Illum previous editions

ILLUM 13 June 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1382681

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 27

20 opinjoni IL-ĦADD 13 TA' ĠUNJU 2021 • illum Carmel Cacopardo Carmel Cacopardo hu ċ-Chairperson tal-ADPD Tonio Fenech u l-froġa tal-2006 T onio Fenech, eks-Ministru tal-Fi- nanzi, reġa' tfaċċa, f 'attività poli- tika li saret fil-Palazz Verdala biex jgħidilna kif jaħsibha. Qalilna li bl-ambjent ma tirbaħx elezzjonijiet. Imma huwa bil-permessi (tal-bini), żied jgħid, tir- baħ il-voti! Bil-qdusija artifiċjali tas-soltu jimplika li l-ħsara ambjentali kienet essen- zjali biex jintrebħu l-elezzjonijiet! Għax għal Tonio Fenech kull sagrifiċċju jgħodd sakemm iwassal biex tirbaħ l-elezzjonijiet. Dan mhu xejn ġdid. Il-problema hi li l-kejl sfortunatament hu biss mil-lum għal għada. S'issa ma konniex kapaċi nħarsu fit-tul, biex inqisu sewwa l-impatt li d-deċiżjonijiet tal-lum għandhom fuq għada u l-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Sfortunatament il-politika f 'pajjiż tirraġuna: għada min raħ? Wara li (flimkien ma oħrajn) Tonio Fenech kien responsabbli mhux biss għall-pjani lokali, imma wkoll għall- eżerċizzju ta' razzjonalizzazzjoni li bih żdiedet sew l-art għall-iżvilupp, issa qed jipprova jimpressjona li qed jindem! Il- proposta tiegħu li jorbot il-pjani lokali fil-Kostituzzjoni toħloq iktar problemi milli diġà inħolqu! Il-pjani lokali u strumenti oħra li bihom nippjanaw l-użu tal-art neċessarjament ikunu ta' wieħed minn żewġ tipi. Jistgħu jkunu ċari u preċiżi, bil-konsegwenza li għax riġidi jkun jeħtiġilhom tibdil regolari biex jirriflettu realtajiet u żviluppi ġodda. Inkella jkunu ġeneriċi u jkun jiddependi mill-interpretazzjoni tagħhom u l-integrità ta' min iħaddem il-proċess kollu. Kull possibilità hi dipendenti fuq l-integrità u l-viżjoni ta' dawk involuti fil- fażijiet differenti li jwasslu sad-deċiżjonijiet. Ma hemmx spjegazzjoni oħra: qegħdin f 'nofs din il-froġa minħabba li Tonio Fenech u sħabu kienu bla viżjoni. Inżid ngħid li b'mod konxju inkarigaw bil- proċess deċiżjonali numru ta' persuni li ma kellhomx idea tal-impatt fit-tul ta' dak li kienu qed jagħmlu. Kien jinteresshom biss mill-impatti immedjati: il-voti u l-elezzjonijiet kienu l-miri ewlenin tagħhom. Ġew jaqgħu u jqumu mill-ġid komuni. F'dan kollu niem li l-integrità tfisser li tkun onest, b'subgħajk dritt, ta' prinċipju. Kwalitajiet li huma nieqsa mill-pjani lokali. L-ippjanar dwar l-użu tal-art huwa aspett importanti minn dak meħtieġ għall-ħarsien ambjentali: dan mhux ikkonċernat biss mir-realtajiet tal-lum. Jagħti sura lill- futur u jfassal il-qafas li fih jiżviluppaw il-ġenerazzjonijiet futuri. F'dan il-kuntest Il-korruzzjoni tal-ambjent biex jintrebħu l-elezzjonijiet billi jitqassmu l-permessi tal-iżvilupp bħall-pastizzi hi l-agħar azzjoni possibli, nieqsa minn kwalunkwe ħjiel ta' integrità. Dan hu l-kontribut sinifikanti tat-tim tal-2006 fil-politika Maltija lill-kwalità tal- ħajja tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Għaddew ħmistax-il sena minn meta Tonio Fenech u ta' madwaru fl-2006 ħolqu din il-froġa ambjentali. L-impatti illum tad- deċiżjonijiet ta' ħmistax-il sena ilu huma enormi. Sfortunatament ma hemm ħadd fil- Parlament illum li għandu l-kuraġġ li jibda t-tiswija u t-tindifa bis-serjetà tal-ħsara li ilha takkumula għal 15-il sena. U issa? Sakemm jibqgħu jiġu eletti l-istess tip ta' nies fil-Parlament mhu ser jiġri xejn. Għad għandna bosta li jiġu jaqgħu u jqumu mill-ħsara ambjentali, sakemm din tasal wara l-bieb tagħhom. Huwa biss meta lkoll nirrealizzaw li l-vantaġġi immedjati għall-it ifissru tbatija fit-tul għal kulħadd li nkunu nistgħu nagħmlu l-ewwel passi fit-triq tal-fejqan. Irridu nkunu kapaċi nimu kif dak li nagħmlu illum għandu effett fuq is- seba' ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. Dan nistgħu nagħmluh billi nqisu sewwa d-deċiżjonijiet u l-imġieba kollha tagħna. Ma jista' jkun hemm l-ebda eċċezzjoni. €100,000 biex is-Soċjetajiet Muii jwettqu proġetti biex itejbu l-aċċessibilitá kif ukoll iżidu l-parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilitá. Soċjetajiet Muii ••r In•ssi•i Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jidħol fuq is-sit https://inclusion.gov.mt/socjetajiet-muzikali-iktar-inklussivi/ L-applikazzjonijiet jintlaqgħu b'mod onlajn sal-Ġimgħa 30 ta' Lulju 2021

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 13 June 2021