Illum previous editions

ILLUM 13 June 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1382681

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 27

12 analiżi IL-ĦADD 13 TA' ĠUNJU 2021 • illum 12-il sena wara u għadu ma jistax Imma għaliex? Alan Borg Meta fl-2009 il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'maġġoranza ta' ftit aktar minn 35,000 vot - ftit kienu jimmaġinaw li dak ir-riżultat u dak id-distakk se jibqa' jirrepeti ruħu għal tnax-il sena. Għaliex il-PN qed jibqa' daqstant minn taħt? ALBERT GAUCI CUNNINGHAM Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jieħu r-ruħ fis-sondaġġi u l-uniku ftit tama għalih dehret biss meta kien hawn il-pajjiż fit- tieni kważi lockdown b'eluf ta' negozji mill-ġdid magħluqin, impjiegi imdendlin, numri ta' każi għoljin u inċertezza kbira. Imma minn mindu l-pajjiż reġa' beda jiftaħ bil-mod, il- mod u kemm ilna bin-numri baxxi ħafna, filwaqt illi Malta ippożizzjonat lilha nnifisha fuq quddiem nett tal-proċess ta' vaċċinazzjoni u b'hekk il- kunfidenza fost il-poplu bdiet titqawwa u tissaħħaħ, jidher illi l-ftit fortuna u xaqq ta' dawl li bdew jidhru għall-partit fl- Oppożizzjoni intfew mill-ġdid biex żewġ sondaġġi xjentifiċi wara xulxin indikaw distakk ta' 35,000+ vot. Il-PN ilu jitlef kull elezzjoni fuq livell nazzjonali b'distakk kontrih ta' aktar minn 30,000 vot sa mill-2009 (Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew) biex b'hekk ilu 12-il sena minn taħt bil-kbir, biddel tliet Kapijiet mill-2013 (Gonzi - Busuttil - Delia), jinsab għalhekk fir-raba' Kap tiegħu fl-Oppożizzjoni u xorta ma jidhirx li qed jagħmel progress sinjifikanti biżżejjed. Allura x'inhu l-futur? Iktar telf biss? Diżastri elettorali biss? Jew hemm mod kif il-PN jibda jersaq b'mod reali u effettiv lejn il-Gvern fis-snin li ġejjin? Il-gazzetta ILLUM tanalizza x'għandu bżonn il-PN fi tliet raġunijiet prinċipali. 1) Il- problema mhux il-Kap, imma l-Kap jista' jkun parti mill- problema Huwa ċar, issa aktar minn qatt qabel li l-problema tal-PN tmur oltrè mill-Kap waħdu. L-eks PM Gonzi kellu ħafna nuqqasijiet - u madwaru kellu nuqqasijiet u arroganza u nies li jitrattaw lill- elettorat ħażin u nies li jattakkaw u jivvilifikaw lil min ma jaqbilx mal-PN - ħafna aktar minnu. Żbalji saru uħud minnhom kbar, bħall-kontijiet tad-dawl u l-ilma, ir-razzjonalizzazzjoni tal-konfini tal-bini li fissret art daqs is-Siġġiewi kellha tinbena, il-mod kif kien qed jinxtara ż-żejt, it-taħwid fis-sistema tal- Arriva u aktar. Imma kellu preġji wkoll, bħal kif tratta ajruplan mil-Libja waqt ir-Rebbiegħa Għarbija, kif Malta baqgħet ximkien fil- wiċċ minkejja kriżi finanzjarja internazzjonali u l-ewwel pakkett finanzjarju mill-UE . Imma l-popu tah żewġ telfiet enormi ta' 35,000+ voti (2009 u fl-2013). Simon Busuttil, jista' jkun li forsi kien nieqes minn kariżma mistennija minn settur wiesa ta' votanti u ġie fi żmien fejn il-poplu ma riedx jaf bil-PN. Minkejja li qatt ma kellu ċans jirbaħ u minkejja illi rabat wisq il-karru tal-PN mal-korruzzjoni - kważi esklussivament - xorta kien qed jagħmel punti validi fuq kwistjonijiet bħal Panama Papers, il-VGH u oħrajn. Iżda l-poplu tah żewġ telfiet enormi ta' 33,000+ vot (2014 u 2017). Adrian Delia - kien ir-risposta ta' ħafna fil-PN għall-bidla. Xi ħadd ħafna iktar kariżmatiku, aktar "tan-nies", b'immaġini ħafna inqas stirata u arroganti u persuna li lest jiġġieled fuq diversi fronti, mhux il- korruzzjoni biss. Pero kien fil-mira ta' Daphne Caruana Galizia fuq kont f 'Jersey u n-nies ta' madwaru, fost oħrajn. Is-segwaċi tagħha - settur ta' votanti Nazzjonalisti - għalihom Delia qatt ma kien Kap idoneu. U r-riżultati wrew għax fl-uniku opportunità tal-vot il-poplu ta lil Delia telfa rekord ta' 43,000 vot (Parlament Ewropew 2019). Issa hemm Bernard Grech li ma jistax jitqabbel mat-tliet predeċessuri tiegħu minħabba li għadu ma qagħdx għat-test ta' elezzjoni nazzjonali. Imma jekk dan it-test jirriżulta mill- ġdid f 'telfa li hija ximkien viċin it-30,000 vot kif qed juru s-sondaġġi sa issa, allura jkun ċar li l-Kap mhuwiex il-problema, għalkemm b'xi mod jew ieħor jista' jkun parti minnha. Li jfisser illi jekk l-elezzjoni b'xi mod tirrifletti dawn is- sondaġġi (l-aħħar wieħed b'distakk ta' 48,000 vot) pero anke jekk ma tirriflettix eżatt u l-PN jitlef bi 28,000 vot (per eżempju) xorta jkun ċar li bidla fit-tmexxija tal-PN mhu se tbiddel xejn jekk mhix se tiġi b'bidliet oħrajn mill-qiegħ. 2) Ifhmu s-sentiment tal-poplu! Ma noqgħodux induru magħha. Partit huwa effettiv daqs kemm jirbaħ u jagħmel il- viżjoni tiegħu dik tal-pajjiż. Per eżempju - Jaħsbu kemm jaħsbu probabbilment eluf ta' nies li Alfred Sant kellu raġun fuq il- partnership hija rrilevanti issa, għax il-poplu dik il-viżjoni ma ridiex u l-pajjiż triq oħra ħa. Fl- istess linja, jaħseb kemm jaħseb li dan il-Gvern kien ħaqqu jitkaxkar 'il barra mill-poter għax skont il-PN kien "l-aktar Gvern korrott fl-istorja" - fil- verità mhux hekk ġara għax il- poplu reġa vvota bi ħġaru lill-PL fl-2017 u aktar bi ħġaru fl-2019. Il-Partit Nazzjonalista, filwaqt li ma jipprostitwixxi ruħu għall- voti, irid jifhem is-sentiment tal-poplu. X'inhu s-sentiment tal-poplu inġenerali bħalissa? Huwa sentiment ta' "kif xbajna ngħixu taħt Gvern Laburista ejja ħa nbiddlu ħa jitilgħu l-PN"? Huwa sentiment ta' "kemm sejrin tajjeb, kulħadd vaċċinat, kulħadd jonfoq. Nibqgħu kif aħna"? Huwa sentiment ta' "dan il-Gvern vera mexa tajjeb f 'din il-kriżi u jiena ma għandx xi ngerger! Imma l-ambjent diżastru u serq u korruzzjoni iżżejjed"? Huwa sentiment ta' "in-negozju sejjer tajjeb issa u fil-problemi l-Gvern tani l-għajnuna! X'jimpurtani mill- korruzzjoni"? Jew inkella forsi "dal-Gvern qed iddejjaqni issa, imma l-PN xejn aħjar"? Il-PN irid jifhem liema minn dawn is-sentimenti huwa prevalenti, filwaqt li jifhem li kull wieħed minn dawn is- sentimenti huma reali. U wara jistaqsi lilu nnifsu bħala partit kif qed ikun alternattiva għal kull min qed jirraġuna b'dan il-mod. Għan-negozjant kbir u żgħir, għall-ħaddiem, għall-kuntrattur, għall-ambjentalist, għall-votant liberali, għall-kaċċatur, għal tal- festi, għal votant żagħżugħ, għal dak li dejjem ivvota lil-Labour - hu kif qed ikun alternattiva? Għalfejn il-PN baqa' ma ħariġx pożizzjoni ċara u uffiċjali fuq il-Liġi tal-Kannabis? Għalfejn mhu jgħid xejn dwar l-ewtanażja? Għalfejn lanqas biss imqar (anke jekk għal wiċċ in-nies) ma ddiskutiex il- mozzjoni ta' Marlene Farrugia? Għalfejn mhu jgħid xejn ta' sustanza fuq proġetti bħal tad- db u ta' Joe Portelli u oħrajn simili li jistgħu jsiru fil-futur? X'inhi d-differenza reali u tanġibbli li jista' jagħmel fuq l-immigrazzjoni mill-Afrika? Qed jidher dejjem aktar ċar li l-PN mhuwiex lest, sa issa, jieħu dawk il-pożizzjonijiet kontroversjali u ta' kuraġġ u ta' prinċipju li jagħmluh differenti mil-Labour. Kif kienet qalet tajjeb Daphne Caruana Galizia ħadd mhu se jixtri xi ħaġa falza meta jista' faċilment jixtri l-oriġinali! 3) Tim dgħajjef! Il-PN għandu tim ta' tmexxija dgħajfa meta analizzat mal- Ma noqgħodux induru magħha. Partit huwa effettiv daqs kemm jirbaħ u jagħmel il-viżjoni tiegħu dik tal-pajjiż

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 13 June 2021