Illum previous editions

ILLUM 17 May 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1248291

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 31

14 analiżi IL-ĦADD 17 TA' MEJJU 2020 • illum We're Recruiting Join Our Team Senior IT Security and Compliance Manager Permit no. 257/2020 Qualifications: • A minimum of 5 years' experience in an ICT management/security position & in possession of a valid CCNA certification. OR • A minimum of 3 years' experience in an ICT security field and in possession of a valid CISSP or CCNP certification. OR • In possession of a recognized qualification at MQF Level 6 in Computing and 2 years' relevant work experience in an ICT Interested persons are kindly requested to submit a letter of application and a detailed CV to recruitment@identitymalta.com by Sunday 31 st May 2020 Job Description: • Design enhancement for internal controls including segregation of duties, production change management, compliance, network security, incident handling, risk assessment and transmission integrity. • Communicate control strengths and weaknesses to IT management and collaborate with IT to develop mitigation plan. • Coordinate and facilitate Disaster Recovery planning, policies and failover tests. • Manage ISO, security compliance certifications and industry standards. • Review and update existing documentation, including Internal Control Standards, in order to meet regulatory requirements and ensure that business processes, policies and procedures are effective and sustainable. • Conduct regular Information Security Risk Assessments, including interviews of applicable stakeholders, in order to ensure that appropriate security controls are in place to mitigate risks. • Manage vulnerability scanning, penetration testing, coordinating with external vendor conducting tests, and coordinating all remedies and prioritization activities. • Monitor performance and service levels. • Monitor regulatory risk assessments on business and operational processes, procedures and policies, providing recommendation for mitigation or remedies. • Ability to interpret regulations, compliance requirements and technical jargon, and communicate to all levels of the organization in simplified terms. • Keep abreast with technical as well as strategic developments within the ICT industry and specific business area/s. • Prepare tender documentation requirements and specifications. • Monitor technological and operational changes to IT systems activities. • Report on security issues, audits & project assignments. Il-pandemija u l-kriżi finanzjarja Il-kriżi ekonomika, il-qasma ġeografika fl-UE u l-Pjan Marshall. Il-Professur Carmel Borg u Dr Joe Gravina - żewġ letturi fl-Università ta' Malta li jħarsu lejn fenomeni politiko-soċjali b'lenti interdixxiplinarja - janalizzaw CARMEL BORG U JOE GRAVINA Hekk kif f 'inħawi differenti tal- Ewropa bdew l-ewwel attentati biex in-nies jirritornaw għal xi forma ta' normalità, l-impatt ta' ekonomija globali kajmana se joħroġ aktar fid-deher. Bil- mod il-mod nibdew nintebħu xi tfisser li tgħix f 'dak li l-Fond Monetarju Internazzjonali qiegħed jiddiskrevih bħala l-akbar saram ekonomiku mid- dipressjoni ekonomika l-kbira tas-seklu għoxrin; dipressjoni li bdiet fl-1929 u baqgħet sejra sa tarf it-tletinijiet. L-ekonomiji tal-pajjiżi tan- nofsinhar tal-Ewropa huma fost l-aktar milquta mill-pandemija. Il- Greċja, l-Italja, Spanja u l-Portugall, kollha għandhom ekonomiji li jiddependu qatigħ fuq id-dħul mit-turiżmu. Il-Fond Monetarju Internazzjonali jikkalkula li dan il- grupp ta' pajjiżi se jara, mill-anqas, tnaqqis ta' 6% fl-ekonomija. Dan it-tnaqqis se jwassal għal żieda fid-dejn, hekk kif il-flus qegħdin jintużaw biex il-pajjiżi jiġġieldu l-imxija, itaffu l-impatt ekonomiku tal-pandemija u jistimulaw l-ekonomija. Il-Fond Monetarju Internazzjonali qiegħed ibassar li r-rata tad-dejn, meta mqabbla mal-Prodott Domestiku Gross (PDG), se tkun ta 200% tal-PDG għall-Grecja, 150% għall-Italja, u 100% għal Spanja u l-Portugall. Din l-istatistika ssir aħbar aktar allarmanti meta nintebħu li l-ekonomija taż-żona ewro ċkienet bi 3.8% fl-ewwel kwart tas-sena, u meta naqraw it-twissija ta' Christine Lagarde, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, li l-ekonomija taż-żona ewro tista' tiċkien bi tliet darbiet aktar mill-ewwel kwart. Minkejja li r-rapport tat-temp ekonomiku qiegħed iħabbar maltemp kbir fl-Ewropa u fiż-żona ewro, fil-kuriduri tal-poter Ewropej tispikka l-qasma ġeografika u n-nuqqas ta' aptit għas-solidarjetà bejn blokok ta' pajjiżi differenti, bil-pajjiżi sinjuri tat-tramuntana jinsistu li l-pajjiżi anqas sinjuri tan- Nofisinhar jiffinanzjaw l-irkupru tal-ekonomija (kważi) weħidihom. Raġunament li it li xejn jista' jiniehem meta nafu li l-ebda pajjiż sinjur fl-Ewropa ma jista' jfendi ekonomikament għal rasu, u li kriżi ekonomika profonda fl- Italja, wieħed mill-pajjiżi li qiegħed jinsisti fuq is-solidarjetà finanzjarja Ewropea, tista', per eżempju, titfa' l-produzzjoni tal-karozzi fil-Ġermanja fi kriżi, u lis-settur finanzjarju Ġermaniż fi kriżi akbar jekk il-pajjiż ġar tagħna ma jkunx kapaċi jonora l-ħlas tad-dejn kbir li għandu u li għad irid jagħmel. Meta wieħed jistudja sew il-kobor tal-isfida, inqisu t-tweġiba Ewropea għall-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija bħala waħda pjuttost fqira. Mill-€540 biljun, is- somma maqbula bejn il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea u li kienet maħsuba biex tindirizza d-diffikultajiet ta' dawn iż-żminijiet, €240 biljun jaqgħu taħt il-European Stability Mechanism (ESM). Filwaqt li dawn il-fondi jistgħu jintużaw mingħajr l-ispag li fil- passat setgħu xekklu l-flessibiltà fl- użu tagħhom, dawn mhumiex fondi ġodda. Somma oħra ta' €200 biljun se tasal f 'forma ta' self mill-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI), bil-pajjiż jiggarantixxu €25 biljun minnhom. Il-€100 biljun l-oħra se jingħataw permezz ta' mekkaniżmu magħruf bħala SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Fond li għandu l-għan speċifiku li jrattab id-daqqa tal-qgħad. Meta wieħed jgħodd, mill-pakkett ta' €540 biljun isib li l-flus pubbliċi ġodda huma €125 biljun, jew 1% tal-Prodott Domestiku Gross. M'hemmx dubju li dan l-aġir se jkompli

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 17 May 2020