Illum previous editions

ILLUM 3 October 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1416374

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 3 TA' OTTUBRU 2021 In-New Moon fiż-Żodjaku ta' Libra Mill-Ħadd 3 ta' Ottubru sas-Sibt 9 ta' Ottubru Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Aquaruis ser iġieblek bosta ċaqliq fil-ħajja, kemm fil- karriera kif ukoll fil-madwar tiegħek. Din hija fażi fejn int trid tkun fl-aħjar mument tieghek għal dawk l-isfidi li ser tkun qiegħed taffaċja. Tajjeb li minn issa tibda tħejji aktar lilek innifsek. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 3 , 5 u 7. Aquarius huma magħrufin għal motivazzjoni tagħhom. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Pisces ser iġib miegħu dawk l-opportunitajiet li int tant qed taspira għalihom b'mod speċjali fejn jidħol kemm dak li int tixtieq fuq bażi personali kif ukoll dwar il-karriera tiegħek. Huma żewġ sitwazzjonijiet li jagħfu jkunu front wieħed u b'għan wieħed. L-aktar jum ideali għalik huwa s-Sibt. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 4 , 5 u 9. Pisces huma magħrufin għad direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Libra għalik Aries ser ikun qiegħed iġieblek bosta idejat ġodda, idejat aktar friski. Dan l-aktar li ser ikun effettiv huwa kif int ser tħares aktar lejk innifsek, iżda trid toqgħod attent għax f 'dan l-istadju ċertu sitwazzjonijiet madwarek jagħfu jkunu mhux dak li tixtieq int. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tnejn. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 6 , 8 u 9. Aries huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Libra għalik Taurus ser ikun mument ta' riflessjoni profonda dwar deċiżjonijiet li int għandek tibda twettaq minn issa li ma tistax toqgħod taħseb aktar għal dawk il-konklużjonjiet li huma meħtieġa sabiex finalment tasal. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 3 , 7 u 8. Taurus huma magħrufin għat-tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Gemini ser ikun l-aktar mument emozzjonanti. Għalhekk minn issa trid tgħaraf iżomm ħafna dak il-bilanċ għal mod ta' sentimentaliżmu li ser tibda tħoss ġewwa fik. Jekk int ma tkunx kapaċi żżomm dan il-bilanċ meħtieġ, il-quddiem dan jaf iħalli mpatt fuqek. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 5 , 7 u 9. Gemini huma magħrufin għas-sensittivita' tagħhom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Cancer ser ikollok għarfien sabiex tibda tgħaraf tfassal aktar il-ħajja ta' madwarek li sfortunatament minħabba li int għandek ħafna pressjoni madwarek dan mhux qed jagħtik spazju biżżejjed għal dan ,għaraf dan il-mument importanti għalik. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ħamis. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 6 , 8 u 9. Cancer huma magħrufin għal-gwida li jagħfu joffru. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Libra għalik Leo ser ikun qed irresqek aktar lejn l-imħabba għal kull min huwa għażżiż għalik. Dan għandek tgħaraf twettqu sabiex xi nuqqasijiet li seħħew fil-passat jintnesew u int tkun tista tħares b'mod aktar pożittiv il- quddiem. L-aktar jum ideali għalik huwa s-Sibt. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 4 , 6 u 8. Leo huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Virgo ser iġieblek miegħu bosta tibdil li tant huwa meħtieġ kemm fuq bażi personali u anke f 'dak tal-madwar tiegħek. Ovvjament għersaq lejn dan it-tibdil b'għaqal u galbizza. Ma' għandekx min jgħaġlek. ,għaraf li kull bidla li twettaq tkun dejjem fuq ix-xewqa tiegħek. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta.Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 3 , 6 u 7. Virgo huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan in-New Moon taż- żodjaku ta' Libra għalik l-istess Libra ser iġib diversi sitwazzjonijiet. Ovvjament meta int issa tinsab fiż- żodjaku tiegħek dan ser ikun dak il-mument ta' tkattir, tkabbir u aktar stabbilita' ,dejjem tgħaraf kif taddatta sabiex hekk int tkun tista tħares b'aktar motivazzjoni. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ħamis. Id- dati li huma ideali għalik huma dawn : 4 , 5 u 9. Libra huma magħrufin għat-tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Scorpio ser ikun qed iġieblek għarfien aħjar f 'dak li int ser twettaq. Dan l-aktar li ser ikun effittiv huwa għal mod ta' kif int ser tgħaraf tadatta aktar il-ħiliet tiegħek fil-karriera fejn issa din qed jieħu xejra aktar addattata għal dak li int tixtieq. L-aktar jum ideali għalik huwa Tnejn. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 5 , 6 u 8. Scorpio huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Sagittarius ser jagħmlek tgħaraf tqassam aħjar dawk il-pjanijiet li int tant ilek tippjana għalkemm int ma kontx ħazin għal mod kif int kont tippjana. Iżda minn issa l-quddiem ser tgħaraf id-differenza dwar l-ippjanar u t-tqassim. L-aktar jum ideali għalik huwa Erbgħa. Id-dati li huma ideali għalik huma dwan : 4 , 7 u 9. Sagittarius huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan in-New Moon taż-żodjaku ta' Libra għalik Capricorn ser jagħmlek tgħaraf iżjed x'hemm ġewwa fik sabiex b'hekk int tgħaraf aktar min vera int. Wasal dak il- mument li int trid tagħmel iżjed kuraġġ u tkabbar id-determinazzjoni u b'hekk b'dawn flimkien int tkun tista's tkompli tisaħħaħ għal futur aktar stabbili. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Ġimgħa. Id-dati li huma ideali għalik huma dawn : 3 , 5 u 7. Capricorn huma magħrufin għad direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont fuq il- pubblikazzjonijiet kollha ta' PaulJon, flimkien mal- Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Doreen Micallef mill-Qrendi It-tieni premju ntrebaħ minn: Maruska Darmanin minn Bormla Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa hi:In-New Moon taż-żodjaku ta' Libra meta huwa, fis-6, fis-7 jew fid-9 ta' Ottubru? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: Kompetizzjoni "ILLUM", Po Box 27, Paola. Namaste In-New Moon fiż-Żodjaku ta' Libra L-Erbgħa 6 ta' Ottubru tard fil-għaxija ser inkunu qed nesperjenzaw is-seba' New Moon għal dan il- kalendarju żodjaku propju fiż-żodjaku ta' Libra. Dan il-New Moon ser ikompli jsaħħaħ lil dan iż- żodjaku sabiex ikompli fil-motivazzjoni lejn aktar tkattir fil-karriera, idejat jew altru. Kif ukoll ser ikompli jsib dak il-bilanċ meħtieġ fil- ħajja kompluta tagħhom. Dan il-New Moon jitfa dik l-enerġija lejn iż-żodjaki kollha b'mod partikolari lejn iż-żodjaki ta' Aquarius, Taurus, Cancer, Virgo, Sagittarius u Gemini. Dawn ser jirċievu dik il-ħeġġa sabiex ikomplu mixjien il- quddiem, waqt li ż-żodjaki ta' Pisces, Aries, Leo, Scorpio u Capricorn ser jgħarfu jorganizzaw aktar il-ħajja kompluta tagħhom. Għal aktar informazzjoni dwar dan ibgħat sms fuq 79495804 jew www.pauljon13.com KOMPETIZZJONI MA' PAULJON

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 October 2021