Illum previous editions

ILLUM 26 May 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1122277

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 26 ta' Mejju 2019 22 Illejla fuq it-TV TVM 6:30 Ilsienna 7:00 TVAM Weekend 9:30 Valletta Lwien ta' belt 10:00 Fil-gnien ma' Mela 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:15 Ħadd Għalik 15:00 Ħbieb u Għedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 18:15 Għawdex illum 18:45 Il-progett 20:00 L-aħbarijiet ta' Television Malta 20:45 Dare to Dream - Eurovision Diary 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 DANU- SANDAY 22:00 Headline News 22:45 TVMi Insights 23:15 Aħbarijiet fil-qosor 23:25 Animal Diaries TVM 2 6:00 EuroNews 6:45 Ruggers 7:15 L-irkant 7:45 Ħajjitna ktieb 8:15 Id-Dinja mill-Vatikan 8:45 Aħbar tajba 9:00 Quddiesa tal-Ħadd 9:45 Minn jum għal jum 10:30 Awtokura 11:00 EuroNews 11:20 Artna kultura agrikola 12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Mafkar 12:15 House Hunt 12:45 Dimensja 13:15 Animal Diaries 14:20 Dare to Dream: Eurovision Diary 15:00 GFA Cup Final 17:00 St Andrews vs Santa Lucia 17:45 Fil-gnien ma' Melo 18:15 Maltarti 18:30 Madagscar - Id-Dinja ta' L-annimali 19:00 Valletta Lwien ta' belt 19:30 Storjografija 20:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 20:15 Il-Korp 20:45 90 Minuta 21:30 Għawdex illum 22:15 Dissett 23:00 Dot Eu 23:15 Mafkar 23:15 Invenzjonijiet 23:30 Knots 23:59 News in English NET 7:00 Net News 7:30 Immagni 8:00 Telebejgh 8:30 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 9:15 Headlines 11:00 Attivita Politika 12:00 Net News 12:05 Attivita Politika f'Ghawdex 13:00 Telebejgh 15:00 Net News 15:05 Tele- bejgh 15:35 15-il Sena Fl-Unjoni Ewropea 17:45 Il-Vuci tieghek 18:00 Net News 18:05 Sport Extra 18:45 Flusek 19:15 Trendi 19:30 Net News 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23: Net News 23:30 Wheelspin ONE 6:30 ONE News 6:47 Amber: Out & About 6:58 Popcorn 7:30 Indhouse 8:30 Paperscan 10:02 Qribek 10:24 Tabor 11:00 Aroma Kitchen 12:00 Telebejgh 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa 15:30 ONE News 15:35 Country Jambo- ree 16:20 Pink Panther 17:00 Liquorish Omnibus 17:45 L-Argument 19:20 Rapport tat-Temp 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita' Politika 12:15 Klassi Ghalina 22:20 Ondroad 23:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni matul il-lejl Italia 1 7:00 Super Partes 8:05 Tom & Jerry 8:21 Scobby Doo 10:10 Futurama 10:35 Una mamma per amica L colpi di testa di Rory 11:30 Una mamma per amica-Una nuova Lorelai 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset - XXL 14:00 Mr. Peabody e Sherman 15:55 Supergirl-Segreti e bugie 16:45 Supergirl-Fanatismo 17:35 Supergirl il lato oscuro della luna 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Me- diaset 19:30 CSI: NY il rischio 21:20 Le lene show Rete 4 6:10 TG4 Night News 6:30 Media shopping 7:00 Super Partes 7:57 Amore pensaci tu-Alti e bassi 9:00 I Viaggi del Cuore 10:00 S. Messa 11:00 Freedom Oltre il confine 11:35 Solo una mamma 11:55 Anteprima 12:00 TG4 12:32 La signora in giallo 13:10 TGCom 14:35 Convoy 15:13 TGCom 16:55 Duello al Rio d'Argento 17:33 TG- Com 18:50 Anteprima 19:22 Leri e oggi in tv special 19:50 Tempesta d'amore 20:30 Stasera Italia Weekend 21:27 Knockout: Resa dei conti 22:10 TGCom 23:40 Scarface Canale 5 6:00 Prima pagina 7:55 Traffico 7:59 TG5 8:45 Medi- ashopping 9:05 X-Style 9:35 Documentario 11:20 Le storie di Melaverde 11:58 Melaverde 13:00 TG5 13:40 L'arca di Noe 14:00 Beautiful 14:30 Una vita 16:21 Il segreti 17:20 Domenica Live 18:45 Caduta libera 19:57 TG5: Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Paperissimo Sprint 21:20 New Amsterdam: Sei o sette minuti 22:17 New Amsterdam: Un posto al tavolo 23:05 New Amsterdam: Anima diverse 23:59 Tiki Taka: Il calcio e il nostro gioco Rai Uno 6:30 UnoMattina in Famiglia 7:00 TG1 9:30 TG1 9:40 Paesi che vai: Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immag- ine 10:55 Santa Messa 12:00 Regina Coeli 12:20 Linea verde 12:30 TG1 14:00 Domenica In 17:25 Che tempo fa 17:30 TG1 17:35 La prima volta 18:45 L'erdeita 20:00 TG1 20:35 Che tempi che fa 22:30 Che tempo che fa: Il tavolo 23:00 TG1: 60 secondi Rai Due 6:00 Legami 7:05 Heatland 7:45 Heatland 8:30 TG2 8:40 Madam Secretary 9:20 Serno variabile 9:55 Gli imperdi- bili 9:58 Meteo 2 10:00 TG2 Italia 10:55 TG2 flash 11:00 Rai TG Sport Giorno 11:10 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2: Si Viaggiare 16:35 Castle 17:20 Castle 18:05 Rai Parlamento Telegiornale 18:10 TG2 flash 10:15 TG2 18:20 Tari TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:00 TG2 21:20 Avengers: Age of Ultron 23:40 Source Code Rai Tre 6:00 RaiNews24 8:00 Sembra ieri 8:30 Domenica Geo 10:15 Di la dal fiume e tra gli alberi 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:20 TG3 12:25 TGR Mediter- raneo 12:55 TG3 13:00 Ritratti 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2 h in piu 15:35 La Grande Storia 17:20 Kilmangiaro Collection 18:55 Meteo 3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Grande Amore 21:20 Un giorno in Pretura 23:35 TG Regione 23:40 TG3 nel mondo Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 Avengers: End Game (2D) (12A) 12:05, 15:40, 19:15, 22:50 Avengers: End Game (3D) (12A) 13:15, 13:45, 16:45, 17:30, 20:30, 21:10 Captain Marvel (12A) 14:30, 18:05, 20:50 DUMBO (2D) (PG) 11:00 DUMBO (2D) (PG) 11:25, 13:35, 16:00, 18:25, 20:50 Extremely Wicked: Shock- ingly Evil (TBA) 20:25, 23,00 Greta (15) 14:10, 16:20, 18:35, 20:45, 23:00 Limestone Cowboy (15) 14:15, 16:30, 18:45, 21:00, 23:15 Little (12A) 11:35, 12:05, 16:25, 18:45, 21:05, 23:25 Peppa Pig: Festival of Fun (U) 12:15, 13:30, 15:15, 17:00, 18:45 Pet Sematary (15) 20:55 Red Joan (12A) 13:55, 16:10, 18:25, 20:40, 23:05 Shazam! (12A) 14:30, 17:45, 20:30 Wonder Park (2D) (U) 11:45, 14:00, 16:25, 18:50 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Dumbo (2D) (PG) 10:50, 13:15, 15:45, 18:25, 20:50 Shazam! (2D) (12A) 10:15, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Wonder Park (2D) (U) 11:00, 13:45, 16:30, 18:35, 20:45 Avengers: Endgame (3D) (12A) 10:30, 14:00, 17:30, 21:00 Greta (2D) (15) 10:30, 13:15, 15:50, 18:30, 20:45 Little (2D) (12A) 10:15, 13:00, 15:45, 18:30, 20:55 Films fiċ-ċinema TV/Ċinema IS-SERATA annwali Kokka Night, organizzata mill-Kunsill Studenti Universitarji (KSU), intlaqgħet sew mill- istudenti u l-membri tal- għaqdiet studenteski. Bosta kienu dawk bi tbissima fuq fommhom għax ġew ippremjati u rrikonoxxuti tax-xogħol li wettqu fi ħdan l-għaqdiet rispettivi tagħhom. L-Għaqda tal-Malti – Università, għal darb'oħra, ġiet innominata f 'żewġ kategoriji: għall-Kokka Innovattiva u għall-Kokka Attività. In- nominazzjoni tal-Kokka Innovattiva kienet ibbażata fuq il-proġett Żanżan Kelma, imnissel mill-Għaqda f 'ħidma mar-Rappreżentanza tal- Kummissjoni Ewropea f 'Malta fl-2017, li għadu għaddej sal-lum permezz ta' rokna ta' kull ġimgħa fuq il-programm tar-radju ppreżentat mill- komiċi Danusan, u żjarat fl- iskejjel fejn titwettaq spelling bee bil-Malti. Il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus kienet l-attività li kienet imsejsa fuqha n-nominazzjoni għall- Kokka Attività. Dan il-festival sar f 'Marzu li għadda fl- Università b'kollaborazzjoni bejn l-Għaqda tal-Malti u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Kienu tlett ijiem mimlija attivitajiet dwar dak kollu marbut mal-ktieb: mill- editjar u l-qari tal-provi sal- pubblikazzjoni, u s-suġġetti diversi li jkopru l-kotba, mid- Deċiżjonijiet 2 tal-ortografija Maltija sal-istorja tas-Sette Giugno sa Barbie. Minkejja li l-Għaqda tal- Malti ma ħadet l-ebda Kokka fis-serata, ħadet sodisfazzjon kbir bil-premju li ngħata lil Prof. Bernard Micallef, Kokka Professur, fuq nominazzjoni tal-Għaqda stess. Mument sinifikanti fis-serata kien id- diskors tal-Prof. wara li ngħata l-premju, meta hu ddedikah lil dawk l-istudenti kollha li jkunu għaddejjin minn xi sofferenza f 'ħajjithom, imma li jippersistu u jkomplu bl-istudji tagħhom xorta waħda. Qal li dawn l-istudenti jgħallmuh lezzjonijiet iżjed importanti mil-lezzjonijiet li wieħed jieħu fil-klassi. Fl-aħħar mill-aħħar, din hi t-tifsira vera tas-serata, ir-rikonoxximent tal-istudenti ħabrieka u beżlin li lil hinn mill-istudji akkademiċi, jaraw li jsarrfu l-esperjenza universitarja tagħhom f 'xi ħaġa li hi ta' ġid għall- istudenti sħabhom u għal dawk ta' warajhom. 'Nitgħallem mingħand l-istudenti kuljum' – Prof. Bernard Micallef Wonder Park Il-Prof. Bernard Micallef mal-President tal-Għaqda tal-Malti - Università u l-Assistenta tal- Relazzjonijiet Pubbliċi

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 26 May 2019