Illum previous editions

ILLUM 18 October 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1300174

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 27

20 opinjoni Prijorità għall-Edukazzjoni IL-ĦADD 18 TA' OTTUBRU 2020 • illum Owen Bonnici Owen Bonnici huwa l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol G ħada jitħabbar il-baġit. Ovvjament l-istennija tal-poplu hija mhux jekk, imma kif il-Gvern se jkompli għaddej bil-ħid- ma tiegħu ħalli jkattar il-ġid f 'pajjiżna. U kif smajna lill-Prim Ministru Robert Abela fil-jiem li għaddew, ċerti li dan il-baġit, filwaqt li se jindirizza l-isfidi tal-mument kawza tal-pandem- ija, imma li wkoll huwa katalista ghall-futur. Dan se jkun bagit li jirrifletti ekonomija b'saħħitha li hija kruċjali biex jippermettu li l-Gvern ikompli għaddej bil-pjani tieghu, pjani li jpoggu fuq quddiem liz-zghir u lil dawk vulnerabbli, lil dawk li l-aktar li ghandhom bzonn. Huwa wkoll baġit li se jkun mibni fuq ħames prijoritajiet. Dawn kienu ssemmew waqt laqgħa tal-kabinett li saret għall-ewwel darba fl-istorja, fil- Kamra tal-Kummerċ: Governanza tajba, tkabbir ekonomiku, Edukazzjoni, Infrastruttura aħjar u li Malta ssir newtrali fil-karbonju sal-2050. Ħames pilastri ewlenin tal-politika ekonomika tal-gvern. L-Edukazzjoni qed tkompli tingħata l-importanza li jistħoqqilha u kif dejjem ingħatat minn Gvern Laburista, kif se tkompli tingħata wkoll fil-baġit ta' għada. Xhieda ta' dan huwa l-investiment li kompla għaddej biex dan is-settur dejjem jissaħħaħ f 'kull ma jeħtieġ u fil-lati varji tiegħu. Mhux lanqas fejn tidħol infrastruttura marbuta mat- tagħlim tal-Edukazzjoni. U dan qed nagħmluh u se nkomplu nagħmluh b'impenn sħiħ għall- benefiċċju ta' uliedna u ulied uliedna u wkoll ta' dawk kollha li huma konnessi ma' dan il-qasam, fuq quddiem ukoll l-edukaturi kollha tal-pajjiż. F'temp ta' għaxart ijiem kellna tlitt okkażjonijiet li bejniethom raw investiment ta' mhux anqas minn €28 miljun f 'infrastruttura fil- qasam tal-edukazzjoni. Dan jixhed l-impenn li għandna lkoll biex verament inpoġġu dan is-settur fuq quddiem u nkomplu ninvestu fit-tfal tagħna billi ninvestu f 'dak li għandhom bżonn – ambjenti aħjar biex fil-post fejn jistgħu jieħdu l-aħjar edukazzjoni, fil-klassi – jieħduha kif jixraq. Apparti l-inawgurazzjoni tal-Iskola ġdida tal-Qawra, u wkoll l-inawgurazzjoni tal- modernżazzjoni u estensjoni tal-Iskola Sekondarja taż-Żejtun, poġġejna wkoll l-ewwel ġebla tal- Iskola ġdida tal-Primarja fl-Imsida. +++ Il-bini tal-Iskola Primarja ġdida fl-Imsida huwa proġett li nvolva t-twaqqigħ tal-iskola eżistenti u l-bini ta' skola kompletament ġdida fuq l-istess sit. Se tinżamm parti mill-faċċata tal-iskola l-antika biex tkun inkorporata bħala disinn fil- binja l-ġdida. L-iskola l-ġdida se jkollha madwar 40 klassi: 26 klassi normali u għadd ta' klassijiet oħrajn għal suġġetti speċifici bħall-iżvilupp personali u soċjali, l-arti, il-mużika, ix-xjenza, il-litteriżmu, u l-etika. L-iskola se jkollha wkoll ċentru għall-ħarsien tat-tfal, librerija pubblika u sala li se tkun tesa' madwar 300 persuna. Tajjeb li ngħid li l-librerija pubblika, is-sala kif ukoll parti mill-ispazju rikreattiv se jkunu jistgħu jintużaw mill-komunità lokali wara l-ħinijiet tal-iskola. Id-daqs tal-iskola kollha, inklużi ż-żoni ta' rikreazzjoni, se jkun ta' 10,000 metru kwadru. Fl-ippjanar tal-iskola ġew imħarsa wkoll il-ħtiġijiet tal-komunità bħall-parkeġġ, childcare centre u se jkunu akkomodati wkoll għaqdiet volontarji. Filfatt bħala parti minn dan il-proġett se jinbena wkoll kumpless ġdid għall-Imsida Sea Scouts. Din se tkun faċilità edukattiva moderna u futuristika ppjanta b'mod speċifiku biex tagħti l-aqwa edukazzjoni lil uliedna. Faċilità edukattiva li se jkollha wkoll l-għodda li hemm bżonn biex tgħallem ħiliet oħra li t-tfal ikollhom bżonn fil-ħajja ta' kuljum. Taħt l-iskola se jkun hemm parkeġġ għall-karozzi fuq żewġ livelli li se jieħu 'l fuq minn 100 karozza. Nieħu gost li f-iskola l-ġdida se jkun hemm żewġ features innovattivi għall-iskejjel f 'pajjiżna. F'din l-iskola se jiddaħħal il- kunċett ta' 'outdoor classroom environment' bi spazju fuq barra fejn l-għalliema jkunu jistgħu jagħmlu ċertu lezzjonijiet fuq barra. Dan l-ispazju se jkun imsaqqaf b'tinda u se jkun imdawwar b'siġar, pjanti u uri. Kunċett innovattiv ieħor huwa l-ħolqien ta' 'green wall' fuq waħda mill-faċċati tal-iskola. Din il-faċċata se tkun miksija bi ġnien vertikali. Inizjattiva li se tkun estiża wkoll għall-btieħi tal-Iskola. Dan il-proġett li huwa f 'idejn in-nies abbli ferm tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, qed isir b'investiment ta' madwar €10 miljuni, u din l-iskola se tilqa' fiha 500 student. +++ Il-ġimgħa li għaddiet daħlu l-aħħar żewġ gruppi ta' studenti li kien fadal jidħlu fl-iskejjel statali biex b'hekk sa' nhar l-Erbgħa li għaddiet daħlu t-tfal kollha għat- tkomplija tal-aħjar edukazzjoni tagħhom. Dan wara deċiżjoni li kienet ittieħdet li għal din is-sena skolastika l-istudenti tas-snin ta' edukazzjoni obbligatorja jidħlu mqassmin fuq tul ta' ġimgħa bejn is-7 ta' Ottubru, 2020 u llum. Deċiżjoni li ġiet segwita wkoll minn skejjel oħrajn, senjatament dawk tal-knisja. B'kollox huma 33,361 l-istudenti li huma reġistrati ma' xi waħda mill-iskejjel tal-istat fis-snin tal-kindergarten u dawk tal- edukazzjoni obbligatorja. Hemm ukoll 22,374 student ieħor fl-istess snin li huma reġistrati ma' xi waħda tal-iskejjel li mhumiex tal-istat. Kif ktibt kemm-il darba, din is-sena ttieħdu għadd ta' miżuri bla preċedent għall-uħ mill-ġdid tal-iskejjel fid-dawl taċ-ċirkostanzi tal-COVID-19. Fit-2 ta' Settembru, 2020 ġie ppubblikat protokoll għall-uħ mill-ġdid tal-iskejjel mill-awtoritajiet tas-saħħa wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet tal- edukazzjoni. Dan il-protokoll ġie implimentat permezz ta' aktar minn 50 miżura li ttieħdu fl-iskejjel kollha tal-istat u sar risk assessment indipendenti minn esperti meqjusa bħala persuni kompetenti mill-OHSA għal kull skola. Saru wkoll bidliet fis-sillabu u f 'diversi metodi ta' tagħlim sabiex wieħed jilqa' għar-realtajiet ġodda waqt li saru ehmiet mal-partijiet ikkonċernati ewlenin sabiex jiġi assigurat li jkun hemm edukaturi fil-klassijiet tal-istudenti, anke meta xi edukatur ma jattendix l-iskola minħabba raġunijiet ġustifikati. +++ Din il-ġimgħa wkoll il- Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi fetħet żewġ ċentri speċjali u ġodda ta' Klabb 3-16 biex jilqgħu fihom studenti minn dawk l-iskejjel tal-Knisja li matul din is- sena skolastika mhumiex se jkunu qed jilqgħu l-istudenti kuljum. Iż-żewġ ċentri—Maria Bambina fil-Junior College, u San Ġużepp fl-MCAST- jippermettu lil studenti li jsegwu t-tagħlim online preparat mill-iskola tagħhom f 'ambjent tajjeb u addattat għalihom fil- ġranet meta mhux se jmorru l-iskola. F'dawn iċ-ċentri qed jiġu segwiti l-protokolli kollha maħruga mill- Awtoritajiet tas-Saħħa. Is-servizz, immexxi mill- Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi, qed jippermetti lil ġenituri biex ikomplu bix-xogħol u bil-karriera tagħhom, moħħom mistrieħ li uliedhom huma mħarsa. Is-servizz jiaħ fis-7am u jibqa' għaddej sas-6pm. Il-ġenituri għandhom l-għażla li jiġbru lil uliedhom x'ħin iridu. Is-servizz huwa bla ħlas sas-2:30pm waqt li r-rati normali ta' Klabb 3-16 japplikaw minn hemm 'il quddiem. Sa issa s-servizz diġà qed jilqa' tfal minn diversi skejjel tal-Knisja. Kull min huwa interessat li japplika għal dan is-servizz huwa mħeġġeġ biex japplika billi jżur is-sit: https:// services.fes.gov.mt/ u jirreġistra. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jibgħat fuq: churchschoolservices.fes@gov.mt. +++ L-awguri tiegħi lill-istudenti kollha fil-vjaġġ edukattiv tagħhom, lill-edukaturi kollha u wkoll nifraħ lil dawk l-istudenti li qed iżanżnu l-proġetti ġodda li nawgurajna fil- jiem li għaddew.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 18 October 2020