Illum previous editions

ILLUM 12 February 2023

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1492489

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 23

22 oroskopju IL-ĦADD 12 TA' FRAR 2023 • illum Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aquarius għalik Libra ser tkun ġimgħa li int ma tkunx aktar magħluq lejn dawk il-miri biss li għandek. Wasal iż-żmien li issa bil-galbu tiaħ lilek innifsek aktar għal miri oħrajn li int żgur kapaċi għalihom basta tgħaraf u tanalizza u fejn hemm bżonn tieħu dik il-gwida meħtieġa. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Pisces. Il- kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Jade. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aquarius għalik Scorpio ser tkun ġimgħa li tgħaraf tkun kuraġġuż lejn dak li qiegħed iseħħ madwarek. Għalkemm dawn mhux sitwazzjonijiet kif tixtieqhom int, dan irid ikun dak il- mument li int tgħaraf il-kapaċita tiegħek għal meta il-mewġ ikun qiegħed iħabbat kontra tiegħek. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Capricorn. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi t-Tourmaline. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Sagittraius ser tkun ġimgħa fejn int ser tiem aħjar il-kunċett tal-imħabba. Int persuna sensittiva u int taf kemm tħobb bil- qalb iżda int mhux f 'qagħda li tieħu lura li tixtieq. Int trid tkompli temmen fik innifsek sabiex dak li tixtieq finalment iseħħ. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Gemini. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi s-Sapphire. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aquarius għalik Capricorn ser tkun ġimgħa li issa tibda taħseb aħjar għat tqassim tal-ħin tiegħek bejn il-karriera u d-dar. Issa l-karriera tiegħek hi f 'pożizzjoni aktar stabbli u għalhekk issa għandek issib aktar spazju lejn għad dar tiegħek sabiex hemm tħossok aktar komdu u aktar int. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Virgo. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Amethyst. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik l-istess Aquarius għanda tkun ġimgħa li tgħaraf min huma dawk ta' madwarek li verament jixtiequlek il-ġid, dawk li meta tkun f 'pożizzjoni żbilanċjata jkunu hemm għalik , jisimgħuk u jgħinuk. Issa huwa l-waqt li tgħarf min huma l-vera ħbieb tiegħek. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Libra. Il- kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Moonstone. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aquarius għalik Pisces ser tkun ġimgħa li tmur it fil- kampanja u hemm fil-kwiet taħseb fil-profond eżattament x'ser ikun il- pass li hemm bżonn li int twettaq. Tul dawn l-aħħar ġimgħat ħassejtek bħal wieħed mitluf iżda b'dan il-pass int tista' tanalizza dak li int verament tixtieq. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Sagittarius. Il-kristalla idejali għalik għal din il- ġimgħa hi l-Opal. Namaste L-AĦĦAR ĠIMGĦA GĦAŻ-ŻODJAKU TA' AQUARIUS MILL-ĦADD 12 TA' FRAR SAS-SIBT 18 TA' FRAR Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Aries ser tkun ġimgħa fejn int trid tgħaraf aktar tkun iffokat fuq dawk il-miri prinċipali li jolqtu lilek b'mod dirett bħal ħin għal eżerċizzju, ħin ta' relass u ħin aktar għalik innifsek. Issa huwa l-mument għalik sabiex dan ikun għal għarfien stabbli. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Leo. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi c-Citrine. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Taurus ser tkun ġimgħa ta' għarfien aħjar kif tista' tkun aktar organizzat fl-iskeda tiegħek. Int persuna li tħobb tkun preċiż fit-twettieq tiegħek speċjalment meta trid tieħu xi deċiżjoni. Għalhekk għaraf aħjar l-organizazzjoni tiegħek. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Cancer. Il-kristalla idejali għalik għal din il- ġimgħa hi l-Amber. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Gemini ser tkun il-ġimgħa li ħajtek tibda tevolvi lejn il-miri ta' dawk id-diversi proġetti li int għandek imħejjija. Int issa wasalt għal tarġa oħra fil-ħajja tiegħek, tarġa oħra li ser tara lilek innifsek titkattar fil-ħiliet tiegħek. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Virgo. Il- kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi t-Tigers eye. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Cancer ser tkun ġimgħa li ma tridx taqta qalbek minn dak li qiegħed idur madwarek bħalissa. Huwa vera li hemm sitwazzjonijiet ibsien u trid tkun persuna b'saħħa u determinazzjoni sabiex finalment kull ostaklu jkun megħlub u int tevolvi. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Aries. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi r-Rose Quartz. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta' Aquarius għalik Leo ser tkun ġimgħa li ma tridx tkun fuq dak li taħseb int iżda hemm bżonn tisma u tgħaraf ideat ta' oħrajn sabiex meta int ikollok dan kollu int tgħaraf tieħu l-aħjar direzzjoni lejn il-miri prinċipali tiegħek u b'hekk tisaħħaħ. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Taurus. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi t-Topaz. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'din l-aħħar ġimgħa taż- żodjaku ta' Aquarius għalik Virgo ser tkun ġimgħa li tanalizza dak li int għandek fil-preżent ma' dak li int tixtieq tara madwarek fil-futur. Għaraf analizza b'għaqal u tagħġilx ħalli dak kollu li int tiddeċidi jkun biss wara li twettaq analiżi profonda u dan żgur ikun pass lejn stabbilta'. Iż-żodjaku l-aktar li tħossok komdu miegħu ġej minn Aquarius. Il-kristalla idejali għalik għal din il-ġimgħa hi l-Pearl. Namaste IT- TLETT KRISTALLI KKOMBINATI MA DAN IZ-ZODJAKU TA AQUARIUS: AMETHYST : MOONSTONE : BLACK ONYX L-EWWEL AMETHYST : Din il-kristalla hi kkombinata sabiex inshhu aktar dik id diterminazjioni li tant hemm bzonn , jekk tkun dahlet xi montonija madwrana din il kristalla ghanda dawk il benficciji kollha sabiex trega fina dik id diterminazzjioni barra li ukoll tista tkun taghajnuna fil modt kif nahsbu b'aktar pacenzja u b'ghaqal sabiex nevitaw certu dicezjionjiet magla. IT-TIENI KRISTALLA: MOONSTONE :Din il-kristalla ghandha dak il beneficju partikolari li tikalma lemozzjionjiet li ikunu qed nezperjenzaw , fil hajja nistaw nezperjenzaw diversi emozzjonjiet kemm fl imhabba , fi sahha , fil hidma u anka f'kazjiet partikulari ohra ghal hekk din il kristalla ser tkun hemm ghalina sabiex tatina dik lengerija halli ikattru u nisahhu waqt li ikunu qed nzperjenzaw xi emozzjioni partikulari IT-TIELET KRISTALLA : BLACK ONYX :Din it-tielet kristalla toffri dik il protezzjioni kontra kullinkwa negattiva liwihed jista jesperjenza tigi min fejn tigi , toffri ukoll dik l-energija ta kuragg fejn tatitk dik il hegga tant importanti u kapaci tatik dik sahha sabiex taraf ahjar fejn tiextieq tmur , liema hi l-ahjar decizjioni jew direzzjioni. L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 12 February 2023