Illum previous editions

ILLUM 3 May 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1243335

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 31

31 films illum • IL-ĦADD 3 TA' MEJJU 2020 Carmel Bonnici Il-Blockbusters - it-tieni parti Fis-snin 60 ħafna mill-kumpaniji maġġuri ta' Hollywood kienu midjunin. Biex baqgħu jferfru u anki jagħmlu profitti kbar kien hemm bżonn jinvestu ħafna aktar f 'films ta' kwalità superjuri. Irraġunaw li films kbar fejn wieħed iħallas iżjed għall-biljett tad-dħul setgħu b'hekk isolvu l-problema tagħhom. Fil-maġġoranza tal-każi din is-sistema ħadmet. L-M.G.M. baqgħet teżisti lejn l-aħħar tas- snin 60 permezz tas-suċċess enormi tal-film Dr Zhivago u l-qliegħ mill-film Gone With e Wind meta reġa' ħareġ. Il-films il-kbar, kif sostnew il-produtturi, ikollhom appell internazzjonali, l-aktar meta jaħdmu fihom atturi rinomati u/jew internazzjonali, jkollhom azzjoni qawwija tal- gwerra biex b'hekk jidhru attrajenti u movimentati għall- għajnejn il-pubbliku. It-20th Century Fox kważi falliet bi Cleopatra , imma sentejn wara e Sound of Music għamlilhom minjiera tad-deheb. Fl-1967 Dr Doolitle ukoll mar ħażin iżda Butch, Cassidy and the Sundance Kid rega' salvahom. Jack L. Warner, fl-1967 biegħ lil Warner Bros. lil Seven Arts u Paramount saret proprjetà ta' Gulf & Western. Minn dak iż- żmien 'l hawn saru ħafna iżjed kambjamenti. Is-snin 70 saru magħrufin għal sensiela sħiħa ta' films tad-diżastri. Kull xorta ta' kalamità bdiet tidher fuq il-liżar il-wiesgħa ġo produzzjonijiet, ħafna minnhom, li veru kien jixraqilhom it-titlu ta' blockbuster. L-ewwel darba li ntużat il-kelma 'Blockbuster' L-ewwel darba li ntużat il-kelma blockbuster kien f 'Ġunju tal-1975 meta Jaws ta' Steven Spielberg iddomina l-bottegin mondjali u daħħal is-somma fenominali ta' $470 miljun u anki welled tliet sequels. Minn dak il-mument, il- blockbuster sar regola għall- istudjos. Sentejn wara, Star Wars (li meta reġa' ħareġ issemma' Star Wars Episode IV: A New Hope) daħħal mas-$700 miljun u kompla f 'serje ta' films verament profittabbli li baqgħu jinħadmu sa it ilu. Fl-1981 kien Raiders of e Lost Ark li għamel profitt ta' $400 miljun. Bomba kien il-film! Il-kelma blockbuster minnha nnifisha tnissel l-idea ta' splużjoni, għajn ta' gid. Din ma kinitx xi kelma ġdida għax fit-Tieni Gwerra Dinjija hekk kienu jsejħulhom bombi kbar, li mill-ajru kienu kapaċi jeqirdu blokk bini iżolat. Meta naraw xi film li jogħġobna ħafna u jistaqsuna dwaru ngħidu li kien "bomba!" Il-gwerra fil-Box-office fil- preżent qed tkun missielta bejn minn kapaċi jippreżenta l-iżjed blockbusters. Il-kumpaniji huma dejjem lesti biex joħorġu flejjes enormi ħalli jaħdmu dawn il- produzzjonijiet. Xi minn daqqiet il-bagit għal film wieħed jiskorri sewwa l-$150 miljun, barra r-reklamar li jsir. Fil-maġġoranza assoluta tal-każi, dawn ix-xogħolijiet qed irendu lura profitti kbar, għalkemm kultant xi wieħed imur żmerċ. B'effetti speċjali viżwali kważi mirakolużi anke l-films animati għall-familji qed imorru tajjeb u d-dominanza f 'din l-isfera m'għadiex ta' Disney/Pixar jew Dreamworks biss. Il-blockbusters li nħadmu matul dawn l-aħħar 15-il sena, bejn wieħed u ieħor, qed joħorġu wkoll bit-3D u anki fuq il-lizar ġgantesk tal-IMAX, kif ukoll bil- proċess normali [2D]. Minn Superman Minn mindu fl-1978 il-film Superman, kontra kull previst, għamel suċċess kbir, is-supereroj saru l-kampjuni tal-Box Office. B'hekk, mis-snin 90 'l quddiem bdiet taqtigħa ħarxa bejn żewġt idjar tal-kotba komiks - DC Comics u Marvel Comics - għas- supremazija. Il-kumpaniji kollha ta' Hollywood, speċjalment Disney Enterprises u Warner Bros. għandhom id-drittijiet għas-Supereroj tagħhom. Biex ma jitilfux dan id-dritt, kull tant żmien iridu joħorġu film dwar l-eroj tagħhom. Minħabba din il-ħaġa, qed jinħadmu sequels, prequels (x'ġara qabel), reboots (l-istess storja trattata mod ieħor) spinoffs (dwar xi karattru ġieli sekondarju mill-film originali) jew anki issa supereroj jeħodha kontra ieħor. Inżid ukoll li anki films animati dwar dawn is-super eroj ġieli joħorġu għall-wiri. Hawn min hu tal-fehma li din it-tendenza tal-blockbusters dwar dawn l-eroj, dalwaqt tispiċċa għalkemm sa issa, mid-dħul tal- flus ma jidhirx li se jiġri hekk. F'każ li jigri dan, Hollywood ikun dejjem ippreparat biex johorgu blockbusters ta' ġeneri oħra.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 May 2020