Illum previous editions

illum 15 January 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/773565

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 35

Il-Ħadd 15 ta' Jannar 2017 | illum Opinjoni 17 L -ekonomija rrankata u r-rata tal-qgħad baxxa. Iżda x'jiswew jekk il-fiduċja tal-poplu fil-politika u l-politiċi qed titnawwar b'azzjonijiet irresponsabbli minn dawk l-aktar li jridu jindukraw l-onestà, il- ġustizzja u l-imparzjalità? Minn Ministri sa Segretarji Parlamentari. Minn Chief of Staff sa Segretarji Privati. Is-susa aggressiva, li ħakmet l-għamara li kellha tkun pjuttost ġdida, mhix tkun trattata kif suppost. Meta nagħmel dan l-argument, uħud ikunu pronti jgħiduli: "Mela nsejtuh żmienkom?"Għalkemm ma naħtix għax għadni wiċċ ġdid għall-politika, ma nissuppervjax quddiem min jipprovokani b'dan il-ħsieb. Anzi nifhem u nħossni iktar determinata, biex flimkien mal-Kap u d-diriġenti tal- Partit Nazzjonalista, nerġa' nibni fiduċja ġdida fil- politika u fil-mod kif isiru l-affarijiet. Kif ta' spiss jargumenta Dr Simon Busuttil, m'għandix dubju li tgħallimna mill- iżbalji li għamilna. Għarafna li l-poplu jaf janalizza u jagħti r-risposta tiegħu meta jeżerċita d-dritt tal- vot. Ma qagħadx lura milli jikkastigana wara li nqasnieh għal darba, darbtejn. M'għandix dubju li qed jagħraf li dħalna f 'qoxritna, fittixna fina nfusna, għarafna fejn żbaljajna u lesti nerġgħu lura biex niggvernaw ħalli nkunu l-Gvern tan-negozji, il-ħaddiema li jaqilgħuha u jikluha, tal-mara tad-dar u l-istudenti. Fl-aħħar xhur kelli l-opportunità li niltaqa' ma' ħafna Għawdxin fi djarhom. Niltaqa' ma' familji fejn għall-ewwel jistħu jgħiduli li f 'Marzu tal-2013 waqgħu għan-nasba tal-Partit Laburista. Iżda mbagħad jammettu li baqgħu jittewbu. Nispjegalhom li dal-Gvern qata' saqajn il-Ministeru t'Għawdex biex ħafna mir-responsabbiltajiet li jikkonċernaw direttament lill-Għawdxin spiċċaw jintilfu f 'burokrazija żejda f 'ministeri u dipartimenti f 'Malta. Tliet snin u nofs wara li ġiet eletta amministrazzjoni ġdida, Għawdex għadu jibki għal investiment li jattira niċeċ ekonomiċi ġodda li jistgħu jegħlbu l-insularità doppja li tħalliet takkumula matul is-snin. Jeħtieġ investiment li jattira tipi differenti ta' niċeċ turistiċi, inkluż turiżmu gastronomiku biex ikun t'għajnuna għar- raħħala u bdiewa li jridu jibqgħu kompetittivi fis- settur agrikolu. Jeħtieġ li l-imprendituri Għawdxin li huma involuti f 'setturi tradizzjonali jingħataw l-għajnuna meħtieġa, inkluż għarfien ta' kif jistgħu japplikaw għall-fondi Ewropej, biex iżommu lilhom infushom aġġornati u jadattaw maż-żminijiet. Għadna nesperjenzaw żgħażagħ Għawdxin li jħallu gżiritna għax ma jħossux li għandhom futur. Il-politika tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern Malti trid timpenja ruħha biex gżejjer bħal Għawdex jingħataw għodod neċessarji ħalli jinvestu fl-infrastrutturi tagħhom u jsostnu l-karattru uniku tagħhom. Lejn 2017 b'sehem ikbar tal-mara Insellem lil ħafna nisa li jagħżlu li jibqgħu d-dar u jikkontribwixxu għall- iżvilupp tal-familja. Il-ħidma tagħhom jeħtieġ li tkun rikonoxxuta iżjed. Insellem ukoll lil dawk li huma attivi b'xi mod jew ieħor fil-komunità, f 'impjieg jew ieħor. Fl-2017, bil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ospitata f 'pajjiżna, għandna naħtfu l-opportunità biex nimbuttaw miżuri li jittrattaw sitwazzjonijiet fejn il-mara jkollha d-drittijiet imħarsa, kemm biex tipparteċipa fil-politika, biex teduka ruħha, ikollha impjieg u dħul xieraq, u biex tgħix f 'soċjetà mingħajr vjolenza u diskriminazzjoni. Sar ħafna iżda t-triq 'il quddiem għadha twila. Nawguralek sena mill- aqwa. Maria Portelli hija Kandidata tal-Partit Nazzjonalista fuq it-13-il Distrett MARIA PORTELLI Susa aggressiva mhix tkun trattata kif suppost Tliet snin u nofs wara li ġiet eletta amministrazzjoni ġdida, Għawdex għadu jibki għal investiment li jattira niċeċ ekonomiċi ġodda Tinħtieġ għajnuna lir-raħħala u bdiewa Għawdxin biex jibqgħu kompetittivi fis-settur agrikolu The Flying Carpet Importers of hand-knotted Oriental carpets THE FLYING CARPET - OLD RAILWAY TRACK, ATTARD Mon - Tues, Thurs - Sat 10am – 12pm • Wednesday morning closed Mon - Fri – 4.30pm - 7pm Importers of: Various hand knotted carpets and Kilims, Non Slip Underlay, Dry and Liquid shampoo. Mobile No. 7953 7664

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 15 January 2017