Illum previous editions

ILLUM 23 August 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1281575

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 23 TA' AWWISSU 2020 • illum Bidu ta' Żodjaku ta' VIRGO Mit 23 ta' Awwissu sat 22 ta' Settembru Bidu ta' żodjaku ta' Virgo Dan iż-żodjaku ta' Virgo ser iġib miegħu bosta taqlib, direzzjonijet u anke iżjed rifflessjonijiet. Minn dan trid toqgħod ferm attent sabiex tirrefletti sew dwar dawn is- sitwazzjonijiet peress li dawn huma l-pedementi fuq dak li sejjer tibni lilek innifsek. F'dan iż-żodjaku ta' Virgo li għadu jibda ser jagħtik aktar enerġija pożittiva sabiex b'hekk tagħraf tħares lejn il-kumplament tal-ġimgħat li resqin lejk b'aktar determinazzjoni, b'aktar pożittivita' u b'aktar ottimiżmu. Għalhekk int għandek tħejji sew lilek innifsek lejn din id-direzzjoni li ser twettaq. Barra dan għandek bżonn riflessjonijiet aktar profondi. Grazzi għal dan iż-żodjaku ta' Virgo tista' tħares lejn il-futur b'direzzjoni stabbli. Għaraf sew li dan il-mument jista' jkun ta' bidu ġdid GĦALIK!! Għal aktar informazzjoni sabiex int tkun taf kif dan iż-żodjaku ta' Virgo ser ikollu effett fuq il-ħajja personali tiegħek jew għal dawk ta' madwarek, kif ukoll jista' kif jista jkun ta' gwida għalik fil-ġimgħat li ġejjin. Kull ma' għandek tagħmel huwa li tiktibli f 'dan l-indrizz postali: PaulJon Aquilina, ''ILLUM'' PO Box 27, Paola u nkun nista' nagħtik aktar gwida profonda. Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Aquarius ser jwasslek biex tagħraf tkun ċar dwar dak li trid kemm fil-ħajja ta' madwarek u kif ukoll fil-ħajja personali tiegħek. Li qed tipprova taħrab mir-rejalta' ma' jiswa xejn, anzi qed toħloq negattivita. Għalhekk għaraf għeleb dan. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma blu u isfar. L-aktar jum ideali għalik din il- ġimgħa huwa s-Sibt. Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjioni pożittiva. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Pisces ser ikun riflessjoni fuq il-ħajja kompluta ta' madwarek. Wasal il-mument sabiex tagħmel xi it irtokki personali. Dawn l-irtokki għandhom iservuk sabiex int tkompli tikber, tisaħħaħ u tagħraf aktar il- ħajja ta' madwarek. Irrefletti sew. Kuluri favoriti ma' Pisces huma aħdar u isfar. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effitiv ħafna. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Aries ser jagħmlek tagħraf ittejjeb ħidmietek. Tara x'hemm bżonn li jkun l-aktar vijabbli għalik. Għalkemm ser tiffoka fuq il-karriera int tista' ukoll tagħraf issib aktar bilanċ fil-ħajja personali tiegħek. Dan jista' jkun pass aktar stabbli sabiex tagħraf iżjed dak li riesaq lejk. Kuluri favoriti ma' Aries huma aħmar u kanella. L-aktar jum ideali għalik din il- ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Taurus ser ikun perjodu li jagħtik motivazzjoni personali. Ħabib li ser tiltaqa' miegħu ser jagħtik ispirazzjoni f 'dan ir-rigward. Dan ikun pass pożittiv għall ħajja ta' madwarek. Hekk int tista' tagħraf il-kwalitajiet li int tipposedi. Kuluri favoriti ma' Taurus huma aħdar u oranġjo. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Taurus huma magħrufin għall-immġinazzjoni tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Gemini ser jagħmlek tagħraf aktar il-bżonnijiet ta' dak kollu ta' madwarek. Iġifieri jekk forsi ilek ma' iddur dawra mal-bżonnjiet tiegħek dan huwa perjodu li ser jagħtik dik il-bidla għal dehra friska ta' madwarek sabiex b'hekk int tħossok aktar int. Kuluri favoriti ma' Gemini huma blu isfar u oranġjo. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Cancer ser jagħmlek tieħu deċiżjoni verament iebsa. Din sejra tiaħlek ċertu bibien li sa issa sfortuntament kienu magħluqin. Issa ser tagħraf kemm int verament kapaċi tibni karriera, tibni ħajja aktar immexxija minnek u li l-ħajja ma' tkunx idettata għalik minn ħaddieħor. Kuluri favoriti ma' Cancer huma blu u isfar. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħħom. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Virgo ser jiprovdilek li int trid tagħraf tevita taqbida li riesqa lejk sabiex din ta' lanqas ma' tikkawżalekx ħsara madwarek. Din it- taqbida jekk ma' sibx tarf tagħha taf taħloq ħafna problemi madwarek li żgur bħalissa m'huwiex il-mument għal dan. Għalhekk irrefletti. Kuluri favoriti ma Virgo huma isfar u kannella. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għal Libra ser jipprovdilek sitwazzjoni fejn trid tagħraf tnaqqas mill-pressjoni ta' ħidma li int involut fiha għax m'intiex qiegħed tlaħħaq ma' dak kollu li hemm madwarek. Dan xi kultant qiegħed joħloq ċetu tensjoni madwarek li mhux tkun ta' benefiċċju għalik. Għalhekk għaraf. Kuluri favoriti ma Libra huma blu u aħdar. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Libra huma magħrufin għat-tmexija intensiva tagħhom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Sagittarius huwa żmien fejn int trid tagħraf aktar l-impenn fl-imħabba li hemm madwarek. Trid tagħti lill imħabba dak l-ispazju li verament jixraq inkella jekk dan m'intix ser tagħrfu jista' jkollok l-istess sitwazzjonijiet likont ġarrabt fil-passat. Għalhekk uża il-passat bħal mera tiegħek. Kuluri favoriti ma Sagittarius huma roża u isfar. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Sagittarius huma magħrufin għas-sensittivita' tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Scorpio ser jipprovdilek sfida fil-ħajja ta' madwrek sabiex int tagħraf jekk hux vijabbli timxi ma' dak li int għandek madwarek fil-preżent. Ma' tistax minħabba sitwazzjonjiet li ma' tistax tikkontrolla, itelfuk minn affarijiet iżjed aħjar li riesaq lejk. Għaraf sew. Kuluri favoriti ma Scorpio huma iswed u vjola. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Capricorn għandu jservi ta' pont ta' aktar għaqda ma' dak li dan l-aħħar qisek tli il-kontroll tiegħu. Għandu wkoll iservi ta' pont ma' dak kollu li hemm madwarek. Meta ser tagħmel dan il-pont ser tagħraf kemm il-ħajja ta' madwarek hi aħjar u ta' aktar valur u ta' ispirzzjoni għalik. Kuluri favoriti ma Capricorn huma aħmar u vjola. L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jargħfu joffru. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-223 TA' AWWISSU Il-bidu ta' żodjaku ta' Virgo għalik Leo ser jistimulak fit-tmexxija għaqlija li int tant magħruf għalija. Sejjer jagħtik din il- fortuna li jista' jkun kienet li naqset xi it minn madwarek sabiex tagħraf aktar tmexxi lilek innifsek lejn dak li huwa verament ta' bżonn għal ħajja tiegħek. Issa tista' tagħraf timxi kif vera tixtieq. Kuluri favoriti ma' Leo huma aħmar u orangjo, L-aktar jum ideali għalik din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Leo huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 23 August 2020