Illum previous editions

ILLUM 3 May 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1243335

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 31

29 oroskopju illum • IL-ĦADD 3 TA' MEJJU 2020 K O M P E T I Z Z J O N I Kalendarju Żodajku F'Marzu ippublikajt l-Ewwel Kalendarju Żodajku f 'Malta. Kienu ħafna li staqsewni kif ħriġtu fix- xahar ta' Marzu, meta ta' l-anqas kalendarju joħroġ f 'Jannar. Ovvjament peress li dan il-Kalendarju huwa marbut ma' Żodjaku u Żodjaku jibda mix-xahar ta' Marzu eżattament fil-21 ta' Marzu ma' żodjaku ta' Aries. Għallura t-tweġiba tiġi waħidha li dan il- kalendarju jibda eżżatament mal-bidu ta' Aries. Ħafna jaħsbu, kif ħafna isibuħ, l-Oroskopju jibda miż-żodjaku Aquarius peres li din tiġi f 'Jannar. Imma le dan mhux il-każ għax l-Oroskopju ma' jibdix taħt iż-żodjaku ta' Aquarius iżda taħt iż- żodjaku ta' Aries. Sfortunatament kif ġralhom bosta pubblikazzjonijiet li bdew ħerġin bejn ix-xahar ta' Marzu u xahar ta' April intilef l-intress tagħhom minħabba l-imxija tal-Corona Virus li laqtet lill kull settur u aspett tal-ħajja tagħna u dik ta' madwarna. Għalhekk grazzi għal din il-paġna kull ħmistax ħa nibda namel Kompetizzjoni marbuta ma' rebħ ta' dan il-Kalendarju Żodjaku. Il-Mistoqsija tkun dejjem faċli. L-Oroskopju meta jibda, taħt żodjaku ta' Aqaurius, Aries jew Capricorn ? Ibgħatu t-tweġiba mhux aktar tard minn nhar il- Ħamis lil PaulJon Aquilina, PO Box 27 Paola. Ir-Rebbieħ jew Rebbieħa jitħabbar fil-ħarġa tal- Ħadd li ġej. Namaste L-Oroskopju taħt iż-Żodjaku ta' Taurus Mill-Ħadd 3 ta' Mejju, sas-Sibt 9 ta' Mejju Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Aquarius ser ikun għalik mument sabiex tagħraf l-aktar affarijiet importanti li int għandek madwarek. Ovjament, dan ikun iż-żmien opportun tiegħek li int tibni l-madwar tiegħek. Għaraf ħejji tajjeb sabiex tisaħħaħ f 'dak li hemm riesaq lejk. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: Aħmar u Vjola. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Aquarius huma magħrufin għal gwida li jafu joffru. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Pisces ser iwasslek f 'dak il-mument li tagħraf tirbaħ u tkattar lejk dak kollu li int tagħraf trid. Int bħalissa għandek l-isbaħ żmien li tisaħħaħ f 'kull parti tal-ħajja li int trid. Għaraf dan il-mument importanti li jwasslek għal-aktar stabilita'. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: Roża u Isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Pisces huma magħrufin għas-sensittivita tagħhom. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Aries huwa żmien ta' kalma. Il-kalma ġewwa fik hi perjodu fejn se tagħraf dak li hemm ġewwa fik minħabba ostakli differenti li ġejjien u minħabba f 'hekk int m'għandekx għalfejn titlef din il-kalma. Anzi għaraf aktar ħu dan iż-żmien b'għaqal. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: Iswed u Vjola. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Aries huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Taurus ser jiaħlek il-possibilta' li int tkattar aktar il-ħajja ta' madwarek. Tista' tkompli tikber fil-karriera tiegħek, tista tkattar l-imħabba tiegħek u jistgħu jinfetħu toroq ġodda li forsi kienu magħluqin. Ħares il-quddiem b'aktar pożittivita' sabiex twettaq. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: Blu u Aħdar. L-aktar jum ideali għalik għal din il ġimgħa huwa t-Tlieta. Taurus huma magħrufin għat tmexija intensiva tagħhom Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-Żodiaku tal-Qamar Kwinta għal Gemini ser jagħtik iċ-ċans tagħraf id- differenzi li int esperjenzajt, sabiex minn dawn l-esperjenzi int tkun tista' tqassam aħjar bejn il-karriera u l-ħin ta' benefiċju għalik. Il-bilanċ huwa ferm importanti minn issa l-quddiem, għalhekk għaraf sew dwar dan. Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: Isfar u Kannella. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Gemini huma magħrufin li jagħrfu jimxu mal-mument. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Cancer ser ifisser mument li tagħqad dak kollu li int ġbart mill-pariri li ħadt sabiex tiġi għal konkluzjonijiet. Issa għamilt biżejjed sabiex tisma'. Issa ieqaf u rifletti fuq dak kollu li smajt u iddeċiedi. Wasal il-mument li tkattar minn dak imħejji għalik. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: Oranġjo u Aħmar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. Cancer huma magħrufin kemm huma nies ta' fehema soda. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Virgo huwa żmien profond ta' iffukar fuq it-tkabbir tal-karriera tiegħek. Iffukar fuq il-proġetti li għandek imħejija għax-xhur li ġejjin, dan sabiex int tkompli ċ-ċirku mistiku ta' madwarek u hekk tkompli bil-pjanjiet li hemm ippjanati. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: Isfar u Oranġjo. L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Virgo huma magħrufin għall motivazjoni tagħhom. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Libra ser iwasslek għal aktar għarfien li int akkwistajt matul dawn l-aħħar ġimgħat. Jekk int tħares lura u tagħraf dak kollu li int wettaqt se tħoss ċertu sodifazzjioni u dan ser ikun biżżejjed sabiex int tagħraf kemm int verament kapaċi f 'ħiltek. Irrifletti. Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: Oranġjo u Isfar. L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' t-Tnejn. Libra huma magħrufin għall immaġinazjoni tagħhom. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Sagittarius ser jagħrfek li int għandek tagħraf aktar lil dawk li madwarek verament huma persuni ġenwini, li dejjem tawk dak l-appoġġ meħtieg l-aktar meta int għaddejt minn mumenti diffiċli. Għaraf dan u akar dejjem. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: Aħdar u Isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Sagittarius huma magħrufin bħala persuni ta' moral effetiv ħafna. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Scorpio ser iddaħlek f 'mument li tirrifletti eżattament minn dak li int esperjenzajt fil-passat sabiex minn dak li esperjenzajt tużaħ fix-xhur li ġejjin. B'hekk int se tibni pedament aktar fis- sod b'aktar tkabbir madwarek għal futur tiegħek. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: Aħmar u Kannella. L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Gimgħa. Scorpio huma magħrufin għat- twebbis ta' rashom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Capricorn ser iwasslek għal tħejjija sabiex int tagħraf eżattament dak li huwa tajjeb għaż-żmien li ġej. Int għandek tagħraf li issa huwa l-mument sabiex tibni aktar lilek. B'hekk għandek tisaħħaħ aktar għal dak li riesaq lejk. Irrifletti. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: Blu u Isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Capricorn huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-Żodjaku tal-Qamar Kwinta għal Leo huwa żmien ta' ippjanar f 'dak li int tant ilek taħseb għaliħ. Dan huwa perjodu għalik ta' konċentrazzjoni għal dak l-ippjanar ta' immportanza massima. Taqtax qalbek minn dak li tara li huwa difficili imma żomm lilek iffukat u konċentrat. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: Blu u Isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Leo huma magħrufin għal direzjoni pożittiva tagħhom. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 May 2020