Illum previous editions

ILLUM 19 January 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1201980

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 oroskopju illum • IL-ĦADD 19 TA' JANNAR 2020 Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius Din hi ta' qabel tal-aħħar żodijaku għall- kalendarju Żodijaku. Ħafna jaħsbu li dan huwa l-bidu mentri mhuwiex. Dan iż-żodijaku ta' Aquarius iġib miegħu direzzjonijiet ġodda u motivazzjoni lejn bosta żodijaki. Barra minn hekk jinfetħu bosta toroq ġodda f 'diversi aspetti tal-ħajja ta' madwarna. Jekk trid tkun taf aktar dwar dan tista' tibgħat messaġġ fuq 99013600 jew żur is- sit: www.pauljon13.com Namaste Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius Mill-Ħadd 20 ta' Jannar sas-Sibt 18 ta' Frar Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Aquarius ser iwassal sabiex inti tkun tista' tagħti dik il-fiduċja li tant tixtieq. Għalhekk bħalissa ara lil min verament tista' tafda dwar ir-responsabbilitajiet li resqin lejk sabiex tkabbar il-madwar tiegħek b'aktar serenità. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 19, 21, 23 u 25. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Pisces ser jagħmlek tagħraf li int tant tixtieq tirranġa jew tirregola l-madwar tiegħek, imma jekk minn issa tagħraf tikkumbatti, hemm possibilità tajba li tilħaq l-għan tiegħek. Qatt m'għandek taqta' qalbek iżda trid tibqa' temmen aktar fik innifsek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt Id-dati ideali għalik huma 20, 21, 23 u 24. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Aries ser jersaq pjanli int tkun tixtieq twettaq imma trid verament tħejji sew għalih. Taf li int ma tant tħobb tmur ħażin f 'dak li tkun trid twettaq, taf li dan il-pjan trid tagħti spinta 'l quddiem għal dak li hemm bżonn isir. Tgħaġġilx imma imxi bil-għaqal. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 21, 22, 24 u 25. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Taurus ser joffrilek dak il- mument li int għandek tagħraf aktar verament x'tixtieq għalik u anke għall-ħajja ta' madwarek. Issa trid tagħraf iżjed ir-responsabbilitajiet li erfajt u trid turi kemm int matur għal dak li hemm madwarek bħalissa. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 20, 22, 23 u 24. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Gemini ser ikun għalik twettiq ġdid. Mhix ser tkun faċli għalik speċjalment fid-dinja ġdida li int se tipprova tidħol fiha. Bil-karattru determinat tiegħek, xejn mhuwa diffiċli. Int magħruf li tegħleb kull sfida li ssib quddiem u din ukoll se tegħlibha, però għandek telgħa' quddiemek. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Erbgħa Id-dati ideali għalik għal din il- ġimgħa huma 19, 21, 23 u 25. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Cancer ser joħloq żmien ta' stennija għal risposta partikolari u dan għandu jiġri f 'dawn il-ġimgħat li ġejjin. Issa għandek impenji importanti li se jiħulek bosta toroq kemm fil-ħajja professjonali u aktar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 20, 22, 24 u 25. Namaste. Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius jaf jikkawża nuqqas fir-rankatura li kont għaddej biha però dan ser ipoġġik f 'pożizzjoni sabiex tiffoka aktar fuqek, xi ħaġa li żgur għandek bżonn. Kull sitwazzjoni fiha l-pożittiv u n-negattiv tagħha, dan huwa mument sabiex int tirrifletti it aktar dwarek. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tnejn. Id-dati ideali għalik huma 19, 21, 23 u 25. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Libra se joffrilek opportunità li riesqa lejk. Int taf li bħalissa trid tkun attent minn dak li tagħmel minħabba dak li għaddejt minnu it żmien ilu. Fl-istess waqt ma tridx titlef dak li jista' jkun ta' aktar gwadann għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt . Id- dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 20, 22, 24 u 25. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Sagittarius ser iġiblek ħsibijiet tal-passat u dan ser jagħmlek anzjuż. Minħabba f 'hekk persuna li ma tantx kellek mument tajjeb magħha, terġa' titfaċċa f 'ħajtek. Dan jaf ikun ta' eżami għalik sabiex tagħraf kemm int verament b'saħħtek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 19, 21, 23 u 25. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Scorpio ser iwassal sabiex int tagħraf timxi b'moħħok u mhux b'qalbek. Xejn ma jsir malajr u kollox irid il-ħin tiegħu, issa huwa l-waqt sabiex tara kemm int kapaċi tegħleb dak kollu li taffaċja. Dan jagħmlek tagħraf aktar ħilietek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Id- dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 19, 21, 22 u 23. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Capricorn ser joffrilek sfida sabiex int tagħraf tkun kapaċi taffaċja sitwazzjonijiet diffiċli. Grazzi għal dan, għandek tkun kawt ħafna f 'dak li jista' jkun riesaq lejk. F'mument fejn int imdawwar b'ħafna pożittivita u m'għandekx tkun imfixkel b'dak li ġej jew seħħ madwarek. L-aktar jum ideali għalik huwa l-Erbgħa. Id-dati ideali għalik huma 19, 22, 24 u 25. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Il-bidu taż-żodijaku ta' Aquarius għal Leo ser jagħmlek twebbes rasek aktar u dan jaf ikun għalik ta' gwadann sabiex int turi li int ta' karattru. Iva jistgħu jolqtuk ħażin imma dan huwa l-bżonn tal- mument li int se tiffaċċja. B'hekk int se tagħti tiwssija li int taf tadatta lilek innifsek għal kull sitwazzjoni. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Id- dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 20, 21, 22 u 24. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 19 January 2020