Illum previous editions

ILLUM 22 March 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1224117

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 23

21 oroskopju illum • IL-ĦADD 22 TA' MARZU 2020 ll-bidu taż-żodijaku Mill-21 ta' Marzu minbarra li nibdew l-istaġun tar-rebbiegħa, nibdew il-bidu taż-żodijaku 2020- 2021. Dan ser ikun żodijaku li ser ibiddel ħafna toroq mill-ħajja u mill-proġetti tagħna, iżda mikn jagħraf sew dan iż-żodijaku jinfetħulu orizzonti ġodda li ma jkunx ħaseb dwarhom. Fil-ġimgħat li ġejjin nibda nispjega żodijaku wieħed wara ieħor. Nibdew mill-ġimgħa d-dieħla mill-ewwel żodijaku – dak tal-istilla Aries. Nixtieq inwasslilkom l-ewwel kalendarju żodijaku li qatt ġie ppubblikat f 'Malta. Proġett li ħadli xhur ta' xogħol u li finalment irnexxieli nwasslu lilkom qarrejja ta' din il-paġna bi prezz speċjali! Għal aktar informazzjoni - 79495804 / 99013600 Namaste L-ewwel oroskopju taż-żodijaku 2020-2021 L-oroskopju mill-Ħadd 22 ta' Marzu sas-Sibt 28 ta' Marzu Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Aquarius ser ikun perjodu fejn int tagħmel it analiżi tiegħek innifsek. Ara x'hemm bżonn isir madwarek sabiex int kapaċi tkompli tħares 'il quddiem dan ser ikun importanti sabiex tagħraf aktar lilek innifsek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Aries Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 22, 23, 25 u 27. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu ta' dan iż-żodijaku ser joffrilek żmien sabiex tinduna min huma l-vera ħbieb sinċiera, ġenwini u dawk il-ħbieb li int vera tista' tafda. Għalhekk f 'dawn il-jiem li ġejjin għandek tagħmel analiżi ta' dan biex b'hekk il-madwar tiegħek ikun aktar ta' serħan il-moħ. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Sagittarius. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 23, 24, 26 u 28. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Aries ser jurik li int ma tistax tibqa' bħal qisek qed tabità fil-passat. Trid dan il-passat li sfortunatament huwa mwaħħal miegħek tara kif tista' tagħmel hu timblukkah. Int ma tistax taspira lilek innifsek lejn futur aħjar jekk int se tibqa' mwaħħla mal-passat tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Virgo. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 22, 25, 26 u 28. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Taurus ser ipoġġik f 'sitwazzjoni ta' xi tħassib u dan jaf ikollu ċertu pjanijiet li int għandek imħejji. Għalhekk waqt li tara kif b'mod intelliġenti tegħleb dan l-ostaklu u tibqa' għaddej bil-pjanijiet tiegħek anzi aħtaf dan il-perjodu tagħraf int tissaħħaħ. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa t-Tnejn. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Capricorn. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 23, 24, 25 u 28. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Gemini ser jagħmlek tikkumbatti ma' dan il-perjodu ta' inċertezza li mhux iħallik tavvanza. Dan qiegħed ikun ta' ħafna tfixkil għalik. Għalhekk aktar minn qabel int trid tagħraf tuża moħħok sabiex tħares 'il quddiem b'aktar determinazzjoni lejn tkabbir. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Aquarius. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 22, 23, 25 u 27. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Cancer ser jurik li trid tkompli tistinka. Hemm bżonn it ta' żmien ieħor sabiex is-sitwazzjoni kollha ta' madwarek tkun waħda pożittiva. Kif taf int bħalissa hemm xi intoppi madwarek. Agħraf iżjed il-ħeġġa magħrufa tiegħek sabiex tavvanza. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Leo. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 23, 24, 27 u 28. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Għall-Virgo ser ikun rifless fuq il- karriera tiegħek li bħalissa tinsab fuq quddiem tal-pjanijiet tiegħek u dan sabiex tkompli tespandi aktar, huwa żmien li int ser tkompli tissaħħaħ. Grazzi għal aktar opportunitajiet li resqin lejk. Dan ser ikompli jagħmlek aktar attiv u mmotivat. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Scorpio. Id-dati huma: 23, 25, 26 u 27. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Libra ser jagħmlek tagħraf aktar il- pożizzjoni li bħalissa qiegħda ddur madwarek. Int għandek tagħmel kuraġġ u sib mezz kif tista' tagħmel lilek aktar b'saħħtek. Jekk int se toqgħod bħal taħrab mir-realtà, is- sitwazzjoni taf tikber aktar. Għalhekk emmen iżjed fik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Taurus. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 22, 24, 25 u 28. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Sagittarius ser ikun żmien fejn huwa tajjeb ħafna għalik fejn jittranġaw xi differenxi li għandek madwarek speċjalment jekk dawn id-differenzi huma familjari. Dan huwa l-aħjar mument li int tista' tagħraf sabiex dak id-disgwid li hemm jitranġa. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Gemini. Id-dati ideali huma: 22, 23, 25 u 27. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Scorpio ser iġiegħlek tħoss li int trid tagħmel xi tibdil madwarek żgur li waħda mit-tibdiliet hija li int trid issib aktar spazju u aktar ħin għalik. Ħin sabiex tirrilassa kemm jekk huwa sabiex tmur xi passiġġata kif ukoll spazju għal dawk ta' madwarek. Irrifletti sew dwar dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Cancer. Id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma: 23, 24, 26 u 28. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Għall-Capricorn ser joffrilek mument ta' riflessjoni profonda ta' dak li għaddej madwarek bħalissa. Issa huwa ferm importanti li tasal għal forma ta' konklużjoni li tkun ideali kemm għalik personali u anke għal ta' madwarek. Issa huwa ferm importanti li tasal għal xi forma ta' konklużjoni li tkun ideali għalik personali u għal ta' madwarek. Kun aktar int. L-aktar jum ideali huwa t-Tlieta. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Cancer. Id-dati ideali huma: 23, 24, 26 u 27. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Għall-bidu ta' dan iż-żodijaku għal Leo ser jagħmlek tagħraf aktar dak li fil-mument int qed tħoss ġewwa fik, ovvjament li bħalissa m'intix kuntent għal dak li hemm bħalissa madwarek iżda taqtax qalbek għax dan ser jibda jinbidel u int se tibda ġejja f 'postok b'hekk tagħraf iżjed x'għandek twettaq. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa s-Sibt. L-istilla li se toffrilek direzzjoni pożittiva ġejja minn Pisces. Id-dati ideali: 22, 24, 25 u 28. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 March 2020