Illum previous editions

Illum 4th June 17

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/832506

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

illum | Il-Ħadd 04 ta' Ġunju 2017 18 L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Ix-xahar ta' Ġunju għal Aquarius ser ikun iffser bidu ta' ideat ġodda. Ideat li jaf ikunu fundamentali f 'dak li hemm ippreparat għalik sabiex int tkompli fi tkabbir ta' dak li hemm madwarek. Tibżax sabiex tiżviluppa dawn l-ideat anzi agħraf sabiex tara li twettaqhom hekk li dan il-bidu tax- xahar ġdid ser ikun prospettiva pożittiva għalik sabiex ukoll tagħmel twettiq madwarek. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tliet. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta- Ġimgħa. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Gemini. Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali. Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Ix-xahar ta' Ġunju għal Pisces ser ikun iffser tisħiħ aktar profond f 'dak li int għandek madwarek u dan barra li se jitkompla jikber imma l-importanti li t-tkabbir li hemm ġej ikun kollu dovut għal dak li int ġewwa fik qiegħed taspira u xejn aktar minn hekk. Dan il-bidu tax-xahar ġdid ser tħossok aktar motivat f 'dak li forsi f 'dawn il-ġimgħat waqajt xi ftit lura. Għalhekk dan jista' jkun ix-xahar tiegħek. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas- Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Tnejn. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Gemini. Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom. Aries mill-21 ta' Marzu sal-20 ta' April Ix-xahar ta' Ġunju għal Aries iffiser ħafna enerġija favur tiegħek minn kwalunkwe anglu. Barra li taħbat ma' bidu ta' xahar ġdid kollox ma' kollox dan ifisser li int għandek perjodu ferm interessanti u fejn int vera se tagħraf dan kollu li int vera trid u tixtieq dan verament jista' jiġi lejk. Agħraf biss lilek innifsek u mhux dak li ħaddieħor jista' jinfluwenzak, għax jekk int tagħmel tkun qed tħarbat dak li hemm pożittiv għalik. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Saggitarius. Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu. Taurus mill-21 ta' April sal-20 ta' Mejju Ix-xahar ta' Ġunju għal Taurus ser ikun iffiser ftit ta' tibdil mill-iskeda li int għandek ifformulta madwarek. Dan ser ikun sabiex int tagħraf ittejjeb aktar l-iskeda kollha mhux biss dik ta' kif tippjana jew tqassam il-karriera tiegħek imma wkoll kif għandek twaqqa' l-imħabba ta' madwarek. Trid tibda taħseb sabiex issib ħin relass għalik hekk dan ix-xahar jibda jagħtik grinta friska lejn tqassim ta' ħajja aħjar. Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas- Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Capricorn. Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom. Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Ix-xahar ta' Ġunju għal Gemini huwa x-xahar bażiku, ix-xahar tiegħek u dan għalik ser ikun iffiser li se tibda tara iżejd id-dawl ta' dak li int tant trid tagħraf aktar il-ħiliet tiegħek. Bil-mod dan it- tibdil ser ikun ukoll dak is-sinjal li int tant ilek tistenna għalkemm mhux ser ikun sinjal komplut imma se tibda tagħraf fejn qiegħda twassalek it- triq li qbadt hekk li bil-mod se tersaq lejn dawk il- bidliet utli għalik agħraf aħtaf dan il-perjodu. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: blu, isfar u oranġjo. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tnejn. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Aquarius. Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom. Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Ix-xahar ta' Ġunju għalik ser ikun ifisser bidu ta' ħolma li int ilek tant tistenna. Ilek tant sabiex twettaq dak li dejjem xtaqt. Fl-aħħar mill- aħħar dan se tarah reali. Se tara dak li dejjem ħsibt kien xi ftit iebes issa fl-aħħar wasal dak il-mument fejn int tibda taħsad minn dak li int żrajt b'hekk dan il-bidu ta' xahar ġdid għalik ser ikun ukoll ta' aspirazzjoni u nifs f 'dak li int dejjem ħsibt. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Pisces. Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat 22 ta' Awwissu Ix-xahar ta' Ġunju għal Leo ser ikun ifisder bidu ta' attività kompletament miftuħa fuq skala differenti minn dak li kont attawalment qed twettaq. Però issa din l-attività trid tkun int biex ikollok aktar tħejjija tajba u pożittiva rigward il-pjan li int tkun trid twettaq. Aktar ma ttejjeb il-ħsieb dwar il-pjanijiet tiegħek aktar issaħħaħ l-attività li tkun trid hekk li dan ikun dak ix-xahar li jibdilek it-twettiq ta' prosperità. Kuluri favoriti ma' Leo huma aħmar, oranġjo u lewn id-deheb. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas- Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tnejn. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Aries. Leo huma magħrufin kemm huma umli. Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Ix-xahar ta' Ġunju għal Virgo se joffri l-impatt tiegħu għal dawn il-ġranet li ġejjin dwar kif int se tikkonfronta minn jipprova bħal qisu jgħaddik minn għajn il-labra. Issa int trid toqgħod ferm attenta għax dak li se tħoss ġewwa fik mhux ħa jkun dak li tħoss normalment u taf tkun xi ftit aktar agressiva meta tiġi ffaċċjata b'xi forma ta' reżistenza. Ftakar biss li int trid tkun aktar int sabiex tikkontrolla dak tal-madwar. Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tnejn. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Aries. Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont. Libra mit-23 ta' Settembru sat-23 ta' Ottubru Ix-xahar ta' Ġunju għal Libra ser iħalli l-impatt tiegħu bil-mod ta' kif se tibda taħseb dwar ċertu deċiżjonijiet li fil-passat kont tkun trid xi forma tat-tieni opinjoni. Għalkemm fl-aħħar tkun int li tasal tagħmel deċiżjoni. Però issa għal dawn il- ġimgħat li ġejjin din is-sitwazzjoni mhix sejra tibqa' aktar fik. Ftakar biss li f 'dan il-mument int trid tkun aktar int sabiex iżżomm jekk jista' jkun dan il-pass għal ġid ta' madwarek. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas- Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Aquarius. Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Scorpio mill-24 ta' Ottubru sat-22 ta' Novembru Ix-xahar ta' Ġunju għal Scorpio ser jurik kif int għandek tieħu deċiżjoni tajba għal dak li riesaq lejk fiż-żmien qarib. B'din id-deċiżjoni se tkun taf li għandek ikollok impatt differenti fil-format tal-ħajja li llum għandek u kif qed tagħmilha. Ftakar biss li f 'dan il mument kulma tagħmel irid ikun fit-tajjeb ghalik. Għalhekk trid tkun aktar int sabiex tagħraf terfa' u tkun ta' responsabbiltà ta' dak li hemm riesaq lejk. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tnejn. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Pisces. Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom. Sagittarius mit-23 ta' Novembru sat-22 ta' Diċembru Ix-xahar ta' Ġunju għal Sagittarius ser ikun bidu sabiex int tibda tippjana jew tħejji lilek nnifsek aktar. Issa trid iżżomm il-pass li għalkemm ser ikun hemm dan il-ħsieb madwarek ma tinħoloqx inċertezza . Int trid iżżomm mal-ħsieb li kellek ftit qabel ma bdejt tħoss dan. Ftakar li dan jaf ikun biss perjodu. Għalhekk trid tkun aktar int sabiex it-triq ta' dan il-perjodu tkattar il-madwar fi pjannar u tħejijiet aħjar. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: blu, roża u isfar. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Aries. Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom. Capricorn mit-23 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Ix-xahar ta' Ġunju għal Capricorn ser ikun kif int trid tkattar aktar l-impatt tiegħek fil-mod ta' kif se żżomm dak li irnexxielek takkwista. Għalkemm ser ikun hemm xi ftit mumenti ta' tfixkil però int mill-esperjenzi passati tiegħek tagħraf iżżomm soda u dak li hemm madwarek iżżommu anzi tagħraf aktar dan. Għalhekk int trid tkun aktar int sabiex l-ebda effett ta' tentazzjoni ma jfixkel dak is-sabiħ li ġej għalik Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas- Sibt. L-aktar jum negattiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tnejn. L-istilla li għalik se tkun ta' ispirazzjoni ġejja minn Taurus. Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom. L-Oroskopju Il-kristalli kemm huma ta' importanza għall- bżonniiet tal-ħajja tagħna. Il-kristalli li jiġu f 'bosta għamliet u qisien differenti fihom infushom joffru dak kollu li tkun tixtieq fil-ħajja personali tiegħek. Importanti li tagħraf timxi skont il-ħtieġa u t-twemmin f 'dik il-kristalla li int tkun għażilt skont il-bżonn partikolari tiegħek. Fil-ġimgħat li ġejjin se nibda nwassal informazzjoni dwar il-kristalli l-aktar utli. Eżempju nsibu kristalli sabiex jagħtuk motivazzjoni fil-karriera, oħrajn li jkunu kapaċi jagħtu fejqan fil-parti tal-ġisem li jkollok bżonn. Hemm kristalli li jgħinu l-imħabba titkattar u tant kristalli oħran. Mill- ġimgħa d-dieħla ser inkun qed inwasslilkom iktar tag ħrif. Tajjeb inħabbar li dawk kollha li jixtiequ jiskopru aktar war l-użu tal-kristalli, il-Ħadd 25 ta' Ġunu bejn id-9:00am u 12:00pm ser inkun qed nagħmel l-ewwel klassi ġewwa Marsascala. Dakinhar se tingħata informazzjoni dettaljata u vasta dwar min jixtieq iktar tagħrif dwar il-kristalli. Għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 99013600. Il-klassi hi biss għal 9 persuni. Offerta għalikom il-qarrejja : Skont ta' 30% fuq min jordna Kristalla permezz ta' din il- paġna Delivery għal kullimkien b'xejn u xahar b'xejn il- Gazzetta ILLUM. Din l-offerta valida biss għal din il-ġimgħa PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit- Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' iżur il-websajt www.pauljon13.com Nigwidak għal ħajja aħjar. Namaste...... Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon Il-verżjoni l-ġdida tal-ewwel ktieb tinsab għall-bejgħ. Għalikom il- qarrejja ta' din il-paġna meta tippreżentaw dan l-artiklu għandkom skont ta' 25%. Għal aktar informazzjoni ċempel jew ibgħat sms lili fuq 99013600 jew 79495804. Free delivery għal kullimkien. Namaste

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - Illum 4th June 17