Illum previous editions

ILLUM 26 July 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1272929

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 26 TA' LULJU 2020 • illum L-oroskopju taħt iż-żodjaku ta Leo Mill-Ħadd 26 ta' Lulju sas-Sibt 1 ta' Awissu Bidu ta' Żodjaku ta' LEO Bdejna il-ħames żodjaku dak ta' Leo fejn dan iż-żodjaku ser ikun kemm ta' ispirazzjoni u kemm ta' direzzjoni. Iż-żodjaku ta' Leo jaqa' taħt l-element tan-NAR flimkien ma' żodjaki ta' Aries u Sagittarius. Dan it-trio ta' żodjaki huwa ferm b'saħħtu u joffri aspetattiva qawwija lejn dak li huma kapaċi jwettqu. Iż-Żodjaku ta' Leo joffri wkoll żmien ta' stabilta', żmien ukoll li nħarsu aktar fil-madwar tagħna. F'dan l-istadju iż-żodjaki ta' Aries, Cancer, Virgo, Libra, Sagittarius u Pisces imorru ferm tajjeb fit-twettiq li jixtiequ jwettqu. Mentri ż-żodjaki ta' Taurus, Gemini, Scorpio, Capricorn u Aquarius iridu jagħmlu sforz aktar f 'dak li jkunu jixtiequ jwettqu. Ovjament iż-żodjaku ta' Leo jkun ispirat lejn stabbilta', direzzjoni u deċiżjoni f 'dak li ikun irid jitwettaq. L-aktar jum ideali għaż-żodjaku ta' Leo huwa s-Sibt, pero' evita l-jum tat-Tlieta minn ippjanar jew deċiżjonijiet. L-aktar xahar ideali għaż-żodjaku ta' Leo huwa dak ta' Marzu. Evita x-xahar ta' Diċembru. Il-kristalli ideali għalik Leo huma Cetrine u Rutilated Quartz. Għal aktar informazzjoni dwar iż-żodjaku tiegħek tista żżur is-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Aquarius ser jagħmlek tagħraf iżjed li kollox għandu ż-żmien tiegħu minħabba dak li int fil- preżent għaddej minnu. Imma din fażi u ser toħroġ minna, basta tagħraf timxi b'moħħok biex b'hekk terġa taqbad ir-ritmu ta' stabilta' li tant hi bżonjuża. Għaraf dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Pisces. Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Pisces ser ikun ifisser aktar impenn ta' responsabilta' fil-madwar kollu tiegħek. Hekk int ser tagħraf turi kemm int responsabbli. Minn naħa l-oħra int issa ser tagħraf kemm huwa mportanti li t-tejjeb il-madwar tiegħek. Dan sabiex tagħraf aħjar dak li hemm riesaq lejk. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Cancer. Pisces huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Aries ser ikun ifisser aktar impenn fil-karriera tiegħek. Hekk li minn issa int ser tagħti spinta kemm biex ittejjeb iżjed il-ħidma tiegħek u kemm biex twessa aktar ħiltek. Dan trid tagħraf tagħmlu b'mod għaqli sabiex b'hekk tkabbar dak li tixtieq. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Scorpio. Aries huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Taurus ser ikun iffiser impenn ta' preparazzjoni f 'dak li għandek riesaq lejk sabiex int tkun tista' ittejjeb aktar il-kapaċitajiet tiegħek. Persuna ser tavviċinak u ser toffrilek opportunita'. Għaraf ħu parir sewwa qabel tagħmel xi pass lejn din l-opportunita'. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Leo. Taurus huma magħrufin għat- tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Gemini ser ikun iffiser aktar impenn dwar proġetti li trid tibda twettaq. Għalkemm dan l-aħħar għaddejt minn xi sitwazjonjiet delikati xorta waħda int kapaċi tasal fejn vera tixtieq tasal, Għaraf imxi iżjed b'moħħok. Għalhekk irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgha. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Sagittarius. Gemini huma magħrufin għas-sensittivta' li joffru. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Cancer ser ikun iffiser aktar impenn lejn dak li verament tixtieq għalik. Għalhekk issa din il-fażi ser tagħtik iċ-ċans ta' dawra kompluta madwarek kemm mill-lat ta' kif tibda tippreżenta lilek innifsek, kif ukoll biex torganiżża l-madwar tiegħek kif ukoll fid-dehra tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Aquarius. Cancer huma magħrufin għal-burdata stabbli tagħhom. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Virgo ser jagħmlek tħossok persuna aktar dixxiplinata. Din is-sitwazzjoni ser tagħtik nifs ġdid u bis-saħħa tagħha ser tlaqqgħek ma' persuni ġodda bi probabilta' ta' proġetti ġodda. Biss trid tagħraf tkun imħejji sew u li lest tkun kapaċi għal dan it-twettieq. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Gemini. Virgo huma magħrufin bħala persuni ta' moral effetiv ħafna. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Libra ser iwasslek għal fażi ta' trankwillita' fejn int kemm jista' jkun trid tipprova żżomm lilek innifsek kalm. Ipprova għaraf dak li esperjenzajt fil-passat sabiex ma' terġax tirrepetieħ u b'hekk tkun tista' tħares aktar b'fiduċja u stabbilta' lejn dak li riesaq lejk. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Virgo. Libra huma magħrufin għal-bilanċ li huma kapaċi iwwetqu. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Sagittarius ser jagħmlek tagħraf kemm huwa mportanti li minn issa tibda iżjed toħroġ il-qawwa kollha tiegħek. Għalkemm uħud minn dawk ta' madwarek mhumiex jaraw li sejjer jirnexxilek twettaq dan il-pass kbir li ser tagħmel. Ibqa żgur li ser tħalli lill kullħadd sorpriż. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Libra. Sagittarius huma magħrufin bħala nies motivati ħafna. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Scorpio ser jagħmlek tagħraf li dan huwa l-mument fejn tagħraf li s-sitwazzjoni finanzjarja ta' madarek sejra lura u dan qiegħed joħloq ċertu pressjoni madwarek. Iżda jekk int minn issa tagħraf tagħmel forma ta' pjan finanzjarju dan ikun ferm utli ghalik għal stabbilta'. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Capricorn. Scorpio huma magħrufin għal-istabillta tagħhom. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik Capricorn ser jagħmlek iddur dawra madwarek. Għalhekk f 'dan il-perjodu int għandek tosserva aktar dak kollu li jibda' iseħħ madwarek sabiex b'hekk int tkun tista' tanaliżża dak kollu li jkun għaddej u minn hemm int tkun tista' tieħu direzzjoni ideali għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Taurus. Capricorn huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Il-bidu ta' żodjaku ta' Leo għalik l-istess Leo ser iġiegħlek taħseb li wasal żmien li tbiddel l-istil ta' madwarek. Ipprova twebbisx rasek għax din il-bidla hija bżonjuża kemm għal dak li hemm riesaq lejk kif ukoll biex int tagħraf lilek innifsek aktar. Għalhekk tajjeb li tagħmel riflessjoni dwar dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa Aries. Leo huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 26 July 2020