Illum previous editions

ILLUM 4 July 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1389767

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 4 TA' LULJU 2021 It-Tieni Ġimgħa fiż-Żodjaku ta' Cancer Mill-Ħadd 4 ta' Lulju sas-Sibt 10 ta' Lulju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Aquarius ser ikun mument ta' ħidma aktar mis- soltu. Għalhekk ipprova bbilanċja kollox. Huwa mportanti li int turi l-kapaċita' tiegħek li int tgħaraf tqassam u taddatta għal kemm uhud minn madwarek m'humiex jaraw li ħa jirnexxilek tibbilanċja. Imma ibqa żgur li ser tħalli lil kulħadd sorpriż.L-aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Cancer.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-Spessarite. Namaste KOMPETIZZJONI Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Pisces ser jagħmlek iddur madwarek sabiex tgħaraf x'hemm bżonn iseħħ għas-sena li ġejja. Dan ovvjament int ħa tkun tafu fil-ġimgħat li ġejjin fejn irnexxielek tasal. Żomm lilek innifsek kawt imma osserva dejjem ħalli tkun tista' tanaliżża dak kollu li jkun għaddej u min hemm tieħu direzzjonjiet idejali għalik.L-aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Libra. Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-White Topaz. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Aries ser jagħmlek tanaliżża li kollox għandu l-ħin u ż-żmien tiegħu. Għalkemm int tħobb timxi waħdek jista' jkun li wasal iż-żmien li tieħu forma ta' parir bħala mezz ta' gwida sabiex permezz ta' dan int tkun tista' tgħaraf kemm huwa mportanti li fil-ħajja xi kultant l-għaġla tkun żbaljata.L-aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Capricorn.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-White Topaz. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Taurus ser ikun iffisser aktar impenn ta' responsabbilita' kemm għalik personali u kemm fil-madwar tiegħek sabiex b'hekk int ser tgħaraf turi kemm int kapaċi f 'ħilietek. Iżda minn naħa l- oħra int trid ittejjeb il-madwar tiegħek sabiex toħroġ it mill-qoxra tiegħek u tgħaraf aktar sew il-potenzjal li tipposjedi.L- aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Scorpio.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-Peridot.Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Gemini ser ikun ifisser aktar impenn fil-karriera tiegħek sabiex minn issa int ser tagħti aktar spinta kemm biex ittejjeb il-madwar tiegħek u kemm sabiex twessa aktar dak li int għandek.Iżda dan trid tgħaraf tagħmlu b'għaqal u galbizza. Għaraf li int kapaċi sew f 'dak li int għalhekk kun prudenti lejn dak li riesaq lejk. L-aktar żodjaku ideali huwa dak ta' Virgo.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi t-Tiger's Eye. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik l-istess Cancer ser jagħmlek tħossok persuna aktar matura u dixxiplinata. Din l-esperjenza ser tagħtik nifs ġdid u b'dan int ser tiltaqgħa ma' persuni ġodda bil-probbabilita' ukoll ta' pjanijiet ġodda. Biss trid tgħaraf tkun imħejji sew għal dan u barra minn hekk int trid turi li dak li int tkun kapaċi għal dak li tidħol għalih.L-aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Taurus. Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-Obsidian. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Leo ser iqanqallek ħsibijiet profondi, iżda huwa żmien li ma tieħux jew twettaqx xi azzioni. Issa huwa l-mument li int titgħallem mill-esperjenzi tal-passat sabiex ma terġax tirrepeti xi żbalji. Mhux il-mument li jitwettqu żbalji. Għalhekk għaraf tagħmel analażi sew ta' dak li jkun riesaq lejk, mument ta' riflessjoni profonda.L- aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Pisces.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi n-Navratna. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Virgo ser ikun il- mument li qed tħoss il-pożizzjoni finanzjara ta' madwarek tiżbilanċja u dan qed joħloq ċertu pressjoni madwarek, imma jekk int minn issa tagħraf tagħmel forma ta' pjan sabiex tibda timmaniġja l-infieq tiegħek dan ikun ta' gwadann għal ġimgħat li ġejjin għal hekk għaraf minn issa wettaq titjib.L-aktar żodjaku ideali għalik huwa Sagittarius.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi s-Saphire. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Libra ser ikun ifisser impenn ta' preparazzjoni f 'dak li int għandek riesaq lejk sabiex int tkun tista' ittejjeb aktar lilek innifsek aħjar kif ukoll dak li fil-passat kien forma ta' oppożizzjoni għalik issa jista' jkun żmien ta' għaqda għalkemm dejjem żomm pass lura sabiex dejjem tgħaraf sew qabel kull deċiżjoni. L-aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Leo.Il-kristalla ideali għalik f 'din il- ġimgħa hi l-Fire Opal. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Scorpio ser ikun iffisser iżjed impenn fit-twettieq li int ser twettaq f 'dawn il-ġranet li ġejjin. Fejn għalkemm dan l-aħħar esperjenzajt sitwazzjonijiet xi it iebsin dan iżda kien ta' gwadann għalik sabiex issa tgħaraf aktar f 'dettal xi trid twettaq sabiex int tgħaraf tħares aktar il-quddiem għal dak li hemm riesaq lejk.L-aktar żodjaku ideali huwa dak ta' Gemini.Il-kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-Ammolite. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Sagittarius ser ikun iffisser aktar impenn f 'dak kollu li hemm madwarek kemm minn naħħa personali u anke l-ħin mal- familja. Dan ukoll ser jagħtik ċans ta' dawra sħieħa madwarek f 'dawk in-nuqqasijiet li kien hemm u li ma stajtx tlaħħaq ma' kollox. Ħu dan iż- żmien bħal gwida sabiex tkompli tissaħħaħ u titkattar fil-madwar tiegħek. L-aktar żodjaku ideali huwa dak ta' Aquarius. Il- kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-Apatite. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar It-tieni ġimgħa taż-żodjaku ta' Cancer għalik Capricorn ser iwassallek sabiex tgħaraf suġġeriment li grazzi għal dan ser iġiegħlek taħseb li wasal iż- żmien li tbiddel l-istil ta' madawarek. Ipprova twebbisx rasek għal dan għax din il-bidila hija bżonjuża għal dak li hemm riesaq lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Dan jaf jiaħlek toroq li sa issa dehru magħluqin. L-aktar żodjaku ideali għalik huwa dak ta' Scorpio.Il- kristalla ideali għalik f 'din il-ġimgħa hi l-Beryl. Namaste L-ewwel Premju: Tlett Kristalli għal enerġija pożittiva madwarek. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala L-ewwel premju ntrebaħ minn: Priscilla Falzon minn San Ġiljan It-tieni premju ntrebaħ minn: Diane Vella mill-Qrendi Mistoqsija sempliċi għall-kompetizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla: In-New Moon ta' Żodjaku ta' Cancer jiġi fis-7 ta' Lulju, fl-10 ta' Lulju jew fit-13 ta' Lulju. Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill- PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. Il-Qmura ta' Żodjaku ta' Cancer Iż-Żodjaku ta' Cancer ser iwasslilna żewġ qmura veru nteressanti kemm dak tal-qamar kwinta li għadna kif esperjenzajna fl-24 ta' Ġunju iżda aktar dak li ġej fl-10 ta' Lulju, dak li nsibuħ bħala n-New Moon. Waqt li l-qamar kwinta tagħna dik il-ħeġġa sabiex niskopru aktar il-madwar tagħna, ngħarfu n-nuqqasijiet u nkattru t-twettiq, in-New Moon ser jagħtina dik il-ħeġġa, għarfien u kontinwazzjoni sabiex inkomplu mixjin lejn dak li hemm bżonn jitwettaq kemm għal aktar stabbilita' kif ukoll għal aktar tisħieħ. Jekk int tħobb dan it-tagħrif dwar il-qmura, ż-żodjaki u aktar, nistiednek taqra l-aħħar publikazzjoni tiegħi, PaulJon bl'Oroskopju Għalik. Għal iżjed informazzjoni ibgħat sms fuq 79495804. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 4 July 2021