Illum previous editions

ILLUM 18 April 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1363126

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 18 TA' APRIL 2021 • illum Bidu ta' Żodjaku ta' Taurus Mit-Tlieta 20 ta' April sal-Ħamis 20 ta'Mejju Bidu ta' Żodjaku ta' Taurus Nibdew it-tieni żodjaku ta' dan il-kalendarju żodjaku, dak ta' Taurus bejn 20 ta' April sal- 20 ta' Mejju. Żodjaku li jaqa' taħt l-element ta' Earth flimkien ma' żodjaki ta' Virgo u Capricorn. Flimkien dan it-trijo ta' żodjaki joffri enerġija saa, sensittivita', għarfien u ħeġġa. Bħala żodjaku Taurus huwa magħrufin bħala persuni li jagħmlu tibdil bla nfurmar, iħobbu jaħsdu bl-imġieba tagħhom, għandom paċenzja u devoti lejn dak li huma kapaċi jwettqu. Iżda n-naħa l-oħra ta' dan iż-żodjaku huwa li aħjar ma tippruvax tieħu raġun meta ma' għandekx, jekk jitilfu l-paċenzja jafu jkunu iebsa u żgur mhux ser ikunu possessati. L-aktar jum ideali għal Taurus huwa l-Ġimgħa, imma l-jum ta' Tlieta evitawh. L-aktar xahar ideali għal Taurus huwa Mejju, imma x-xahar ta' Lulju evitawh. Il-Kristalli ideali għal Taurus huma l-Emerald u l-Amber. Jekk int trid tkun taf aktar informazzjoni dwar iż-żodjaku ta' Taurus u żodjaki oħra tista' taqra l-aħħar pubblikazzjoni tiegħi, PaulJon bl-Oroskopju Għalik jew ibgħat sms fuq 79495804. Namaste Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Aqaurius ser ikun mument fejn il-karriera tiegħek sejra tieħu direzzjoni ġdida, direzzjoni ta' aktar stabbilita'. Hekk int ser tgħaraf kemm il-karriera li int tħaddan qegħda tavvanza l-quddiem. B'dan se jinfetħulek toroq ġodda, izda int xorta waħda trid iżżomm lilek innifsek dejjem immotivat. Għaraf dan.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Virgo.Aquarius huma magħrufin għal-motivazzjoni kbira tagħhom. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Pisces ser ikun mument fejn int trid tgħaraf tkattar b'aktar ħeġġa ġewwa fik. Trid tibni aktar kunfidenza fik innifsek u trid tgħaraf x'hemm ta' bżonn għalik. Dawn kollha se jinspirawk li dan huwa l-mument li int trid tgħaraf iżjed lilek innifsek. B'dan kollu għandu jkollok biżżejjed motivazzjoni lejn ġimgħat ta' stabbilita'.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Capricorn.Pisces huma magħrufin għad- direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-bidu ta' żodjaku ta' Taurus għalik Aries ser ikun mument fejn trid tibda skeda ġdida f 'dak li għandu x'jqasam mal-ippjanar ta' madwarek b'hekk meta int qed taraf iżjed dwar l-iskeda tiegħek dan ser jagħmlek tkun aktar orginażżat fit-twettieq li hemm riesaq lejk, tajjeb li tieqaf it u tirrefletti sabiex tgħaraf it-tibdil li int hemm bżonn twettaq. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Leo.Aries huma magħrufin li huma nies ta' fehma soda. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Taurus ser ikun mument sabiex int tgħaraf li dak li akkwistajt sa issa fil-karriera tiegħek għandek tgħaraf tkattru u tagħtih attenzjoni u ma titfax il-ħintiegħek fuq ħsibijiet oħra. Int trid tibqa ffokat mijja fil-mijja fuq dak li għandek madwarek.Għalhekk għaraf kattar l-għaqal tiegħek għal futur tiegħek.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Cancer.Taurus huma magħrufin għat-tmexxija ntensiva tagħhom. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Gemini ser ikun mument ta' responsabbilita' li int tridtgħaraf aktar fil-ġimgħat li ġejjin. Dan ġej mill-fatt li dak li int għażilt bħala direzzjoni ġdida, issa tfajt lilek innifsek f 'aktar responsabbilita'.Għalhekk issa int trid turi li int kapaċi għal din ir- responsabbilita' u sa fejn int kapaċi tkompli tkattar.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Gemini huma magħrufin għat-tfassil iddettaljat tagħhom. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Cancer ser ikun mument ta' riflessjioni dwar dak kollu li int għaddejt minnu fil- passat. B'hekk grazzi għal din l-esperjenza int ser tgħaraf x'inhu l-aħjar pass minn issa l-quddiem. Huwa vera li parti minnek qed tgħidlek sabiex tagħmel pass lejn naħa u l-parti l-oħra qed tgħidlek għamel pass lejn in-naħa l-oħra. Irrifletti sew.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Aries.Cancer huma magħrufin għas-sensittivita' tagħhom. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Virgo ser ikun mument fejn ħa jtaffilek it mill-problema finanzjarja li dan l-aħħar kont qed tesperjenza. Għalhekk finanzjarjament se tibda tara ċertu stabbilita'. Pero' għalkemm ser tara titjib xorta waħda ma tridx titlef il-kontroll. Għalhekk għaraf kattar dan il-bżonn partikolari b'għaqal. Il-jum ideali għalikhuwa l-Ġimgħa. Iż- żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Taurus.Virgo huma magħrufin bħala persuni ta' moral effetiv ħafna. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Libra ser ikun mument li jagħmlek tgħaraf x'inhu l-aħjargħalik. X'hemm bżonn li minn issa int trid tibda tejjeb sabiex is- sitwazzjoni ta' madwarek tgħaraf tibda tmexxija b'aktar għaqal. Ovvjament waħda mid-deċiżjonijiet li ser tkun qed tieħu hi dwar il-karriera. Sitwazzjoni li trid tgħarf taddata aħjar għalij. Irrifletti sew.L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa t-Tnejn.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Pisces. Libra huma magħrufin għal gwida li kapaċi joffru. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal- 21 ta' Diċembru F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Sagittarius ser ikun mument fejn int trid tgħaraf iżomm kontrol dwar it- tfassil tiegħek. Dan jista' juri li għalkemm int iżomm ċertu bilanċ f 'dak li int twettaq fir-rutina tiegħek xorta waħda qed tara li għad m'hemmx dak il-progress mixtieq.Għalhekk għaraf iffokka iżjed u żomm aktar attenzjoni.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Aquarius. Sagittarius huma magħrufin kemm jagħfu jifħmu lil-oħrajn. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Scorpio ser ikun mument li joffrilek direzzjoni dwar ħsieb ta' pjan. Pjan li kieku tista' twettqu fl-aħjar żmien possibli. Huwa għaqli għalik u dan forsi tarah wisq u għalhekk int għandek tgħaraf kull possibilta' li dan jista' ikollu effet kemm fuq il-ħajja preżenti tiegħek u kif ukoll fuq il-madwar tieghek.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Libra.Scorpio huma magħrufin li jarful jaddataw għal kull sitwazzjoni. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad- 19 ta' Jannar F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Capricorn ser ikun mument fejn int trid tgħaraf tagħti aktar importanza d-direzzjoni li int ħadt. Jista' jkun li min għalik int qed tagħti l-aħjar imma hemm bżonn ta' aktar attenzjoni sabiex b'dak li int għara finalment iwwaslek fejn verament tixtieq.Iżda dejjem għaraf imxi b'dak li tħoss u mhux b'mod ieħor.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Gemini.Capricorn huma magħrufin għal-immaġinazjoni tagħhom. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-bidu ta' żodjkau ta' Taurus għalik Leo ser ikun mument li int trid tgħaraf aktar lilek innifsek. Għalkemm għandek sitwazzjonijiet li għandom bżonn ta' aktar attenzjioni, issa huwa l-waqt li tieqaf u tirrifletti fuq liema direzzjoni int jaqbel li tieħu. Issa hemm bżonn li tgħaraf iddur dawra madwarek għal dak li hemm riesaq lejk.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta.Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Scorpio.Leo huma magħrufin bħala persuni ta' kommunikazzjoni pożittiva. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 18 April 2021