Illum previous editions

illum 31 December 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/920429

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

illum | Il-Ħadd 31 ta' Diċembru 2017 25 TV/Ċinema Illejla fuq it-TV TVM 05:30 TVAM News 06:30 Linji Lokali 07:00 Dwarna 08:00 Fil-Gnien ta' Melo 08:30 Madagascar 09:35 Maltarti 09:55 DOT EU 10:00 Valletta - Lwien ta' Belt 10:30 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 15:00 Hbieb u Ghedewwa - Catch Up 16:00 News 16:10 Hbieb u Ghedewwa - Catch Up 17:40 Paq Paq on Test 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Ninvestigaw X'Qed Nieklu 19:35 Laparelli Sa Piano 19:40 Pagna Minn Ktieb 20:00 News 20:50 Messaggi mill-Prim Ministru ta' Malta 21:00 Skjetti New Year's Eve Special 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Celebrazzjonijiet tal-ewwel tas-Sena mill-belt Val- letta 00:15 News TVM 2 06:00 Euronews 07:00 VAM News 08:00 Animal Diaries 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Qalb in-nies 10:15 Vatican Magazine 10:45 Xjenzarti 11:15 Mafkar 11:30 Cirkostanzi 14:00 L-irkant 14:30 Yonderland 15:15 Dark side over Gozo 16:45 Malta u lil hinn minnha 18:00 Madagascar 19:00 Valletta 19:30 Gadgets 20:00 Venere 20:25 News for the Hearing Impaired 20:30 Seba t'Ijiem 21:00 MCC Dance Showcase 23:00 Ninvestigaw x'Qed nieklu 00:00 News in English 00:05 Sports News 00:15 Celebrity Nights NET TV 07:00 Net News 08:00 Telebejgħ 08:45 Analiżi 09:30 Telebejgħ 09:45 Baker's Kitchen (repeat) 11:15 Qud- diesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 NET News 12:10 Santa Monika (repeat) 13:15 Is-Sena 2017 fil-Parlament Ewropew (repeat) 14:30 Telebejgħ 15:00 NET News 15:05 Telebejgħ 16:40 Wheelspin (repeat) 17:30 Flusek (repeat) 18:00 NET News 18:05 Fejn Għexna 18:40 SOS Pets 19:30 NET News 20:30 Viva Malta 21:30 Tom Jones and the best of soul ONE 06:30 ONE News 06:45 Hazzzard daily update 06:55 Pink Panther 07:25 Promozzjonijiet u Reklami 07:30 ONE News 07:45 Hinek Twiegeb 08:30 Paperscan 10:00 Esperti 10:30 Tabor 11:00 Aroma Kitchen 12:00 Telebejgh 12:25 Promozzjonijiet u Reklami 12:30 ONE News 12:35 In d House 13:35 ONE 16:35 Determinati 17:20 Hazzzard daily update 17:25 Amber: Out About 17:35 ONE 19:20 Promozzjonijiet u Reklami 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 minuta 20:40 L-Awgurju ta l-Ewwel tas-Sena 21:00 Fresh Funky 21:35 Lejliet l-Ewwel tas-sena mill-Belt Valle 23:35 ONE News 23:55 Trazmissjoni mal-lejl CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.It 07:59 Tg5 Mattina 08:47 Alla Ricerca Delle Galapagos 09:59 Baby Animals 11:00 Le Storie Di Melaverde 12:00 Mel- averde 13:00 Tg5 – Meteo.It 13:40 L'arca Di Noè 14:01 Quando Meno Te Lo Aspetti 14:55 Tgcom – Meteo.It 16:40 Domenica Rewind 18:45 The Wall 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 – Meteo.It 20:30 Discorso Del Presidente Della Repubblica 20:50 Wind Capodanno In Musica 00:09 Tg- com – Meteo.It 01:20 Tg5 Notte – Meteo.It 02:00 Striscia La Notizia - La Voce Dell'intraprendenza ITALIA 1 07:00 Dharma & Greg 07:20 Baby Looney Tunes 07:45 Sylvester E Tweety Mysteries 08:10 Bugs Bunny 08:26 Duffy Duck 08:35 Scooby-Doo Mystery Inc. 09:25 Dragon Ball Super 11:55 Mr Bean 12:25 Studio Aperto – Meteo. It 13:05 Sport Mediaset 13:45 I Simpson 14:36 Le 5 Leg- gende 15:33 Tgcom – Meteo.It 16:30 Willie Wonka E La Fabbrica Di Cioccolato 17:27 Tgcom – Meteo.It 18:30 Stu- dio Aperto – Meteo.It 19:00 Scuola Di Polizia 7: Missione A Mosca 19:57 Tgcom – Meteo.It 20:45 Fantozzi 21:42 Tgcom – Meteo.It 22:55 Il Secondo Tragico Fantozzi 23:52 Tgcom – Meteo.It 00:00 Invasion 00:57 Tgcom – Meteo.It 02:00 Studio Aperto - La Giornata RETE 4 06:23 Tg4 Night News 06:43 Media Shopping 06:58 Media Shopping 07:15 Festa Di Capodanno 07:46 Tgcom – Meteo.It 09:19 I Viaggi Del Cuore 10:00 S. Messa 10:50 I Viaggi Del Cuore 11:30 Tg4 – Meteo.It 12:02 Febbre Da Cavallo 12:57 Tgcom – Meteo.It 14:04 Donnavventura 15:00 I Diari Della Settima Porta 17:00 Zorro Alla Corte Di Spagna 17:38 Tgcom – Meteo.It 18:50 Anteprima Tg4 18:55 Tg4 – Meteo.It 19:35 Tempesta D'amore 21:15 Il Discorso Del Re 21:58 Tgcom – Meteo.It 23:50 Capodanno In Musica 01:00 Tg4 Night News 01:22 Media Shopping RAI UNO 06:00 A Sua Immagine 06:30 Unomattina In Famiglia 07:00 Tg1 09:40 Paesi Che Vai - Luoghi, Detti, Comuni 10:30 A Sua Immagine 10:55 Santa Messa 12:00 Recita Dell'angelus 12:20 Linea Verde 13:30 Tg1 14:00 Do- menica In 17:30 Tg1 - Che Tempo Fa 17:35 Da Da Da 18:45 Insoliti Ignoti 20:00 Tg1 20:30 Messaggio Di Fine Anno Di Sergio Mattarella 21:00 L'anno Che Verrà 00:05 Continua A Ballare 01:15 Tg1 Notte - Che Tempo Fa 01:50 Sottovoce RAI DUE 07:40 Trilli E Il Grande Salvataggio 08:50 Trilli E Il Segreto Delle Ali 10:00 Lilo & Stitch 11:20 Un Ciclone In Convento 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Meteo 2 13:35 Aladdin 15:05 Robin Hood 16:30 Tg2 Flash L.I.S. 16:35 Planes 18:00 Planes 2 19:15 Dumbo 20:30 Messaggio Di Fine Anno Di Sergio Mattarella 21:00 Tg2 – 20.30 21:20 The Aristocats 22:50 Uno Zoo In Fuga 00:40 Protestantesimo 01:10 Jus- tin Bieber's Believe RAI TRE 08:00 Sembra Ieri 08:40 Zorro 09:10 Le Avventure Di Pinocchio 11:10 Tgr Estovest 11:30 Tgr Regioneuropa 12:00 Tg3 - Meteo 3 12:15 Tgr Mediterraneo 12:45 Tg3 L.I.S. 12:50 Il Posto Giusto Collection 14:00 Tg Regione - Tg Regione Meteo 14:15 Tg3 14:30 Un Fantasma Per Amico 16:00 Kilimangiaro 18:55 Meteo 3 – Tg3 19:30 Tg Regione - Tg Regione Meteo 20:00 Blob 20:30 Messaggio Di Fine Anno Di Sergio Mattarella 21:00 All'inseguimento Della Pietra Verde 23:00 Tg3 - Meteo 3 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Jumanji: Welcome to the Jungle (3D) (12A) 10:25, 13:30, 16:05, 18:35, 21:10 Ferdinand (U) 10:15, 13:45, 16:05, 18:25 Murder on the Orient Express (12A) 20:50 The Man Who Invented Christmas (PG) 13:45, 18:25, 20:45 Star Wars: The Last Jedi (12A) 10:30, 14:00, 17:30, 20:40 The Star (U) 12:10, 14:10, 16:15 Daddy's Home 2 (12A) 10:00, 16:05, 18:20, 21:00 The Greatest Showman (PG) 10:25, 13:35, 15:55, 18:30, 20:55 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 A Bad Moms Christmas (15) 20:40 Better Watch Out (15) 14:15, 16:20, 18:25, 20:35 Daddy's Home 2 (12A) 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 Ferdinand (U) 11:30, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05 Jumanji: Welcome to the Jungle (12A) 11:00, 13:35, 16:10, 18:40, 21:15 Justice League (12A) 13:50, 18:40 Murder on the Orient Express (12A) 14:30, 18:00, 20:30 Paddington 2 (PG) 11:30, 14:00, 16:30, 18:45 Pitch Perfect 3 (12A) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Star Wars: The Last Jedi (2D) (12A) 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Star Wars: The Last Jedi (3D) (12A) 14:25, 17:35, 20:35 The Golden Calf (PG) 14:15, 16:25, 20:55 The Greatest Showman (PG) 11:20, 14:10, 16:30, 18:45, 21:10 The Man Who Invented Christmas (PG) 16:20, 21:10 The Star (U) 11:35, 14:15, 16:25, 18:30 Wonder (PG) 18:30, 21:00 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Ferdinand (U) 11:00, 13:40, 16:20, 18:40, 20:55 The Greatest Showman (12A) 10:45, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50 Star Wars: The Last Jedi (12A) 10:30, 14:00, 18:10, 21:15 Pitch Perfect 3 (12A) 10:55, 13:30, 16:05, 18:40, 21:15 The Star (U) 11:15, 14:00, 18:35 The Man Who Invented Christmas (PG) 16:15, 20:45 Paddington 2 (PG) 10:45, 13:35, 16:00 Daddy's Home 2 (12A) 18:40, 20:55 Films ċ-ċinema ILGRUPP ta' tfajliet li jkantaw 'a Cappella', 'the Bellas' qegħdin jirritornaw fit-tielet episodju, 'Pitch Perfect 3' ta' serje li, sorprizament, għamlet suċċess finanzjarju. Wara li fit-tieni puntata rebħu l-Kampjonat tad- dinja u spiċċaw mill-kulleġġ, l-opportunitajiet tax-xogħol għalihom, fix-xena tal- mużika, kienu ineżistenti minħabba kriżi nazzjonali. Iċ- ċans li jerġgħu juru rwieħhom wasal meta jingħaqdu flimkien biex imorru jkantaw barra l-pajjiż fuq vjaġġ tal-USO. Din id-darba din is-serje ddur fuq rotta oħra. Il-Bellas mhux f 'kant u żfin biss ikunu involuti, imma anki f 'sitwazzjonijiet ta' azzjoni fejn, bħas-soltu, Fat Amy [Wilson], l-imqarba tal-grupp, bil-manuvri goffi tagħha tikkrea kaos u anki nar kbir. 'Pitch Perfect 3' jurina lil dawn it-tfajliet, issa aktar suppost maturi, però iżjed ħerqana li jidħlu fl-inkwiet. Elizabeth Banks li dderiġiet it-tieni film hawn terġa' taħdem il-parti ta' Gail li, mal-kummentatur John, dejjem issus wara dan il- grupp. Din il-produzzjoni hi bbażata minn fuq il-ktieb ta' Mickey Rapkin. Pitch Perfect 3 The Greatest Showman Atturi Ewlenin: Anna Kendrick; Rebel Wilson; Hailee Steinfeld; Brittany Snow; Anna Camp; Ħana Mae Lee; Alexis Knapp. Direttrici: Trish Sie. Maħruġ minn KRS Releasing. Tul: 93 min. Ċert. PG LISTORJA ta' PT Barnum, deskritt mill-'Washington Post' fl-1891 bħala 'l-aktar Amerikan magħruf li qatt għex' hi waħda tassew affaxxinanti. 'The Greatest Showman', bi briju u enerġija, jagħti omaġġ xieraq lil dan l-esibitur li minn tfulija ta' faqar kbir irnexxielu jsir wieħed mill-ewwel miljunarji fl-Amerika bil-ħila u l-għaqal tiegħu biss. Phineas Taylor Barnum [Jackman] nistgħu nsejħulu l-kreatur taċ- ċirklu bl-ispettaklu kollu li nsegwu qabel ma kien hawn oppożizzjoni biex ma jintużawx annimali. L-immaġinazzjoni fertili ta' dan l-imprenditur/esibitur wriet biċ-ċar li l-ħajja nnifisha tista' tkun l-aktar wirja eżileranti. Dan il-bniedem ta tifsira ġdida lill-ħajja soċjali u kif wieħed jista' jinġibed lejn renju ta' skantament, kurżità u l-ferħ li kull bniedem iħossu differenti. 'The Greatest Showman' jiżvolġi b'andament mużikali, b'kanzunetti tal- widna u vivaċi u b'sekwenzi ta' żfin mimlijin enerġija, vitalità u moviment li jfakkru f 'dawk tax-xogħol klassiku tal-1954 '7 Brides For 7 Brothers'. Wara l-gwerra brutali u mdemmija, Ċivili Amerikana, PT Barnum ta s-sehem tiegħu biex jgħaqqad lill-Amerika f 'nazzjon wieħed potenti u ta' paċi. Carmel Bonnici Atturi Ewlenin: Hugh Jackman; Zach Efron; Michelle Williams; Rebecca Ferguson; Zendaya. Direttur: Michael Gracey. Maħruġ minn KRS Releasing. Tul: 105 min. Ċert. 12A.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 31 December 2017