Illum previous editions

ILLUM 26 May 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1122277

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 26 ta' Mejju 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Aquarius ser ipoġġik f'pożizzjoni komda sabiex int timxi b'dik ir-rankatura li int suppost timxi biha fil-ħajja ta' madwarek. Madanakollu int trid iżżomm lilek innifsek iffokat ftit aktar mis-soltu minħabba s-sitwazzjoni ma tikkommettix ċertu żbalji li forsi jistgħu jkunu ta' xi konsegwenzi. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 29 u 1 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Leo Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Pisces ser jagħmlek tħossok xi ftit aktar nervuż mis-soltu minħabba opportunitajiet li jersqu lejk, għalhekk int trid tagħraf tikkontrolla iżjed kemm lilek u kemm iktar is-sitwazzjonijiet li jistgħu jiżviluppaw madwarek. Kaġun tagħhom tista' titlef xi ftit il-kontroll. Għalhekk agħraf kun kawt ħalli tavvanza f'dak li riesaq lejk. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 31 u 1 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Sagittarius Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Aries ser ikollu effett ovvjament li jagħmlek aktar tagħraf il-madwar tiegħek aktar mis-soltu. Għalhekk issa int taf dan kollu suppost għandek tagħraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u kemm xi żvilupp fil-madwar tiegħek sabiex dak li jinqala' madwarek tagħraf tieħdu b'aktar kalma u trankwallità. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 30 u 31 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Libra Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu. Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Taurus ser jagħmlek ftit aktar bla paċenzja u tibda tħossok li trid sitwazzjonijiet ta' madwarek ikunu fuq pass aktar mgħaġġel. Issa dan jaf ikun tajjeb sabiex int timxi aktar b'saħħtek f'dak li ġej però trid tagħraf tikkontrolla aktar lilek innifsek sabiex ma tikkommetti l-ebda pass ħażin għalhekk irrifletti aktar. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 29, 31 u 1 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Capricorn Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Gemini ser tagħmlek aktar iffokat u ambizzjuż. Dan jaf ikun ta' sfida għalik minħabba dak li riesaq lejk. Għalhekk issa int trid turi aktar abbilità qawwija f'dak li int trid tesprimi u twassal. Żomm il-kontroll tal-madwar taħt il-lenti. Agħraf li dan jaf ikun il-bidu ta' era ġdida għalik. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 28, 29 u 31 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Aquarius Gemi- ni huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Cancer ser jagħmlek tagħraf aktar il-kontroll tkun ikkontrollat minn ċertu aspetti tal-ħajja tiegħek. Dan issa sejjer jinbidel bil-mod differenti kif int se taġixxi, ovvjament dan se juri ħafna differenza kemm il-mod kif taħseb u tiddeċiedi. Għalhekk agħraf sew dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 30 u 1 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Virgo Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Leo ser jippermettilek l-abbiltà titqawwa u tagħraf aktar il-kontroll tal-ħajja kemm tiegħek personali u anke tal-madwar tiegħek. Dan huwa perjodu li jista' jkun li int terġa' tirbaħ dak li int tlift jew ħadulek mill-karattru li int tant magħruf għalih. Għalhekk aħtaf dan il-perfjodu ta' kunfidenza fik innifsek. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:26, 28, 30 u 31 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Scorpio Leo huma magħrufin bħala persuni umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settem- bru L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Virgo ser jagħmlek ftit aktar mexxejja mis-soltu. Fejn jekk is-soltu kont tieħu sitwazzjonijiet aktar kawtela. Issa taħt dan iż-żodijaku int se tibda tħaffef u għalhekk dan il-proċess ikun ifisser li issa int għandek tibda tagħraf aktar dak li int se tkun wettaqt b'aktar abbilità. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 31 u 1 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Pisces Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont. Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Libra ser iwassal għal aktar bilanċ f'dan il-perjodu taż- żmien. Dan il-bilanċ ser ikun maqsum ovvjament fuq il-linja tal-karriera tiegħek u l-ħin mal-membri tal-familja fejn se tagħraf li dan il-pass kemm huwa importanti li jkun imwettaq għal aktar tkattir madwarek. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 28, 29 u 31 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Gemini Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Scor- pio ser jagħmlek xi ftit inċert minħabba inċertezza dwar jekk għandekx tkompli għaddej b'dak li kont qed twettaq jew tibdel id-direzzjoni iżda int issa trid iżżomm lilek innifsek aktar kawt u prova bil-mod xorta wettaq dak li int tixtieq. Ikkumbatti ma' din il-fażi. Int żgur li kapaċi tasal fejn vera tixtieq. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 29 u 1 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Aries Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Sagittarius ser ipoġġik aktar iffokat dwar il-bidla ġdida li qed isseħħ madwarek. Din il-bidla ovvjament li sejra ġġib bosta sitwazzjonijiet ġodda, sitwazzjonijiet ta' sfida. Kollox ma' kollox imma int trid tagħraf tkun iffokat sabiex twettaq dak kollu li hemm bżonn b'abbiltà kbira. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: roża u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 30 u 31 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Taurus Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar L-ewwel żodijaku taħt l-istilla ta' Gemini għal Capricorn ser ikun ifisser li dan huwa mument opportun u għandek tagħraf taħtaf dan iż-żmien f a n - tastika li resaq lejk sabiex tkun tista' tkabbar il-madwar kollu tiegħek. F'dak li ilek tant tixtieq trid tagħraf tkun kawt f'dak kollu li ser twettaq. Irrifletti sew ma' kull pass li twettaq. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 29 u 31 L-istilla li se toffrilek fortuna pożittiva ġejja minn Cancer Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom L-ewwel oroskopju taħt iż-żodijaku ta' Gemini L-oroskopju mill-Ħadd 21 ta' Mejju sal-Ħamis 20 ta' Ġunju PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon. www.pauljon13.com Jibda ż-żodijaku ta' Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Gemini jaqgħu taħt l-element tal-arja flimkien ma' Aqquarius u Libra. Gemini magħrufin għall-motivazzjoni, l-intelliġenza, l-aktar persuni ta' komunikazzjoni. Gemini huwa perjodu fejn kull wieħed minna jibda jieħu direzzjoni konkreta, kif ukoll fażi ta' għarfien aktar il-madwar tiegħek. F'dawn it-tliet ġimgħat se nwasslilkom aktar informazzjoni dwar iż-żodijaku ta' Gemini. Jekk trid aktar informazzjoni ibgħat messaġġ fuq 99013600 jew żur il-paġna ta' facebook PaulJon13 jew is-sit www.pauljon13.com Namaste AKTAR INFORMAZZJONI FILĠIMGĦAT LI ĠEJJIN

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 26 May 2019