Illum previous editions

illum 31 December 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/920429

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 35

Il-Ħadd 31 ta' Diċembru 2017 | illum 23 L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar L-aħħar żodijaku għal din is-sena se tpoġġik f 'pożizzjoni mhux komda sabiex int timxi b'dik ir-rankatura li suppost miexi biha fil-ħajja ta' madwarek. Madankollu żomm lilek innifsek iffokat ftit aktar mis-soltu sabiex minħabba din il- pożizzjoni ma tikkommettix ċertu żbalji li forsi jistgħu jkunu ta' xi konsegwenzi. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Leo Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu L-aħħar żodijaku għal din is-sena se jġiegħlek tħossok nervuż aktar mis-soltu. Issa minħabba hekk, int trid tagħraf aktar tikkontrolla kemm lilek innifsek u anke s-sitwazzjonijiet li jistgħu jiżviluppaw madwarek u kaġun tagħhom int titlef f t i t il-kontroll meta jiżviluppaw opportunitajiet li fihom trid tagħraf tkun kawt. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Virgo Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April L-aħħar żodijaku għal din is-sena ser ikollu effett li fih trid tkun iebes u forsi jagħmlek xi ftit aktar nervuż mis-soltu. Għalhekk issa li int taf dan kollu suppost għandek tagħraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u kemm dak li għaddej madwarek sabiex tieħu dak li jinqala' madwarek tieħdu b'aktar kalma u trankwillità. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Libra Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju L-aħħar żodijaku għal din is-sena se jagħmlek xi ftit aktar bla paċenzja u tibda tħossok li trid l-affarijiet ta' madwarek jimxu fuq pass aktar mgħaġġel. Issa an jaf ikun tajjeb sabiex int timxi aktar b'saħħtek f 'dak li ġej però trid tagħraf tikkontrolla biss il-paċenzja għax kultant fil-ħajja jaf ma tkunx qed tikkontrollaha. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Scorpio Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju L-aħħar żodijaku għal din is-sena se jagħmlek xi ftit agressiv fl-ambizzjonijiet kemm tiegħek u kemm f 'ta' madwarek. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minħabba dak li ġej. Tf tkun agressiv tant li turi aktar abbiltà qawwija f 'dak li int trid tesprimi u twassal. Żomm il-kontroll madwarek. Awguri għas-sena l-ġdida Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju L-aħħar żodijaku għal din isena se jgħinek tikkontrolla aktar lilek innfisek. Jekk is-soltu kont tkun ikkontrollat minn ċertu aspetti tal- ħajja tiegħek dan issa sejjer isib oppożizzjoni u dan jekk għandek relazzjoni ta' mħabba trid tagħraf aktar kif taġixxi għax dan se juri ħafna differenza fik. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Capricorn Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu L-aħħar żodijaku għal din is-sena se jippermettilek li tqawwi l-abbiltà u tagħraf aktar il-kontroll ta' ħajtek kemm personali u anke ta' madwarek. Dan huwa perjodu li jista' jkun fih terġa' tirbaħ dak li forsi tlift jew ħadulek mill-karattru tiegħek. Għalhekk aħtaf dan il-perjodu. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: aħmar, oranġjo u lewn id- deheb L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Aquarius Leo huma magħrufin kemm huma nies umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru L-aħħar żodijaku għal din is-sena se jkun ftit aktar mexxej mis-soltu għalik. Fejn is-soltu ddum biex tieħu xi pass dan issa tul dan il-perjodu se tinduna li se tkun qed tħaffef il-proċess u dan ifisser li issa trid tagħraf tiżen aktar dak li int tkun se tagħmel. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Pisces Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru L-aħħar żodijaku għal din is-sena ser iwassal għal żbilanċ li ma tantx huwa tajjeb f 'dan il-perjodu. Għalkemm għalik dan l-iżbilanċ mintix se tinduna bih għax se tkun iffokat fuq il-linja tax-xogħol u l-karriera, se tħoss li m'hemm xejn ħażin. Aqguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Aries Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru L-aħħar żodijaku għal din is-sena se jagħmlek xi ftit inċert dan minħabba inċertezza dwar it- tkomplija ta' dak li kien imfassal li se jitwettaq. Żomm lilek innifsek kawt u pprova bil-mod. Xorta twettaq dak li tixtieq. Ikkumbatti ma' dan il-perjodu li żgur kapaċi tagħmel dan. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Taurus Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru L-aħħar żodijaku għal din is-sena ser tkun iffokat dwar ir-relazzjoni tiegħek fl- imħabba li jekk ma tikkontrollax jaf ikun hemm il-problemi. Dan aktar meta tersaq lejk xi tentazzjoni li taf ma tkunx ikkontrollata. Din ovvjament se toħloq il-problemi. Agħraf ilqa'. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: blu, roża u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li toffrilek ħbiberija sinċiera ġejja minn Gemini Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar L-aħħar żodijaku għal din is-sena ser ikun mument opportun li għandek taħtaf biex tkabbar il-madwar kollu tiegħek f 'dak li int tixtieq. Dan jista' jitwetta għax l-enerġija pożittiva li bħalissa għandek madwarek tagħmlek possibbli tirċievi dak kollu li trid. Awguri għas-sena l-ġdida. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Cancer Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom L-Oroskopju għal tmiem is-sena 2017 add 31 ta' Diċembru 2017 | PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur il-websajt www.pauljon13.com Nigwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Rigal lill-qarrejja ta' din il-paġna Nawgura lill-qarrejja ta' din il-paġna s-sena 2018 mimlija b'dak kollu li tixtieq qalbkom u minn qalbi grazzi tas-sapport li tajtuni matul is- sena 2017. Namaste Skont fuq l-ewwel ktieb tiegħi fl imkien ma' xahar b'xejn il-gazzetta ILLUM u 10% skont fuq kull trattament tas-sbuħija mogħti minn Angels and Crystals Beauty Salon Marsascala Skont fuq l-ewwel ktieb tiegħi fl imkien ma' xahar b'xejn il-gazzetta u kemm f 'ta' madwarek. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minħabba dak li ġej. Tf tkun agressiv tant li turi aktar abbiltà qawwija f 'dak li int trid tesprimi u twassal. Żomm il-kontroll madwarek. Awguri għas-sena l-ġdida Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom u 10% skont fuq kull trattament tas-sbuħija mogħti minn Angels and Crystals Beauty Salon Imwassal lilkom minn PaulJon

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 31 December 2017