Illum previous editions

ILLUM 23 August 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1281575

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 27

20 opinjoni Ix-xjenza u l-qasam tax-xogħol IL-ĦADD 23 TA' AWWISSU 2020 • illum Owen Bonnici Owen Bonnici huwa l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol W ara t-tagħlim fid- djar – dak li huwa tagħlim li jgħaddi mill-ġenituri għal uliedhom, it-tfal tagħna jiġu fdati f 'idejn l-edukaturi biex minn età żgħira jgħaddu mill- għożża tal-familja, għall-għożża u d-dedikazzjoni tal-edukaturi tagħhom. Hija l-bażi tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. U min hawn jibda l-vjaġġ eċitanti tal-edukazzjoni f 'kull livell tagħha. Edukazzjoni li hija importanti mhux biss b'mod personali għal kull individwu bil-kapaċitajiet kollha li jħaddan, imma hija wkoll pass biex kull individwu jieħu l-qagħda tiegħu fis-soċjetà. Mill-bank tal-iskola jsib ruħu – kif ngħidu bil-Malti – fuq il-bank tax-xogħol. Hemm rabta intrinsika għalhekk bejn l-edukazzjoni u d-dinja vasta u varja tax-xogħol. Issa hemm differenza ewlenija bejn l-impjieg u l-impjegabbiltà. L-impjieg huwa bażikament post tax-xogħol. L-impjegabbiltà hija t-taħlita effettiva ta' ħiliet, attributi u attitudnijiet biex persuna tkun impjegata. Waħda mill-għanijiet tagħna f 'dan is-settur hija li nagħtu liż- żgħażagħ il-kompetenzi ewlenin meħtieġa biex jilħqu l-isfidi tas- suq tax-xogħol ta' Malta. Jiġifieri, mhux biss biex dawn isibu impjieg, iżda biex inħejjuhom ħalli jkollhom dak kollu li huwa meħtieġ għad-dinja dejjem tinbidel ta' dan is-settur u dak li dan is-settur qiegħed ifittex bħala kapaċitajiet u ħiliet. Id-dinja tax-xogħol teveolvi maż-żmien. Mhux se nidħol fid-dettal, għax din il-materja hija studju fiha nnifisha. Imma d-dinja tax-xogħol inbidlet mil-lejl għan-nhar. Filwaqt li dejjem baqa' l-ħtieġa ta' oqsma li mdorrijjin bihom, fl-era li qed ngħixu fiha bħalissa, dejjem qed jispikkaw aktar l-impjiegi marbutin mat-teknoloġija moderna, impjiegi li bħala bażi għandhom ix-Xjenza f 'kull forom tagħha. Għalhekk ninsabu f 'dinja li fiha, dawk li jħaddmu qed ifittxu talent kwalifikat u ta' ċertu kapaċitajiet, l-istudenti qed ifittxu korsijiet li jwassluhom għal dawn it-tip ta' xogħol u l-istituti edukattivi qed jamalgamaw korsijiet bil-parteċipazzjoni tal- industrija biex iħejju lill-istudenti għal dak li l-pajjiż qiegħed joffri fil-kamp tax-xogħol. Għalhekk, illum il-ġurnata qed naraw li l-edukazzjoni għandha bżonn li tersaq dejjem aktar viċin tal-ħtiġijiet kif semmejt. Ħa nagħmel parentesi. Kull persuna għandha l-kapaċitajiet tagħha u kull kapaċità hija bżonnjuża. Dak li qed isir bħalissa għalhekk irridu nkomplu nibnu fuqu u nsaħħuħ. Fl-istess waqt li nsaħħu aktar u nibnu fuq dak li diġa sar fejn jidħlu suġġetti li jaqgħu taħt il-kappa tax-Xjenza. Tajjeb li nimu li meta qed insemmu Xjenza – irridu nitilqu ferm 'l bogħod mill-ewwel stampa li tiġina f 'moħħna – ix- xjenza tidħol b'aspetti differenti kważi f 'kull ma mmissu b'idejna. Jekk tieħu Ambjentalista, Uffiċjal Forensiku, Inġinier, Restawratur, Psikologu, Tekniku u lista twila oħra – dawn huma kollha impjiegi li jistgħu jkunu karriera għal student jew studenta u kollha huma tip ta' xogħol marbuta max-Xjenza. Stituzzjonijiet bħall-Università, l-MCAST u oħrajn diġa qed jagħmel xogħol kbir fejn jidħlu korsijiet li jwasslu għall-ħtiġijiet tal-lum fid-dinja tax-Xogħol. U hemm ukoll iċ-Ċentru tax-Xjenza li huwa parti mill- Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, li wkoll qed jagħti sehem importanti ferm f 'dan il-qasam. Sehem importanti f 'dawk li huma magħrufa bħala STEM - (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika. Aħna wkoll għarafna l-importanza tas-suġġetti marbuta max-Xjenza u qed nagħmlu ħilitna biex nagħtu ħajja ġdida lid-diversi laboratorji li għandna fl-iskejjel tagħna. U wkoll ħadna ħsieb oħrajn ġodda. Ix-xogħol imur id f 'id mal- ekonomija tal-pajjiż. Pajjiżna miexi 'l quddiem. U f 'din il- mixja qed jieħu kunsiderazzjoni tal-elementi kollha li jkomplu jsaħħu l-ekonomija tal-pajjiż. Ekonomija li llum qed tħares lejn x'inhuma l-ħtiġijiet biex din tkompli għaddejja u fuq liema setturi għandu jkun hemm enfasi. L-Edukazzjoni tinsab fil-quċċata ta' dan. Għax hija wkoll l-Edukazzjoni li twassal biex ikollna ekonomija b'saħħitha u fit-tul u wkoll biex fuq kollox naslu għal punti kruċjali ieħor – dak li jkollna kwalita' ta' ħajja aħjar. Fil-kamp tax-xogħol f 'dawn l-aħħar snin feġġew setturi li huma marbuta sew max-Xjenza. Xjenza li m'hix biss dik marbuta mas-suġġetti li jiġuna f 'moħħna – jiġifieri l-Kimika, l-Bijoloġija u l-Matematika – imma li huma wkoll bla dubju l-bażi – imma huma suġġetti li jiħu aktar. Illum tħares lejn id-dinja tax-xogħol jispikkaw oqsma bħal Life Sciences, robotics, coding, infrastruttura ta' IT, soware development, Intelliġenza Artifiċjali, Cloud Computing, Quantum, Cyber Security u Industrija 4.0 – dik li hija meqjusa bħala r-raba' rivoluzzjoni industrijali. Allura hawnhekk fejn għandna nħarsu lejn is-sistema edukattiva tagħna. Irridu naraw din is- sistema lejn fejn qed teħodna. Irridu naraw li, mingħajr ma nagħtu dahrna lejn suġġetti li qed jiġu mgħallma bħalissa, għax dawn huma importanti, imma rridu nagħtu l-importanza mistħoqqha lis-suġġetti li huma miġbura taħt l-umbrella tax- Xjenza. Irridu li nippreparaw lill- uliedna fil-kompetenzi kollha possibbli biex nagħtuhom futur tajjeb, billi nippreparawhom għal dak li d-dinja tal-lum qed titlob minnhom fejn jidħol xogħol. Hawn fejn għandu jkompli jissaħħaħ ix-xogħol marbut ma' dawn is-setturi. U hija l-intenzjoni tal-Ministeru għall- Edukazzjoni u x-xogħol li jara li dan qed isir. U b'hekk għandna bżonn ħsieb iktar profond fuq l-edukazzjoni tagħna u dan il-gvern se jaħdem biex jara li jibqa' jimmodernizza l-infrastruttura edukattiva. Meta tgħid dan tkun qed tfisser li mhux biss timmodernizza aspett ukoll importanti, jiġifieri l-infrastruttura li tmissha b'idejk – il-binja tal-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi tagħna, imma b'mod partikolari tas-sustanza ta' kif qed nippreparaw l-edukaturi tagħna, u l-istudenti tagħna. Kif fis-snin li għaddew kellna sfidi quddiemna u b'għaqal u impenn għelibnihom, se nkomplu għaddejjin biex nilqgħu wkoll sfidi oħrajn, fosthom li nqarrbu u naħdmu biex nippreparaw lill- istudenti tagħna, lill-edukaturi tagħna għall-ħtiġijiet mhux biss tagħhom, imma wkoll ta' ekonomija li l-għan tagħna huwa Kwalità ta' Ħajja Aħjar.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 23 August 2020