara l-intervista fuq paġni 10 u 11 Ara paġni 5-7 fit-trasport pubbliku minn Albert Gauci Cunningham MALLI saret taf li missierha, Martin Cachia, kien il-vittma tal- isplużjoni f 'karozza fi Triq il-Latmija f 'Marsaskala, bintu Faye irringrazzjatu talli salvalha ħajjitha. Fuq il-paġna ta' Facebook tagħha Faye kitbet, "inħobbok ħafna Pa! Ilbieraħ kellimtni u għidtli li mhux se tgħaddi għalija u b'hekk salvajtli ħajti għax suppost kont ħdejk. Inti dejjem tibqa' l-eroj tiegħi." Dan il-kliem ta' bint muġgħuha sew ftit siegħat wara li Martin Cachia miet fuq il-post hekk kif bomba li kellu fil-karozza splodiet, bil-karozza taqbad in-nar, tibqa ssuq għal 100 metru u titkisser ġo ħajt. Kien wara sigħat li seħħ il-każ li l-vittma seta' jkun identifikat bħala Martin Cachia, sajjied li kontrih kellu akkużi relatati mal-kuntrabandu tad-droga u tas-sigaretti. Tkompli f 'paġna 3 minn Albert Gauci Cunningham MALLI saret taf li missierha, Martin Cachia, kien il-vittma tal- isplużjoni f 'karozza fi Triq il-Latmija f 'Marsaskala, bintu Faye irringrazzjatu talli salvalha ħajjitha. Fuq il-paġna ta' Facebook Salvajtli ħajti... int l-eroj tiegħi Ara paġni 19 u 36 Pandemonju Frar: Iż-żiff a ta' qabel il-Maltemp Frar, l-ILLUM bdietu bl-elezzjoni ta' Konrad Mizzi għal Deputat Mexxej tal-Partit Laburista. Mal-ILLUM, Manwel Cuschieri qal li Konrad kien se jwassal għal rebħa akbar u Peppi Azzopardi qal li l-akbar żvantaġġ ta' Konrad kienet il-kwistjoni tal-paga ta' martu. Iżda kien hemm bil-wisq aktar x'jinkwieta lil Konrad, l-elezzjoni u l-ħatra tiegħu bħala Deputat Mexxej tal-PL kienet iż-żiffa qabel il-maltempata. Fi Frar ukoll, l-ILLUM żvelat kif f 'Malta hawn 800 mara li jaħdmu bħala escorts, li l-pjan tal-PL kien għal elezzjoni lejn l-aħħar tal-2017, xi ħaġa li ġimagħtejn ilu biss li l-Prim Ministru donnu nnega meta semma l-2018, żvelat li Malta se tonfoq €50 miljun inqas għall-Presidenza mill-Lussemburgu u ħarġet, kif jgħidu bl-Ingliż all out kontra d-dokument tal- Knisja rigward it-terapija ta' konverżjoni. Marzu: Panama tasal Malta Tibda l-maltempata 'Panama' u magħha jibdew it-trikki trakki. L-ILLUM titkellem mal-Laburisti u tistaqqsi jekk Konrad Mizzi għandux jirreżenja. Tiżvela li l-każ Panama qajjem biżżejjed rabja li kien se jwelled partit ġdid. Tkun l-ILLUM li tagħmel l-ewwel intervista lil Salvu Mallia. Fiha jiddikjara li Muscat daħaq bin-nies u li se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss. L-ILLUM tiżvela l-pjani tal-PN biex Simon Busuttil jikkontesta l-elezzjoni fuq it-13-il Distrett, tanalizza x-xenarju politiku b'partit ġdid u titkellem ma' Yann Spiteri u l-familja tiegħu, mimlija kuraġġ u determinazzjoni, li qed jiffaċċjaw it- tagħbija tal-mard. NEWSPAPER POST Nr 491 • 13 ta' Marzu 2016 www.illum.com.mt Intervista ma' Trustin Farrugia Cann Ara paġni 34 u 35 €1.00 Busuttil mistenni jikkontesta fuq Għawdex biex jerġa' jagħti maġġoranza lill-PN minn Albert Gauci Cunningham LILLUM hija nfurmata li waqt laqgħa li saret fil-Każin tal-PN f 'Ta' Sannat għall-kunsilliera, membri tal-Kumitati Sezzjonali u l-kandidati kollha tal-PN, kien espress it-tħassib li f 'Għawdex, il-PN għadu "mwaħħal" u ma jidhirx li qed jagħmel avvanz elettorali, bħal f 'Malta. Minħabba dan, il-partit mistenni jintensifika, bil-qawwa kollha, l-preżenza tiegħu f 'Għawdex filwaqt li qed tkun ikkunsidrata b'serjetà li għall-elezzjoni li ġejja, wieħed mill-kandidati tal-PN fuq Għawdex ikun il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Huwa mifhum li fost in- Nazzjonalisti f 'Għawdex, bħalissa teżisti biża' li dan id-distrett jista' jerġa' jiddetermina r-riżultat elettorali f 'każ li dan ikun wieħed viċin. Fil-laqgħa, dawk preżenti kienu infurmati kif tmiem il-ġimgħa li ġej, Simon Bususttil se jkun qed iqattgħu f 'Għawdex, idur man-nies u ma' eksvotanti jew votanti potenzjali tal-PN. Huma kienu infurmati wkoll li l-partit ma jixtieqx li Busuttil ikun akkumpanjat minn kandidati tal-PN fuq dan id-distrett. Dawk li tkellmu mal-ILLUM spjegaw kif il-PN f 'Għawdex huwa mifni b'piki bejn dawk li jappoġġjaw lil Chris Said u dawk li kienu jappoġġjaw lil Giovanna Debono. Jidher li din il-pika niżlet f 'kull livell tal-partit f 'dan id-distrett, saħansitra f 'ċerti Kunsilli Lokali. Is-sorsi ta' din il-gazzetta qalu li l-PN qed jittama li b'kandidatura fuq Għawdex, Busuttil ikun jista' jimmobilizza lill-attivisti tiegħu u jerġa' jikseb il-maġġoranza li tilef fl-2013. Tkompli f 'paġna 5 Tkompli f 'paġna 8 Simon irid il-vot tal-Għawdxin Id-dettalji dwar il-kumpaniji ta' Mizzi u Schembri aktarx ġew minn barra UFFIĊJAL għoli mill- Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta qal lill-gazzetta ILLUM li l-'leakages' dwar il- kumpaniji tal-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi u l-kap tal-istaff ta' Muscat, Keith Schembri ġew minn barra l-pajjiż. Fil-fatt, huwa qal ukoll li l-probabbiltà hija li l-informazzjoni ħarġet minn xi leak jew hacking tas-sit tal-kumpanija finanzjarja Mossack Fonseca. Wara, jidher li din l-informazzjoni ngħatat lill-blogger Daphne Caruana Galizia li ħarġitha ftit qabel ma Mizzi kien elett Deputat Mexxej tal-Partit Laburista. Minkejja t-tisbita li dan il-każ ta lill-Gvern, sorsi fi ħdan il-PN li tkellmu mal- ILLUM spjegaw kif kieku l-informazzjoni ġiet f 'idejn il-Partit Nazzjonalista qabel, dan kien iħalli l-istorja għal ftit qabel l-elezzjoni ġenerali li jmiss bil-għan li l-ħsara elettorali tkun waħda aktar definittiva u b'saħħitha. Il-'Panama' tista' twelled partit ġdid minn Albert Gauci Cunningham ILKAŻ tal-Panama mhux biss qajjem furur u għolla t-temperatura politika, imma heżżeż il-klassi politika biżżejjed biex qed iqajjem kurrenti b'saħħithom favur il-ħolqien ta' partit ġdid, li jista' jkun jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. F'ġimgħa waħda biss, diġà tkellmu fuq din il- linja ta' ħsieb id-deputata indipendenti Marlene Farrugia, l-ekschairman tal-AD Michael Briguglio, Franco Debono u llum, f 'intervista li qed tidher f 'paġni 10 u 11, jitkellem ukoll Salvu Mallia. Mallia, preżentatur popolari u opinjonista voċiferu fuq diversi programmi televiżivi, jgħid li beħsiebu jikkontesta l-elezzjoni li ġejja fuq l-ewwel u t-tnax-il distrett u jagħti indikazzjoni ċara li se jkun qed jaħdem biex fil-pajjiż tinħoloq forza politika ġdida lil hinn mill-PN u l-PL. Mill-ekonomija għall-governanza L-ewwel tliet snin ta' Gvern Laburista Ara l-analiżi f 'paġni 6 u 7 Tkompli f 'paġna 8 NEWSPAPER POST Nazzjonalisti f 'Għawdex, bħalissa teżisti biża' li dan id-distrett jista' jerġa' jiddetermina r-riżultat jerġa' jiddetermina r-riżultat elettorali f 'każ li dan ikun wieħed viċin. Fil-laqgħa, dawk preżenti kienu infurmati kif tmiem il-ġimgħa li ġej, Simon Bususttil se jkun qed iqattgħu f 'Għawdex, idur man-nies u ma' eksvotanti jew votanti potenzjali tal-PN. Huma kienu infurmati wkoll li l-partit ma jixtieqx li Busuttil ikun akkumpanjat minn kandidati tal-PN mifni b'piki bejn dawk li jappoġġjaw mifni b'piki bejn dawk li jappoġġjaw lil Chris Said u dawk li kienu lil Chris Said u dawk li kienu jappoġġjaw lil Giovanna Debono. jappoġġjaw lil Giovanna Debono. Jidher li din il-pika niżlet f 'kull livell Jidher li din il-pika niżlet f 'kull livell Jidher li din il-pika niżlet f 'kull livell tal-partit f 'dan id-distrett, saħansitra tal-partit f 'dan id-distrett, saħansitra f 'ċerti Kunsilli Lokali. f 'ċerti Kunsilli Lokali. Is-sorsi ta' din il-gazzetta qalu li Is-sorsi ta' din il-gazzetta qalu li l-PN qed jittama li b'kandidatura l-PN qed jittama li b'kandidatura fuq Għawdex, Busuttil ikun jista' fuq Għawdex, Busuttil ikun jista' jimmobilizza lill-attivisti tiegħu u jimmobilizza lill-attivisti tiegħu u jerġa' jikseb il-maġġoranza li tilef jerġa' jikseb il-maġġoranza li tilef fl-2013. Tkompli f 'paġna 5 Tkompli f 'paġna 8 Il-'Panama' tista' twelled partit ġdid Farrugia, l-ekschairman tal-AD Michael Briguglio, Franco Debono u llum, f 'intervista li qed tidher f 'paġni 10 u 11, jitkellem ukoll Salvu Mallia. Mallia, preżentatur popolari u opinjonista voċiferu fuq diversi programmi televiżivi, jgħid li beħsiebu jikkontesta l-elezzjoni li ġejja fuq l-ewwel u t-tnax-il distrett u jagħti indikazzjoni ċara li se jkun qed jaħdem biex fil-pajjiż tinħoloq forza politika ġdida lil hinn mill-PN u l-PL. ll-ekonomija għall-governanza L-ewwel tliet snin ta' Gvern Laburista Ara l-analiżi f 'paġni 6 u 7 Ara l-analiżi f 'paġni 6 u 7 NEWSPAPER POST Nr 493 • 27 ta' Marzu 2016 www.illum.com.mt €1.00 Qlibna siegħa 'l quddiem Grazzi Ma minn Veronica Lynn Mizzi "GRAZZI ma ta' kulma għamilt miegħi," qal Yann Spiteri emozzjonat. "Grazzi talli għamiltli kuraġġ u ma qtajtx qalbek." Dawn kienu l-kliem li Yann Spiteri kellu għal ommu wara li bħala familja għaddew minn esperjenza mill- aktar kiefra ta' mard u tbatija. Kliem li ħalla lil kull min kien hemm fil-kamra bla kliem. Minkejja dan kollu iżda, l-ispirtu pożittiv, l-ottimiżmu u s-sens ta' determinazzjoni tagħhom huma xi ħaġa tal-għaġeb, u ta' min jammira. F'April li għadda, Yann, ta' 11-il sena ħass uġigħ kbir f 'rasu, u wara bosta testijiet irriżulta li kellu tumur f 'rasu, li kien jeħtieġ diversi operazzjonijiet hawn Malta, u wara fl-Ingilterra u l-Ġermanja għall-kura speċjalizzata. Għalkemm ommu Caroline, tħoss li binha għadu ma ħariġx mit-trawma kompletament, u minkejja din il-burraxka, meta ltaqgħet ma' din il-familja, il-gazzetta ILLUM rat nies li bi tbissima u kuraġġ qed ifittxu l-element pożittiv f 'dak kollu li għaddew minnu. Illum il-ġurnata, Yann jgħid kif sar japprezza l-iktar affarijiet komuni li qabel ma kienx jagħti kashom. "Jien napprezza li nista' nqum u nista' noħroġ barra, u mmur l-iskola. Kulħadd jgħid uff l-iskola, imma meta ma tkunx tista' tmur, iktar tkun tkun taf x'qed titlef tattendi. Jien issa napprezza li nista' mmur l-iskola u li nista' noħroġ." Tkompli f 'paġni 4-5 L-attakki fi Brussell Ara intervista f 'paġni 10 u 11. Ara wkoll paġni 16, 17,19 u 36 L-istorja ta' Yann...storja ta' kuraġġ u determinazzjoni Qbil bejn Malta u l-Alġerija f 'April li ġej F'APRIL li ġej mistenni jkun iffirmat memorandum of understaning fil-qasam tat-turiżmu bejn Malta u l-Alġerija, bħala parti mill-isforzi bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. F'laqgħa li l-Ministru għall- Ippjanar Nazzjonali u Turiżmu Alġerin Amar Ghoul kellu mal-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis, ġew diskussi diversi temi fosthom it- taħriġ, l-iżvilupp u l-investiment, l-immodernizzar tal-lukandi, riklamar kif ukoll aktar l-ivjaġġar bl-ajru u bil-baħar bejn iż-żewġ pajjiżi. Apparti minn dan il-qbil, iż- żewġ pajjiżi qablu li jsir kungress internazzjonali fl-Algerija dwar is-sigurtà, l-istabbilità u t-turiżmu li mistenni jsir fl-aħħar ta' Settembru li ġej. Intervista ma' Matthew Asciak Ara paġni 34 u 35 €1.00 NEWSPAPER POST Nr 488 • 21 ta' Frar 2016 www.illum.com.mt Matthew Calleja Cremona intervistat Ara paġni 34 u 35 'Pastażata' minn Albert Gauci Cunningham ILPOŻIZZJONI li ħadet il-Knisja Kattolika dwar it-terapija ta' konverżjoni u li kienet ippublikata ilbieraħ permezz ta' position paper, hija "mibnija fuq il- premessa li t-terapija ta' konverżjoni tista' taħdem u li persuna tista' verament issir gay jew straight wara sessjonijiet għand psikologu. Agħar minn hekk, il-position paper lanqas biss tħares jew tipprova tħares lejn ir-riperkussjonijiet li batew nies bħali li għaddejna minn din it-trawma kerha. Diżappuntat bil-kbir u mweġġa' mill-ġdid." Hekk sostna mal-ILLUM persuna li ftit snin ilu kellu jgħaddi mill-esperjenza "kerha" li jattendi sessjonijiet għand psikologu f 'pajjiżna biex "ibiddel" is-sesswalità tiegħu. "Pastażata," qalilna dan l-istess persuna meta ddeskriva l-fatt li fir-rapport, il-Knisja Kattolika, "qed tagħmel il-punt tagħha kontra l-abbozz billi żżeffen fin-nofs it-terapija lill- pedofeli. Il-pedofelija u l-omosesswalità qatt m'għandhom jitpoġġew fuq l-istess livell u sa fejn naf jien, din il-liġi bl-ebda mod mhu qed twaqqaf terapija lill-pedofeli." Il-persuna li kellmitna, bil-kundizzjoni ta' anonimità, l-aktar minħabba l-uġigħ emozzjonali li l-proċess ta' terapija ta' konverżjoni ġab miegħu qalilna rrabjat, li "li tuża l-pedofelija biex b'mod, anke jekk sottili, tiġġieled abbozz ta' liġi li qed jagħmel kriminali dak li tant weġġa' nies, huwa inkredibbli. Pastażata ta' vera." Fil-fatt, id-dokument iwissi li jekk l-abbozz isir liġi, ma jkunx possibbli li jkunu assistiti pedofeli, anke jekk fl-istess opinjoni l-Knisja tfakkar li l-abbozz jitratta, "r-ripress jew eliminazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali ta' persuna, l-identità tal-ġeneru jew tal-espressjoni tal-ġeneru." Fl-abbozz ippreżentat mill-Gvern, il-pedofeli ma jissemmew imkien. Rapport tal-Knisja jgħid li l-omosesswalità tista' tkun kundizzjoni li teħtieġ trattament Tkompli f 'paġna 4 'Il-Festival seta' ma sar xejn' L-ilmenti tal-Laburisti, x'inhuma? Ara intervista ma' John Bundy f 'paġni 10-11 Ara paġni 6 u 7

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 24 December 2016